Utredning: Så ska fler få rätt till a-kassa Särskilde utredare Malin Hemström och Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) under tisdagens pressträff om a-kasseutredningen.

Utredning: Så ska fler få rätt till a-kassa

A-kasseutredningen En a-kassa grundad på inkomst där arbetsgivarintyg inte längre behöver samlas in skulle både göra att fler täcks av skyddet och att handläggningstiderna kortas, enligt a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen på måndagen.
16 jun 2020 | 12:31
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Det är tre faktorer som ska avgöra ersättningen i a-kasseutredningens förslag: tidigare inkomst, tiden som medlem i a-kassan och tiden med ersättning.

Arbetslösa ska inte längre behöva samla in så kallade arbetsgivarintyg från alla arbetsgivare de haft de senaste 12 månaderna (ramtiden), där arbetsgivarna i dag får uppge antal arbetade timmar månad för månad.

I stället föreslås att a-kassorna får hämta arbetsgivardeklarationer via Skatteverket, som visar vilka inkomster en arbetstagare har haft per månad, och bedöma ersättning utifrån dessa. Arbetsgivare redovisar sedan 2019 inkomster och betalad skatt på individnivå i arbetsgivardeklarationerna varje månad, vilket möjliggör den här förändringen av a-kassan.

Krävs årsinkomst på 120 000 kr

Enligt förslaget ska arbetslöshetsersättning ges till den som under de senaste 12 månaderna haft en minsta totalinkomst på 120 000 kronor, samt under minst fyra av dessa månader haft en minsta månadsinkomsten på 10 000 kronor.

Med det här förslaget vi lämnar är det enkelt för en arbetssökande att se vad för ersättning man har rätt till.

Tidigare inkomst kommer också avgöra hur många ersättningsdagar en arbetssökande har rätt till. I förslaget får den som under minst tolv månader haft inkomster av förvärvsarbete som motsvarar den minsta månadsinkomsten som krävs för att uppfylla inkomstvillkoret (alltså 10 000 kronor) 300 ersättningsdagar. Bara 200 ersättningsdagar ges till den som haft minsta månadsinkomst i åtminstone åtta men inte 12 månader, och endast 100 ersättningsdagar till den som haft minsta månadsinkomst i åtminstone 4 månader men inte 8 månader.

Enligt den särskilde utredaren Maria Hemström skulle det föreslagna regelverket ha fungerat betydligt bättre än nuvarande system under coronapandemin.

– Med det här förslaget vi lämnar är det enkelt för en arbetssökande att se vad för ersättning man har rätt till. Man kan visa direkt vilka inkomster man har haft och om man har haft flera jobb behöver man inte samla in arbetsgivarintyg. Det här kortar också ner handläggningstiderna hos a-kassorna som kan gå in direkt och bedöma rätt till ersättning, säger Maria Hemström.

Medlemstid spelar in

Dessutom får arbetssökande som nyligen anslutit sig till a-kassan också rätt till inkomstbaserad ersättning, fast på en lägre nivå. För den som har varit ansluten i mindre än 6 månader läggs ersättningen på 50 procent av inkomsten, den som har varit ansluten i över 6 månader men kortare tid än 12 månader får ersättning på 65 procent av inkomst, medan den som har varit medlem i 12 månader eller längre får full ersättning på 80 procent. För att förslaget ska vara kostnadsneutralt föreslås taket på den högsta ersättningsgrundande inkomsten sättas till 25 000 kronor i månaden, vilket innebär att den högsta ersättningen blir 20 000 kronor per månad innan skatt (80 procent av 25 000 kronor).

Det tredje benet som avgör ersättningsnivån, tiden med ersättning, innebär att a-kassan trappas ner desto längre en arbetssökande fått ersättning. Utredningen föreslår att arbetslöshetsersättningen ska trappas ner med 10 procentenheter efter 100 ersättningsdagar. Efter 200 ersättningsdagar trappas ersättningen ner med ytterligare 5 procentenheter.

Människor har inte råd att vara arbetslösa och betala för sina vardagsutgifter så som det ser ut i dag

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, tycker att nedtrappningen av ersättningen kunde ha lämnats därhän i förslaget.

– Vi tycker inte att en nedtrappning av ersättningen behövs som incitament. Redan i dag får de flesta nytt jobb innan ersättningsperioden tar slut, säger Therese Svanström, ordförande på TCO, till Arbetsvärlden.

Däremot är man positiva till att försäkringen blir inkomstbaserad.

– Det innebär en breddning av a-kassan så att fler kan komma in i försäkringen och få skydd vid omställning.

Högsta ersättningsnivån för att förslaget ska vara kostnadsneutralt sätts till 80 procent av 25 000 kronor, vad tycker ni om den nivån?

– Man kan säga att coronakrisen har visat att också politiken sett att ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen inte räcker för att vara en omställningsförsäkring. Människor har inte råd att vara arbetslösa och betala för sina vardagsutgifter så som det ser ut i dag. På TCO har vi tidigare sagt att vi åtminstone vill täcka 80 procent av 30 000 kronor, och vi välkomnar allt över det, säger Therese Svanström.

16 jun 2020 | 12:31

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev