9 av 10 tjänstemän nöjda efter att ha startat eget De flesta tjänstemän som fått hjälp av TRR att starta eget är nöjda med tillvaron. Kontroll över tiden är en styrka som många lyfter fram. Foto: Henrik Montgomery

9 av 10 tjänstemän nöjda efter att ha startat eget

TRR-rapport De allra flesta tjänstemän som får stöd från TRR med att starta eget är nöjda med att vara företagare, visar TRR:s starta eget-undersökning. Samtidigt tjänar en majoritet mindre än de gjorde på sina anställningar. I undersökningen ingår 2 725 personer som stöttats under åren 2016–2018.
3 mar 2021 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

TRR Trygghetsrådet stöttar uppsagda tjänstemän att gå vidare i yrkeslivet. Det kan inkludera att hitta ny anställning, börja studera – eller att starta eget.

Ungefär 20 procent av de som kommer till TRR visar intresse för att starta eget och andelen som gör slag i saken har genom åren legat stadigt på omkring 7–8 procent. Sedan 1980 har TRR stöttat cirka 1 000 tjänstemän per år med att starta företag.

Fakta från undersökningen

  • Män är mer benägna att starta eget än kvinnor, 63% jämfört med 37%
  • Majoriteten av företagen startas i storstadsregionerna, 69%
  • Störst andel av dem som startar företag finns i åldersspannet 50–59 år
  • De flesta som startar eget har en eftergymnasial utbildning, 78%
  • Vanligast är att företaget startas inom en bransch där personen har mer än 5 års erfarenhet, 68%
  • Vanligaste branschen för nystartade företag är service & tjänster, som innefattar t ex; konsulter inom ekonomi, administration, HR och liknande, 30%

Källa: TRR Trygghetsrådet

+ Expandera

Resultatet från TRR:s starta eget-undersökning visar också att en stor majoritet är nöjda med beslutet att bli egen: 88 procent av tjänstemännen som fått stöd av TRR för att starta eget uppger att de är mycket nöjda eller tillfreds med sin tillvaro som företagare.

Bland kvinnorna är det 55 procent som är mycket nöjda, bland männen 51 procent.

Vanligt med stor branscherfarenhet

Totalt uppger 8 av 10 att de haft stor eller mycket stor nytta av stödet från TRR. På TRR finns rådgivare som tar fram individuella lösningar för tjänstemännen som ska starta eget, vilket kan inkludera föreläsningar, webbinarier, kurser och workshops.

Under pandemiåret 2020 var det något fler än vanligt som visade intresse för att starta eget. Ofta startas företaget i en bransch där tjänstemannen har åtminstone fem års erfarenhet. Den vanligaste branschen för nystartade företag är service & tjänster, som innefattar konsulter inom ekonomi, administration, HR och liknande.

Hela 62 procent av de kvinnliga företagarna anger att de har betydligt lägre eller något lägre inkomst som företagare

Det är vanligare att starta eget bland äldre. Störst andel finns i åldersspannet 50–59 år. 81 procent har en eftergymnasial utbildning, varav fem procent har forskarutbildning.

Utbildningsbakgrunden skiljer sig dock mellan könen. Bland männen är flest utbildade inom teknik, 61 procent, därefter kommer ekonomi, 23 procent.

Bland kvinnorna är fördelningen teknik 15 procent, ekonomi 28 procent och ”annan” 57 procent.

Andelen kvinnliga företagare ökar

Många av de som väljer att starta eget uppger att de inte hade några planer på det vid uppsägningen från den tidigare anställningen: hela 44 procent av kvinnorna och 37 procent av männen.

Om undersökningen

Under åren 2016 till 2018 startades 2 725 företag av tjänstemän som sökt stöd hos TRR. För dessa har TRR samlat ihop all data rörande individen, det nya företaget samt utvärderingen av starta företagsaktiviteter. Även en enkät har skickats ut med fördjupande frågor om individen samt företagets framdrift. Av 2 725 personer svarade 817, vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent.

Källa: TRR Trygghetsrådet

+ Expandera

Även om det fortfarande är fler män än kvinnor som väljer att starta eget så har utvecklingen genom åren gått mot en jämnare könsfördelning.

Under första hälften av 1980-talet var det bara 21 procent av de nya företagarna som var kvinnor, medan siffran 2019–2020 ligger på 40 procent.

Under första hälften av 1980-talet var det bara 21 procent av de nya företagarna som var kvinnor

De flesta tjänar mindre som företagare

Även om en majoritet är nöjda med tillvaron som företagare, och många uppger kontrollen över den egna tiden som viktig, så tjänar de flesta mindre än vad de gjorde som anställda.

Hela 62 procent av de kvinnliga företagarna anger att de har betydligt lägre eller något lägre inkomst som företagare, medan siffran för männen är 58 procent.

Bara 18 procent av kvinnorna och 25 procent av männen uppger att de har något högre eller betydligt högre lön som företagare jämfört med vad de hade under deras tidigare anställning.

3 mar 2021 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev