Tillfälliga uppehållstillstånd gav färre kvinnor i jobbinsatser Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i lägre utsträckning i etableringsinsatser. Foto: PRESSENS BILD
.

Tillfälliga uppehållstillstånd gav färre kvinnor i jobbinsatser

Integration Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i lägre utsträckning i etableringsinsatser än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Särskilt de kvinnor som har behov av mest stöd, med kort utbildning, uteblir.
Emma Lofors
19 jun 2019 | 11:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tillfälliga uppehållstillstånd infördes 2016. Nu har Arbetsförmedlingen undersökt om det har påverkat kvinnors deltagande i etableringsinsatser. Det visar sig att drygt 20 procent av kvinnorna med tillfälliga uppehållstillstånd inte skriver in sig i de etableringsinsatser som erbjuds. Bland de som beviljades permanenta uppehållstillstånd var motsvarande siffra 3,5 procent.

Detta försvårar på sikt strävan efter en mer jämställd arbetsmarknad

– När man tittar närmare på detta ser man att de kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd som deltar har bättre förutsättningar; de är yngre och har längre utbildning. Detta innebär också att de kvinnor som inte tar del av etableringsinsatserna är de som bäst skulle behöva stöd, säger Linnea Wickström Östervall, forskare vid Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Att kvinnor deltar i lägre utsträckning i etableringsinsatser är olyckligt av flera anledningar, menar Linnea Wickström Östervall.

– Detta försvårar på sikt strävan efter en mer jämställd arbetsmarknad och att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete eller börja studera. Dessutom får det naturligtvis konsekvenser för kvinnorna själva på både kort och lång sikt.

När det gäller männen gör typ av uppehållstillstånd ingen skillnad för deltagandet i insatser, visar Arbetsförmedlingens undersökning. I båda grupperna uteblir cirka 10 procent från etableringsinsatser.

Emma Lofors
19 jun 2019 | 11:06

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar