”Validera flyktingars kunskaper från start” Ahmad Al Srahin är utbildad dataingenjör som flytt från Syrien och bor i Göteborg.

”Validera flyktingars kunskaper från start”

Krönika Sveriges flyktingmottagande har ett Moment 22 inbyggt. Istället för evig väntan borde vi tillåtas jobba från start, menar Arbetsvärldens krönikör Ahmad Al Srahin.
Ahmad Al Srahin
7 mar 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sveriges flyktingmottagande har ett Moment 22 inbyggt. Om du inte har ett uppehållstillstånd får du inte studera svenska på SFI. Du kan inte börja på SFI om du inte har någonstans att bo. Du kan inte hitta någonstans att bo om du inte har en anställning eller en etableringsplan från Arbetsförmedlingen som innehåller SFI. Och etableringsplanen är bara för dem som har någonstans att bo.

”Många nyanlända ser sig tvingade att betala en svensk för en adress.”

Den här prekära situationen har skapat en svart marknad i Sverige. Många nyanlända ser sig tvingade att betala en svensk för en adress, så att de kan få sin etableringsplan och börja en utbildning. Adressen finns bara till för posten och för att du ska ha en registrerad adress. De som inte har råd med en adress, blir kvar i flyktinganläggningar i månader efter att de fått sina uppehållstillstånd. Tusentals fler bor trångt med släktingar och vänner.

När många söker en plats att bo på, saktar det ned integrationsprocessen. Allt tyder på att långa väntetider får negativa effekter på anställningsmöjligheterna. Att få ordning på boendet kommer att leda till stabilitet och därmed bättre integration. Enligt min mening bör flyktingar ha större tillgång till arbetsmarknaden tidigt i processen.

”Valideringen av deras utbildning och erfarenheter borde göras omedelbart”

Högt utbildade flyktingar bör ha möjlighet att verka i sina yrken medan de väntar på sitt uppehållstillstånd. På så sätt kan de dra nytta av sina kunskaper och bidra till samhället, istället för att resignera och bli beroende av sociala stöd. Valideringen av deras utbildning och erfarenheter borde göras omedelbart. Sedan kan personerna få intensivkurser inom sitt expertområde i svenska standarder och regler, så att samhället kan dra nytta av dem så fort de är klara. Självklar tjänar också flyktingarna på det här: genom att känna sig behövda, få bidra till samhället, ha en egen inkomst, betala skatt och lära sig språket snabbare.

Det här skulle snabba på integrationen och sluta gapet mellan invandrare och svenskar.

Om vi inte tar initiativ för att lösa de här utmaningarna kommer klyftan mellan svenskar och invandrare växa sig allt större. Vi kan inte göra någonting utan en solid och bra process som hjälper oss integreras och bidra till samhället. Samtidigt kan vi inte stå med korsade armar och vänta på förändring. Det här är inte bara regeringens problem, det är allas problem. Svenskar och flyktingar bör finna en väg för att hjälpa varandra, sida vid sida för att resa oss till och leva med svenska förhållanden och värderingar.

 

Ahmad Al Srahin
7 mar 2017
Om skribenten
Dataingenjör

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
  1. Av Gun Holmertz 9 mar 2017:

    Jag har arbetat i drygt 20 år i Caritas, Katolska kyrkans organ för socialt arbete i Sverige. Under dessa har vi arbetat i stadsdelen Hjällbo/Angered, nordöstra Göteborg. När jag läser Ahmads inlägg blir jag glad och tänker ja, så enkelt borde det vara.Efter några ögonblick blir jag trött och tänker hur och med vem skall vi som finns på gräsrotsnivå organisera oss för att bli hörda?

  2. Av Jag heter Mohamad Aljammal 18 apr 2019:

    Mate! Don’t you think they already now that? Sweden branded itself well as a paradise for immigrants, and it is gradually loosing that image, just like when you believe a salesman and discover later he lied to you. Isn’t that the reason you and I came here? Why do I have to see people who are less competent than myself taking jobs I applied to? Just because of my name??!! My university degree was validated 4 years ago, and I was not worthy getting a job as a janitor.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar