I Belgien ökar lönerna med över 11 procent i år I Belgien hänger lönerna med inflationen. Foto: Henrik Montgomery/TT

I Belgien ökar lönerna med över 11 procent i år

Löner Inflationen till trots, alla anställda i Belgien får minst 11 procents löneökning i år. Och då har inte ens fackförbunden behövt förhandla.
Lena Bäckman Lägerdal
11 apr 2023
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Den svenska avtalsrörelsen har präglats av oro för att ökade lönekrav ska spä på inflationen. Märket på 7,4 procent som parterna landade i efter långa förhandlingar kan komma att innebära stora reallönesänkningar för många svenskar.

Något löntagarna förväntas acceptera.

Belgiska fack har slopat lönekraven i år

I Belgien däremot har fackförbunden avstått från några lönekrav i år. Det behövs inte.

Lönerna regleras automatiskt efter ett index som följer inflationstakten. Det kallas löneindexering och innebär att allas löner justeras i nivå med inflationen.

I januari i år gick lönerna upp med 11,08 procent och förra året med cirka 4 procent.

Jonna Jaake

– Det betyder att vi de två senaste åren har haft närmare 15 procents löneökning här, säger Jonna Jaakke, handläggare på LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma kontor i Bryssel.

I Belgien är löneindexering är en väl beprövad metod som parterna är nöjda med, enligt Jonna Jaakke, Utöver den automatiska indexjusteringen förhandlar fackförbunden lönerna varje år.

– Tidigare år när inflationen varit lägre har också löneindexeringen legat lågt. Då har fackförbunden haft ett större förhandlingsutrymme. 

Höga löner ingen effekt på inflationen

De höga lönenivåerna i Belgien tycks inte ha någon direkt effekt på inflationen som tvärtom ser ut att sjunka.

Brysselkontoret

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma kontor i Bryssel som bland annat bevakar EUs politik av betydelse för svenska facken och svenska arbetstagare. Kontoret har fem anställda.

+ Expandera

– Däremot hävdar arbetsgivarsidan att det generellt höga löneläget i Belgien har effekt på konkurrenskraften om löner i närområdet. Därför måste fackförbunden enligt lag ta hänsyn till den löneutveckling som råder i grannländerna när de förhandlar.

Har löneökningen även omfattat er på Brysselkontoret?

– Vi är anställda lokalt i Belgien och våra löner beräknas enligt index som allas löner i Belgien.

Lena Bäckman Lägerdal
11 apr 2023

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar