Veckans ord: ILO ILO:s kontorsbyggnad vid Genèvesjön. Foto: ILO

Veckans ord: ILO

Mikael Feldbaum
13 okt 2023 | 14:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Grundat 1919 är International Labour Organisation (ILO) ett av FN:s äldsta organ, ett handslag för att hantera revolutionsstämningarna vid tiden för första världskriget, motsvarigheten till det som i Sverige blivit känt som Saltsjöbadsandan.

Grinden till FN-organet ILO sägs ha tre nycklar: en för arbetsgivarna, en för regeringarna och en för facken. Byggnaden i Genève är en svensk modell i världsformat och det enda FN-organ dit fler än medlemsstaternas regeringar har beslutanderätt.

ILO:s konventioner, resolutioner och rekommendationer förhandlas fram i konsensus och omfattar rätten att förhandla kollektivt, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och frihet från diskriminering på arbetsplatsen. Alla medlemsstater är bundna av konventionerna oavsett ratificering.

Mikael Feldbaum
13 okt 2023 | 14:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar