Uppgifter: PTK-uppgörelsen ska bli fyra separata utredningar Regeringen och samarbetspartierna planerar för att PTK-uppgörelsen ska bli flera separata utredningar, erfar Arbetsvärlden.

Uppgifter: PTK-uppgörelsen ska bli fyra separata utredningar

PTK-uppgörelsen PTK-uppgörelsen ska delas upp i tre separata departementsutredningar på regeringskansliet, enligt uppgifter till Arbetsvärlden. Men de ska vara klara samtidigt. Därutöver är planen att tillsätta en ordinarie utredning för a-kassefrågan.
25 nov 2020 | 17:05
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsvärlden erfar att regeringen och samarbetspartiernas plan är att låta utreda PTK-uppgörelsen genom tre separata departementsskrivelser. En departementsskrivelse utreds internt av tjänstemän på regeringskansliet. Utredningarna ska vara klara samtidigt och omfattar frågorna om anställningsskydd, kompetensutveckling och omställning. Därutöver tillkommer en vanlig utredning, i linje med parternas förslag, om en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring vilken kommer kräva mer tid. Men det formella beslutet fattas först efter att uppgörelsen överlämnats till regeringskansliet.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) meddelar via sin pressekreterare att hon inte vill kommentera uppgifterna och ber om att få återkomma när överenskommelsens överlämnats.

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl vill inte heller kommentera uppgifterna. Men han avfärdar att ett förfarande med separata departementsskrivelser skulle innebära en risk för att bara delar av uppgörelsen skulle hinna bli klar under innevarande mandatperiod.

– Vi känner inte någon oro för det. Det har alltid varit ett tajt schema kring detta, men det har inte förändrats. Det finns inga tecken på att det skulle dra ut på tiden, utan tidsplanen går i mål 2022, säger han.

Martin Ådahl: ”Inga tecken på att det skulle dra ut på tiden”

Miljöpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Leila Ali Elmi betonar att hon helst hade sett att alla parter hade kommit överens och ingick i överenskommelsen. Hon trycker på att PTK-uppgörelsen är ett mycket bättre alternativ än Toijer-utredningen, och lyfter då fram kompetensutvecklingsfrågorna som särskilt viktiga.

Däremot vill hon inte kommentera Arbetsvärldens uppgifter om att uppgörelsen nu ska utredas som tre departementsskrivelser.

– Ingenting är spikat ännu, och vi för fortfarande diskussioner för att den här utredningsprocessen ska bli så bra som möjligt.

– Om man delar upp arbetet på regeringskansliet, så finns det säkert goda skäl att göra det. Det är en omfattande överenskommelse, bredare än Toijer-utredningen, som går in på flera departementsområden bortom Arbetsmarknadsdepartementet. Jag tror säkert att regeringskansliet har avvägt detta noga och ser inte risken att det inte skulle bli klart i tid.

”Klart under här mandatperioden”

Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson Arman Teimouri poängterar att arbetet med Toijer-utredningen pågår, tills dess att det finns ett Ds-direktiv som tydligt fastslår genomförande av överenskommelsen. Han vill inte kommentera vilka planer som finns när det sker, men ser heller inga skäl till oro:

– Målbilden är att det här ska vara klart under den här mandatperioden. Vi har en ambition att hitta en bra lösning när det gäller arbetsfördelningen mellan olika departement och internt mellan våra partier, säger han.

Nyhetsbrev

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev