Parternas egen las-utredning kan bli klar 3 juni I augusti ska Torbjörn Johansson, LO, Stefan Koskinen, Almega, och Martin Wästfelt, återuppta förhandlingarna om nya kollektivavtal kring arbetsrätt och omställning. Foto: Christine Olsson, Karin Wesslén och Anders Wikhult, TT.

Parternas egen las-utredning kan bli klar 3 juni

Las-förhandlingarna I början av juni väntas LO:s, PTK:s och Svenskt näringslivs arbetsgrupp om anställningstrygghet lämna över sin utredning till sina uppdragsgivare. Men det är inte säkert att den blir offentlig erfar Arbetsvärlden.
29 maj 2020 | 06:01
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På måndag väntas regeringens utredare Gudmund Toijer lämna över sina förslag om en förändrad arbetsrätt och kompetensutveckling till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Ett utkast som läckte i förra veckan till SVT innebar lättnader i turordning och uppsägningar samt lagstadgad kompetensutveckling, men enligt uppgift kan slutversionen se något annorlunda ut.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) vid en pressträff efter att Arbetsförmedlingen presenterat en rad åtgärder med anledning av den snabbt stigande arbetslösheten.
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Vid sidan av Toijers förslag väntas också de tre arbetsgrupper som parterna på den privata sidan tillsatte efter nyår, och som utreder förslag kring a-kassan, las (lagen om anställningsskydd) och omställningsfrågor, vara klara nu i början på juni.

Erland Olauson, ordförande i las-gruppen, bedömer att man kommer att hinna leverera sin rapport  till den 3 juni. Medan andra involverade som Arbetsvärlden pratat med, anser att det vara mer osäkert om allt hinner bli klart till dess.

Oklart om resultaten blir offentliga

Ett möte, som kan blir las-gruppens sista, hölls i torsdags. Men Erland Olauson är förtegen om innehållet i samtalen och den kommande rapporten. Det är inte heller klart om det ens blir offentligt. Snarare lutar det åt motsatt håll, enligt Arbetsvärldens källor.

− Vi ska lämna över rapporten sedan är det parterna som bestämmer vad de ska göra med materialet, säger också Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare på LO.

Gruppen består av Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO:s rättskydd, Malin Wulkan, biträdande chefsjurist på Unionen, Jonas Stenmo, Almega och John Wahlstedt, arbetsrättschef på Svenskt näringsliv.

Enligt underhandsrapporterna har arbetet flutit på bra, man har tagit väsentliga steg framåt, och det är viktigt för vår del.

Martin Wästfelt, PTK:s förhandlingschef, beskriver att det jobbas intensivt och att arbetet i las-gruppen är i slutfasen.

− Enligt underhandsrapporterna har arbetet flutit på bra, man har tagit väsentliga steg framåt, och det är viktigt för vår del, säger han till Arbetsvärlden.

Parterna har dessutom en betydligt bredare ansats kring arbetsmarknadsfrågorna för ögonen än regeringen.

− Vi har dels tagit ett mycket bredare grepp, dels förhandlar vi inte med Gudmund Toijers utredning som bas, säger Martin Wästfelt.

Vårt perspektiv är hur vi ska säkerställa att våra medlemmar får kompetensutveckling så att de också ska kunna ställa om till andra arbeten framöver

− Om vi tar kompetensutveckling, så tittar ju den statliga utredningen på arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar för sina egna anställda i den egna verksamheten. Vårt perspektiv är hur vi ska säkerställa att våra medlemmar får kompetensutveckling så att de också ska kunna ställa om till andra arbeten framöver.

Nej till fri uppsägningsrätt

Ifråga om arbetsrätten ger Wästfelt ger också tydligt besked om att PTK inte kan tänka sig att medverka till en fri uppsägningsrätt, i utbyte mot en avgångsvederlagsmodell eller liknande.

Om det som läckt ur utredningen skulle bli verklighet så skulle vi mobilisera all vår kraft att få bort de dem och kräva att las-reglerna återställs.

Också LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är tydlig med att las-utredningen inte ska ligga till grund för las-förhandlingarna, som väntas starta i augusti och pågå i två månader.

− Om det som läckt ur utredningen skulle bli verklighet så skulle vi mobilisera all vår kraft att få bort de dem och kräva att las-reglerna återställs.

Behoven av anställningsskydd har blivit ännu starkare under coronakrisen.

− Det behövs mer trygghet, inte mer otrygghet. Många LO-kvinnor har lämnats utan skydd (sjukförsäkring, red anm) i coronakrisen och det är åt helvete, säger Torbjörn Johansson.

Ett mycket viktigt förslag för de mindre företagen. I dag har vi exempel på små företag som inte vågar säga upp medarbetare som missköter sig, obstruerar och så vidare

Almega: Osäkert vart LO är på väg

Stefan Koskinen, Förbundsdirektör på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, anser dock att utredarens förslag att personlig uppsägning, enligt uppgift, inte ska kunna ogiltigförklaras i mindre bolag (max 15 anställda) är ett steg i rätt riktning.

− Ett mycket viktigt förslag för de mindre företagen. I dag har vi exempel på små företag som inte vågar säga upp medarbetare som missköter sig, obstruerar och så vidare. Företaget kan riskera aktiekapitalet och konkurs. Nu blir det en rimligare balans.

H&M) i centrala Stockholm permitterade i april tusentals anställda i spåren av coronakrisen.
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Att enbart kunna undanta fem nyckelmedarbetare vid arbetsbrist, anser han är för lite för större bolag.

En annan fråga för arbetsgruppen om omställning är hur visstidsanställda ska kunna komma in i omställningssystemen och ta del av insatser från trygghetsorganisationerna. Den gruppen leds av Cecilia Fahlberg, tidigare arbetsmarknadsutredare, medan regeringens krissamordnare Anders Ferbe basar för arbetsgruppen som kikar på en ny a-kassa.

Martin Wästfelt anser att det är viktigt att LO, PTK och Svenskt näringsliv enas för att spelreglerna ska bli mer långsiktigt hållbara och ”mindre styrda av hoppande majoriteter i riksdagen”. Sedan finns det en stor poäng med att parterna själva äger trygghetsorganisationerna:

− Det blir mer stabilt, man får en tilltro till det man är med och äger och skapar och styr än det som staten styr över.

Också Stefan Koskinen föredrar, liksom LO:s Torbjörn Johansson, kollektivavtalsmodellen:

− Jag har fortfarande en förhoppning om att parterna kan träffa en bred och långsiktig överenskommelse om las, utbyggd omställning och kompetensutveckling och någon gång efter sommaren. Vi föredrar en partsöverenskommelse före lagstiftning alla dagar i veckan. Men just nu är det osäkert vart LO är på väg.

Corona ökar osäkerhet

Hur kommer då den djupa coronakrisen märkas i de kommande samtalen?

− Corona gör LAS-förändringarna viktigare än någonsin. När man snabbt drar ned måste man få behålla viktigt kompetens och när Sverige återstartar så måste företagen våga anställa. Det handlar nu om att vi inte får fastna i en långvarig massarbetslöshet, säger Stefan Koskinen.

Saco:s ordförande Göran Arrius säger att han vill kasta las-utredningens förslag i papperskorgen och att corona förvärrar läget.

− Det pågår både en medicinsk och ekonomisk kris, att förändra reglerna under den är den inte är bra. Ett viktigt skäl när las infördes var att det tog uppåt tio år innan det uppstod en praxis om hur den ska tillämpas. Att då komma med ny lagstiftning när så många varsel och uppsägningar på gång är ansvarslöst, säger han.

29 maj 2020 | 06:01

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev