Therese Svanström ny TCO-ordförande: Wow – vad kul! Therese Svanström gratuleras av Peter Hellberg, Unionen, som har varit tillförordnad ordförande i väntan på en ny TCO-ordförande. Foto Claudio Bresciani/TT.

Therese Svanström ny TCO-ordförande: Wow – vad kul!

TCO En stolt och glad Therese Svanström valdes på måndagen av en extrakongress till TCO:s nya ordförande. Men allvaret börjar direkt, redan den här veckan kastar hon sig in i det svenska partsarbetet mot EU-kommissionens planer på minimilöner. Sedan vill hon lägga fokus på omställningen på arbetsmarknaden och förutsättningarna för medlemsgrupperna att känna trygghet och tillit.
10 dec 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Therese Svanström var lite överraskad över frågan från styrelsen: Kunde hon tänka sig att bli TCO:s nya ordförande efter Eva Nordmark?

– Även om jag har funnits i TCO-sfären var jag inte riktigt beredd på frågan om ordförandeskapet, berättar hon för Arbetsvärlden. Men jag förstod att det fanns flera som tyckte att det var en bra idé. Så lite förvånad var jag faktiskt.

Men känslan var:

– Wow, vad kul!

Och på måndagen valdes hon av TCO:s extrakongress till ny ordförande.

Polisförbundets Lena Nitz har lett styrelsens arbete med att förbereda valet. Hon konstaterar att Therese Svanströms erfarenhet är lång och bred av både fackligt som politiskt arbete.

– Hon har ett naturligt och öppet ledarskap, och får människor omkring sig att vilja bidra. Hon är djupt förankrad i den fackliga rörelsen.

Måste organisera för att få inflytande

Själv förklarar Therese Svanström att hon brinner för ett schyst arbetsliv och för ett samhälle som hänger ihop. Vikten av den fackliga organiseringen i ett föränderligt arbetsliv, och att synliggöra det fackliga arbetet, är en av utgångspunkterna för hennes eget engagemang, berättar hon.

– Vi lever i en tid när arbetsmarknaden är stadd i stor förändring. Vi ska inte måla allt i dystra toner, för vi har varit med förr och bejakat den utvecklingen för att bidra till den omställningen. Men det kräver av oss att vi klarar av att organisera, också på en ny arbetsmarknad med nya anställningsformer, för att få inflytande.

En medelklass satt under tryck

Therese Svanström beskriver TCO och TCO-förbunden som avgörande för en rad viktiga reformer som har förbättrat levnadsvillkoren i samhället, och medlemmarna som samhällsbärare. Men den framtida utvecklingen utmanas.

– Förutom att vi har en snabbt föränderlig arbetsmarknad, lever vi i en snabbt förändrad omvärld.

Hon refererar bland annat till OECD-rapporten Under pressure, som beskriver hur medelklassen runtom i världen är satt under tryck, och hur den sociala rörligheten minskar.

– Möjligheten att göra klassresa in i medelklassen och att stanna där är nödvändig också för samhället i stort. Jag tillhör den grupp som har fått göra den klassresan. Tack vare just det arbete som den samlade fackföreningsrörelsen har möjliggjort, med studiemedel och avgiftsfria utbildningar.

Vi behöver värna medelklassens levnadsvillkor, för när de tappar tilltro till institutionerna är demokratin i fara

Sverige tillsammans med några få andra länder tillhör undantagen i OECD-rapportens beskrivning, bland annat tack vare en fungerande lönebildning och det fackliga arbetet, konstaterar Therese Svanström. Men hon understryker:

– Vi behöver värna medelklassens levnadsvillkor, för när de tappar tilltro till institutionerna är demokratin i fara. Det kräver att vi med kraft driver reformer som gynnar dem. Vi behöver ett fortsatt väl fungerande partsarbete för löner, men också pensioner som skapar tillit i samhället. Vi behöver få möjlighet till utbildning i hela arbetslivet, där är kompetensuppdrag till högskolan är en viktig fråga, sade hon.

Börjar direkt på TCO

Hennes tredje viktiga skäl för engagemanget är demokratifrågan.

– Att värna och utveckla demokratin finns i fackens dna. Men vi är också bärare, försvarare och utvecklare. Vi får aldrig tumma på det som är den självklara grunden: att stå upp för allas värde och lika rättigheter.

– Den enda slutsatsen är att vi måste kroka arm. All vår kraft behövs, i ett aktivt påverkansarbete gentemot politiken och arbetsgivare.

Om du menar mer direkt, så kommer jag den här veckan att behöva hantera minimilönefrågan som ju ligger på EU:s bord.

Therese Svanström börjar arbeta som ordförande redan i dag tisdag.

Vad kommer du att tag i först?

– Allt det jag tog upp i mitt tal, med en förändrad arbetsmarknad och förutsättningarna för att känna trygghet och tillit på arbetsmarknaden för de grupper som finns i TCO-sfären är väldigt viktigt. Men om du menar mer direkt, så kommer jag den här veckan att behöva hantera minimilönefrågan som ju ligger på EU:s bord.

Hellre rätt och bra än fort i AF-reformen

På måndagen meddelade hennes företrädare, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, att regeringen och samarbetspartierna backar om flera tidigare beslut om reformeringen av Arbetsförmedlingen, bland annat skjuts reformen fram ett år till 2022 och valfrihetssystemet ska inte längre vara grunden för arbetsförmedlandet.

Therese Svanström säger till Arbetsvärlden att en välfungerande arbetsmarknadspolitik är centralt och viktig för TCO och TCO:s medlemsgrupper, och att förutsättningarna finns för till exempel ST:s medlemmar att verka i den kontexten.

Tycker du att det saknas något utifrån TCO-gruppernas behov i debatten om AF-reformen?

– Det är så stor reform så den behöver göras utifrån eftertänksamhet och klokhet, och med ett tempo så att den blir rätt, och bra. Det verkar ju vara en diskussion som har förts generellt sett, som jag förstod det i dag (måndag, reds anm) som ett viktigt ingångsvärde. Hellre rätt och bra än fort.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar