”Väntetiden riskerar att urholka förtroendet för a-kassorna” Allt eftersom antalet arbetslösa skjutit i höjden så har väntetiderna hos a-kassorna ökat. Foto: Jessica Gow / TT

”Väntetiden riskerar att urholka förtroendet för a-kassorna”

A-kassan Under coronakrisen har väntetiderna för a-kassorna skjutit i höjden. Fler arbetslösa har inneburit ett tryck på a-kassorna, samtidigt som korttidspermitteringarna komplicerat handläggningen. Men de långa väntetiderna riskerar förtroendet för hela systemet, varnar tillsynsmyndigheten IAF.
3 sep 2020 | 14:38
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under början av coronakrisen i våras ökade medlemstillströmningen till landets a-kassor. Oron inför den kommande varselvågen visade sig vara befogad. Därefter har varslen ökat och antalet som gått in i arbetslöshet likaså.

De ökade väntetiderna har drabbat tusentals. Exakt hur många som i nuläget väntar på ett beslut är oklart, men totalt rör det sig om tiotusentals personer.

– Det handlar om allt ifrån dem som väntat sedan maj till personer som kom in i förra veckan. Men visst finns det flera som väntat alldeles för länge och det är inte rimligt, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges A-kassor.

För flera av a-kassorna har volymerna inneburit ökningar i den så kallade genomströmningstiden, tiden från anmälan om ersättning till beslut. För Unionens a-kassa har tiden stigit till fem veckor och hotell- och restauranganställdas a-kassa har en mediantid på 10 veckor. Alfakassan och Småföretagarnas a-kassa dras med ännu sämre tider: 14 respektive 13 veckor.

Tomas Eriksson.

A-kassorna har under våren och sommaren rekryterat ny personal för att underlätta arbetet: 200 personer har rekryterats till a-kassorna, som sysselsätter 1 700 medarbetare. Man har även samverkat genom att låna ut handläggare till varandra för att minska de värsta topparna.

– Det kommer nog ske en fortsatt rekrytering under hösten och det kommer säkert vara fler än 300 personer som anställts när året är slut, säger Tomas Eriksson och fortsätter:

– Vi gör vad vi kan för att underlätta situationen, men det tar åtminstone ett par månader att utbilda ny personal och det går heller inte att flytta runt personal hur som helst.

Rädd för att det kan vara så att vi inte sett det värsta än

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ser allvarligt på de långa väntetiderna.

– Vi tycker att det är orimligt att arbetslösa får vänta i flera månader på besked om de kommer få ersättning, säger Annelie Westman, enhetschef på IAF:s granskningsenhet, och fortsätter:

– Det riskerar att skada hela arbetslöshetsersättningens legitimitet och förtroendet för försäkringen. Det ska vara en omställningsförsäkring. Man ska kunna känna sig trygg med att man får hjälp när man har inkomstbortfall under arbetslösheten – det är ju därför man går med.

Annelie Westman. Foto: Per-Arne Rymning.

Annelie Westman poängterar att ett par av a-kassorna med höga genomströmningstider, SmåA och Alfakassan, gick in i krisen med exceptionellt långa väntetider. Men trots att det nu gått mer än ett halvår sedan krisen var ett faktum så bedömer IAF att genomströmningstiderna lär öka, innan de minskar.

– Jag är rädd för att det kan vara så att vi inte sett det värsta än. Tvärtom känner jag mig ganska säker på att vi inte passerat puckeln än, utan siffrorna kommer stiga ytterligare, säger hon.

Tomas Eriksson har förståelse för kritiken, men trycker på att det är en situation som ingen prognosmakare kunnat förutspå.

– Vi får ha i bakhuvet att från ingenstans så har volymerna fördubblats, men a-kassorna har haft ungefär samma personalstyrka som vi hade i början av året att hantera ansökningarna med och de har ändå lyckats betala ut ersättningar till dubbelt så många, som jämfört med ett halvår sedan. Dessutom innebär sommaren historiskt en extra utmanade period att fatta snabba beslut på, eftersom vi vet att det tar längre tid att få in intyg från arbetsgivarna då.

A-kassornas väntetider

Akademikernas 4
Alfa 14
Byggnadsarbetarnas 4
Elektrikernas 3
Fastighets 5
Finans- och Försäkringsbranschens 3
GS 5
Hamnarbetarnas *
Handelsanställdas 8
Hotell- och Restauranganställdas 10
IF Metalls 5
Journalisternas 4
Kommunalarbetarnas 6
Ledarnas 4
Livsmedelsarbetarnas 6
Lärarnas 4
Pappersindustriarbetarnas 5
Sekos 5
Småföretagarnas 13
STs 4
Sveriges arbetares 4
Säljarnas 4
Transportarbetarnas 6
Unionens 5
Vision 5
Källa: IAF.
Fotnot. Genomströmningstiden består av medianveckan till beslut för inkomstrelaterade ärenden. För ärenden rörande grundbelopp är tiden ännu längre. Asterisk innebär att a-kassan haft tio eller färre ärenden under perioden.

+ Expandera

Samtidigt är det flera coronarelaterade omständigheter som försvårat a-kassornas arbete. Dels har korttidspermitteringarna inneburit att arbetsgivaren i aktuella fall måste inkomma med mer omfattande dokumentation för att den sökande ska kunna få ett beslut, dels innebär permitteringarna i sig att en del arbetsgivare haft en begränsad förmåga att lämna ut beslut.

I en normal situation har vi resurser till att stötta medlemmen

Nyhetsbrev

För Unionens a-kassa har våren inneburit en kraftig ökning av antalet ärenden. A-kassan gick in i krisen med cirka 180 medarbetare och har därefter rekryterat ett 60-tal nya medarbetare.

Kassaföreståndare Harald Petersson beklagar de långa väntetider och trycker på att man fortfarande rekryterar personal för att parera arbetsbördan. Han identifierar ett annat problem som påverkat tiderna kraftigt: Permitteringar och eventuella konkurser komplicerar handläggningen och påverkar arbetsgivarnas förmåga att ta fram arbetsgivarintyg.

– Man kan tycka att vi är för byråkratiska, men att ta fram alla underlag när det exempelvis rör sig om olika grader av permittering är en förutsättning för att den enskilde ska kunna få rätt ersättning – så att den inte bara får ersättning för den senaste och lägsta procentnivån.

Karin Pettersson.

Karin Pettersson, kassaföreståndare på Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, delar bilden av att korttidspermitteringarna komplicerat förfarandet. A-kassan beräknar att 80 procent av arbetsintygen mottagit under perioden varit felaktigt ifyllda.

– Sedan har vi en annan kategori ärenden där medlemmarna inte får några uppgifter alls från arbetsgivare. De tar ännu längre tid och kräver större handpåläggning, säger hon och konstaterar:

– I en normal situation har vi resurser till att stötta medlemmen genom att ligga på och jaga arbetsgivare för att få in rätt information. Men med de extrema volymer som inte gått att planera för har vi inte den möjligheten nu, vilket påverkar genomströmningstiderna.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev