Upp till sex personer kan komma att undantas turordningen LAS-utredningen skissar på ett förslag om arbetsrätten enligt januariavtalet. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Upp till sex personer kan komma att undantas turordningen

Las-utredningen. Arbetsgivare ska kunna göra upp till sex undantag från turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det diskuterar Las-utredningen, erfar Arbetsvärlden. Men för att ha rätt att göra dessa undantag måste arbetsgivaren ha satt av medel till kompetensutveckling av anställda.
Carl von Scheele
23 jan 2020 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Efter årsskiftet har Las-utredningen börjat diskutera den känsliga frågan om undantag från turordningsreglerna. Enligt direktivet ska utredaren lägga ett förslag på en väsentlig utökning.

Arbetsvärlden erfar att enmansutredaren, justitierådet Gudmund Toijer, har landat på siffran sex och framfört detta förslag i sin diskussion med parterna.

Enligt utredningsdirektiven ska han också värna den svenska partsmodellen och öka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling.

Enligt uppgift till Arbetsvärlden finns följande idéer:

Utredaren vill koppla arbetsgivarnas undantagsrätt till krav på kollektivavtal eller en försäkring med samma innehåll som avtal. Dessa avtal, eller i vissa fall försäkringar, ska innehålla regler om avsättning av medel till de anställdas kompetensutveckling.

Mot den bakgrunden kan utredarens tanke om sex undantag se ut som en genomtänkt avvägning.

Nära 90 procent av löntagarna täcks av kollektivavtal. På deras arbetsplatser är avtalsturlistor med undantag från lagens turordningsregler vanliga vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. I de lokala förhandlingarna om avtalad turordning skulle sex undantag ge arbetsgivaren ett större manöverutrymme.

De sex undantagen skulle gälla alla företag oavsett storlek. Utökningen skulle framför allt bli betydelsefull för mindre företag med få anställda.

På de minsta företagen med upp till sex anställda skulle anställningstryggheten enligt dagens system därmed avskaffas om förslaget läggs fram. Där skulle arbetsgivaren kunna välja vem som ska sägas upp vid arbetsbrist, men bara under förutsättning att medel finns avsatta enligt kollektivavtal till kompetensutveckling för personalen.

I dag återfinns var tionde löntagare på arbetsplatser utan kollektivavtal. Ofta handlar det om små arbetsplatser. Om flera av dessa små arbetsgivare skulle välja att teckna kollektivavtal genom denna konstruktion av undantagsbestämmelserna, skulle utredarens förslag kunna ses som ett sätt att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen, vilket är en utgångspunkt i uppdraget.

Går fler borgerliga partier till mötes

Mot bakgrund av Centerns tuffa partilinje om att företag med upp till 50 anställda helt ska undantas från  turordningsreglerna i las kan sex undantag tyckas lite.

Men vid sidan av Centern vill andra borgerliga partier se fler undantag. Liberalerna talar om fem stycken, Kristdemokraterna om fyra och Sverigedemokraterna om fem.

Mot den bakgrunden kan utredarens tanke om sex undantag se ut som en genomtänkt avvägning. Regeringspartierna har ju motvilligt gått med på fler undantag. Centern och Liberalerna i regeringsunderlaget vill ha fler. Dessutom stöder Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna en utökning av undantagen i den storleksordning som utredaren föreslår.

Däremot motsätter sig TCO, LO och Saco en förändring av las. ”Det finns heller inga tungt vägande skäl att ändra reglerna. Inget av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden beror på turordningsreglerna”, enligt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

Parternas förhandlingar pausade

På grund av utredningen om las har facken tvingats in i förhandlingar med Svenskt Näringsliv om arbetsrätten. Utredningens förslag ska nämligen genomföras om parterna inte kommer med en egen lösning som uppfyller januariavtalets intentioner har de fyra partierna i regeringsunderlaget förklarat.

Parternas förhandlingar handlar inte bara anställningsskyddsregler, utan också om omställningssystem och arbetslöshetsförsäkringen.

Parternas egna förhandlingar handlar inte bara anställningsskyddsregler, utan också om omställningssystem och arbetslöshetsförsäkringen. Frågorna är stora och svåra och har splittrat LO, där fem förbund har hoppat av arbetet.

Nyhetsbrev

Dessa fem förbund har framför allt reagerat på att man i förhandlingarna har diskuterat att i den privata sektorn slopa begreppet saklig grund för uppsägningar. I stället skulle uppsägningar som inte strider mot lag eller vad som är allmänt godtagbart på arbetsmarknaden vara tillåtna, enligt uppgifter i tidningen Arbetet.

Parterna har tagit en paus i förhandlingarna under årets avtalsrörelse. I den offentliga avsiktsförklaring som finns inför de fortsatta förhandlingarna nämns inget om ändringar av begreppet saklig grund. Däremot har parterna startat utredningar på de tre områden som berörs i överläggningarna.

När dessa omfattande partsförhandlingar återupptas i augusti har las-utredningen redan lämnat sitt förslag. Frågan är vilken väg parterna då väljer, fler undantag eller en egen mer omfattande förhandlingslösning?

Carl von Scheele
23 jan 2020 | 05:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från ff.se - "Upp till 6 personer undantas från turordningsreglerna | Fria Företagare" 24 jan 2020:
    […] Läs mer på Arbetsvärlden […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev