Problem att pröva sjukskrivning mot verkliga jobb Claes Jansson ser problem med att gå facken till mötes. Foto Försäkringskassan: Christine Olsson / SCANPIX

Problem att pröva sjukskrivning mot verkliga jobb

Sjukpenning Bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga ska förändras. Utredningen om sjukförsäkringen vill ge arbetsmarknadens parter avgörande inflytande över den lista med yrken som bedömningen görs emot. Men facket nöjer sig inte med mindre än en lagändring.
Carl von Scheele
2 sep 2019 | 14:45
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Strax efter årsskiftet ska utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” lämna sina förslag. Hösten används åt att slutligt mejsla fram dem.

Försäkringskassan gör idag en bedömning av individens arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning. När handläggare nekar individer fortsatt sjukpenning med hänvisning till normalt förekommande arbeten motsvarar inte dessa innehållet i riktiga yrken.

LO, TCO och Saco kräver att dagens starkt kritiserade agerande av Försäkringskassan stoppas genom en lagändring. Myndigheten ska vara skyldig att hänvisa till existerande arbeten.

Det är viktigt med en klar och tydlig reglering där de arbeten som individen ska jämföras emot är kända för den försäkrade.

Men utredaren Claes Jansson ser vissa problem med en sådan lösning. I sjukförsäkringens bedömning av arbetsförmåga ska man inte ta hänsyn till individuella faktorer som ålder och utbildningsbakgrund. Den medicinska arbetsförmågan ska vara i avgörande.

I fokus för diskussionerna har Försäkringskassans referenslista med 60 yrken hamnat. Den kan handläggarna använda som verktyg vid bedömningarna av arbetsförmåga, men den för en tynande tillvaro säger kritiker.

Referensmaterialet behöver kontinuerligt ses över och omarbetas i takt med hur arbetslivet förändras. Det som är ett normalt förekommande arbete i dag behöver inte vara det i morgon. Allt fler enkla arbeten försvinner och i de arbeten som återstår krävs att man presterar till fullo.

I framtiden kan arbetsmarknadens parter få ett avgörande inflytande över listans utformning och vilka yrken som ska ingå.

− Ja, definitivt. De ser utvecklingen i arbetslivet snabbare än vad man gör på myndigheterna, säger Claes Jansson.

Facken kräver lagändring

Men facken är inte nöjda med enbart en förändring av Försäkringskassans verktyg, utan kräver en lagändring. Försäkringskassan ska vara skyldig att ange ett faktiskt existerande arbete när de drar in sjukpenningen efter 180 dagar.

Både TCO:s Mikael Dubois och LO:s Kjell Rautio, som båda sitter i utredningens referensgrupp, understryker att inga förändringar är godtagbara utan en sådan lagändring.

Robert Sjunnebo, LO-TCO Rättsskydd

Robert Sjunnebo, chef för försäkringsenheten på LO-TCO Rättsskydd, förklarar att lagändringen är viktig inte bara för att Försäkringskassan ska ange existerande yrken som de sjukskrivne kan söka. Den är också viktig när Försäkringskassans beslut ska överprövas i domstol.

Om Försäkringskassan nekar sjukpenning med motivering att just den individen kan ta ett arbete i till exempel processindustrin är det just detta som ska prövas vid ett överklagande till förvaltningsrätten. Systemet får inte bli sådant att rätten kan komma med en helt annan bedömning och ange att individen kan ta ett annat lättare arbete med visst innehåll, understryker Robert Sjunnebo.

− Det är viktigt med en klar och tydlig reglering där de arbeten som individen ska jämföras emot är kända för den försäkrade. Det är först då som den försäkrade kan föra bevisning om innehållet i ett föreslaget arbete, säger han.

Uppdaterad lista viktig för läkare

En omarbetad referenslista är också nödvändig med tydliga och verklighetsförankrade arbetsbeskrivningar och krav för yrkena. Förutom för försäkringskassan skulle den vara viktig för sjukskrivande läkare, enligt Sjunnebo.

Den skulle göra det lättare för läkaren att närmare beskriva varför en individ saknar möjlighet att utföra en viss typ av arbete.

− Alla skulle vinna på en sådan process, inte minst Försäkringskassan. Deras handläggning och prövning skulle bli enklare, säger han.

Om detta referensmaterial tas fram i samverkan med arbetsmarknadens parter skulle man få en helt annan legitimitet för de krav som ställs, understryker Sjunnebo.

− Då tror jag att man skulle kunna få ett ganska väl fungerande system som skulle kunna få en legitimitet bland de försäkrade.

Existerande arbeten förekommer redan i besluten

Robert Sjunnebo ser heller inga problem om man i dessa prövningar av sjukpenningen och arbetsförmåga även skulle åläggas att ta hänsyn till den sjukskrivnes personliga förhållanden, som utbildningsbakgrund.

Han hänvisar till att Försäkringskassan väger in sådana faktorer i arbetsskadeärenden. Då anger myndigheten också existerande arbeten i sina beslut.

− Om man sedan många år kan göra det i den typen av ärenden varför skulle man sakna förmåga att göra det i den här typen av ärenden?

Carl von Scheele
2 sep 2019 | 14:45

Relaterad läsning

Visa artikelns 3 kommentarer
Kommentera
 1. Av Åsa Andersson 2 sep 2019:

  Eftersom jag blev ”frisk” enligt försäkringskassan med just de kriterier ni beskriver sökte jag arbete just där.
  Såhär skrev jag i mitt personliga brev:

  JOBBANSÖKAN TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN!

  HÄR ÄR MITT PERSONLIGA BREV!

  Personligt Brev.

  I mitt personliga brev vill jag beskriva mig själv som saklig, verklighetsförankrad och positiv.

  Dessa egenskaper tycker jag är viktiga då jag hade med människor att göra i mina tidigare yrkesroller.

  Jag har i mitt Cv endast skrivit in min senaste anställning och jag antar att ni undrar vad jag gjort sedan dess.

  År 2009 drabbades jag av en hjärnhinneinflammation vilket gjorde att jag tillbringade 5 dagar på sjukhus och därefter 3 veckor liggandes hemma.

  Därefter gick jag med stark entusiasm tillbaka till det arbete jag älskade, Telia.

  Det kom då fram att jag fortfarande var dålig, jag hade svårt att komma ihåg saker, vilket gjorde att jag tappade i försäljning och från att varit bäst i Sverige, inte ens klarade kraven för en anställning på Telia.

  I mina försök att hitta mark, blev jag oorganiserad och hade svårt att hålla humöret uppe.

  Jag hade lätt till alla känslor vi människor har i vårt register varpå min chef beslutade att jag behövde hjälp.

  Jag fick gå till olika läkare, däribland företagsläkaren där jag fick antideperessiv medicin.

  Jag försökte återigen att gå tillbaka till mitt arbete som jag älskade men efter flera år av olika rehabiliteringsåtgärder, blev jag tvungen att avsluta min anställning då de inte hade möjlighet att omplacera mig eller hjälpa mig vidare.

  Jag fick bra hjälp på arbetsförmedlingen och där reagerade handläggaren på olika saker, bla att jag skrev fel datum och tid för besök, fick utbrott och var nära till gråt.

  Under flera år fick jag hjälp av arbetsförmedlingen rehab för att komma ut i arbete men jag var för sjuk.

  Jag hade fått en förvärvad hjärnskada med ME och Fibromyalgi till följd.

  Om jag kort förklarar vad hjärnskadan består i, är det bla ögonstörningar, kraftigare och längre episoder av migrän, balanssvårigheter, kognitiva besvär som yttrar sig i att jag har svårt att följa med i samtal, läsa instruktioner och komma ihåg saker.

  Min hjärnskada är betydligt mycket mer än bara det men det är en del av det.

  År 2013 fick jag diagnos Fibromyalgi av Brageé klinik

  År 2016 fick jag diagnos ME på Gottefrikliniken.

  Tack och lov är dessa diagnoser eller mina kroniska besvär inte någonting som hindrar mig i arbete, Försäkringskassan har särskilt sagt att jag klarar ett normalt förekommande arbete som inte har krav på några av mina problem.

  Därför söker jag nu till er och hoppas att med er och arbetsförmedlingens hjälp återgå till arbetet, då gärna som handläggare hos er.

  Jag vet att jag med mina kunskaper gällande sjukförsäkring kommer att vara en tillgång för er.

  Jag ser fram emot ett möte med er, gärna om ni kan komma hit eftersom jag har svårt att ta mig utanför hemmet.
  För att tydliggöra mitt brev, jag har, pga min sjukdom, fått hjälp med att författa detta brev.
  Med vänliga hälsningar

  Åsa Andersson

 2. Av Ulla Berggren 3 sep 2019:

  Starta upp ett nytt utredningsinstitut typ -Ami som dansa men lades ner för ca25 år sedan. Verksamheten var mycket bra och utredde alla olika funktionsnedsättningar mot arbetsmarknaden eller som en second opinion för bekräfta om ingen arbetsförmåga fanns. Verksamheten hade samverkan med socialtjänst och försäkringskassa så att människor inte skulle bollas mellan olika myndigheter. Vårdläkare var ibland med också för att klargöra utlåtande som försäkringskassan då också i slutet av 1990 talet hade en tendens att läsa och förstå på ett sätt som gjorde att många utförsäkrades som inte hade någon arbetsförmåga inom nära framtid eller inte alls.

 3. Av Tobias 3 sep 2019:

  Det är lätt för LO-TCO Rättsskydd att ropa efter lagstiftning, medans man själva struntar helt i arbetsskadeförsäkringens villkor när man själva struntar i detta i AFA Försäkring. Här bryr man sig inte ens om att förklara sig när man utförsäkrar sina medlemmar som ansöker om arbetsskada eller livränta vid godkänd skada från försäkringskassan.. Man bemödar sig inte ens att komma med skäl till avslag som går att förstå.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev