Världsfackets krav på klimattoppmötet: Rättvis omställning Rättvis omställning är fackens slogan vid klimattoppmötet i Madrid. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / TT

Världsfackets krav på klimattoppmötet: Rättvis omställning

Grön omställning "Just transition" har länge varit Världsfackets slagord. Men vad innebär egentligen fackets strategi för de gröna jobben? Intervju med Samantha Smith, direktör för Världsfackets Just Transition Centre.
Bengt Rolfer
12 nov 2019 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Rättvis omställning är slagordet för dagen för den internationella fackföreningsrörelsen. Målet är att göra klimatomställningen till något positivt för löntagarna och att komplettera den med en agenda för nya jobb av god kvalitet.

– Vi måste ändra fokus i klimatmålen och gå från tekniska mål till sådant som sätter människors intressen i centrum, säger Samantha Smith, direktör för Just Transition Centre – en enhet inom Världsfacket ITUC som inrättades 2016, strax efter att klimatavtalet i Paris undertecknats.

Parisavtalet innebar en milstolpe för den fackliga miljökampen. Då skrevs för första gången begreppet rättvis omställning (just transition) in i en internationell klimatöverenskommelse – något som ITUC kämpat länge för.

Strax därpå bildades alltså Just Transition Centre, JTC, som idag drivs av fyra personer – två i Oslo och två i Bryssel. Målet är att samla fackföreningar, arbetsgivare, regeringar och andra intressenter i en dialog för en rättvis omställning till en fossilfri värld.

”Ingen anställd ska lämnas i sticket. Det finns en väg framåt för var och en.” Så förklarar Samantha Smith vid JTC termen rättvis omställning.

Detta skifte ska kombineras med löften om nya anständiga arbetsvillkor, skydd mot inkomstbortfall och stora satsningar på kompetensutveckling.

På klimattoppmötet i Madrid som inleds den 2 december ska till exempel fackliga representanter från Tyskland, USA och Spanien tala om rättvis omställning och även representanter från länder som infört ”just transition” på politisk nivå, möts, som Kanada, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Nya Zeeland.

För centret handlar arbetet om att upprätta handlingsplaner såväl nationellt som på arbetsplatsnivå så att avvecklingen av miljöskadliga verksamheter ersätts med nya fossilfria arbetsplatser. Detta skifte ska kombineras med löften om nya anständiga arbetsvillkor, skydd mot inkomstbortfall och stora satsningar på kompetensutveckling.

Det är en långtgående målsättning och Samantha Smith är medveten om att ett kansli på fyra personer knappast kan dra det tunga lasset själva. Det är inte heller meningen. Deras uppgifter är att stödja facken i detta arbete.

– Det finns många modeller och goda exempel från fackföreningar runt om i världen som vi hjälper till att sprida. Vi kan också hjälpa fackföreningar att komma igång med det här arbetet, säger hon.

Ikea deltar i fackligt samarbete

Just Transition Centre har också utarbetat en ”business guide” till företag som vill bidra till rättvis omställning. Den har getts ut tillsammans med en grupp relativt progressiva företag (enligt Samantha Smith) i en sammanslutning som kallas The B Team, där bland annat Ikea ingår.

– Det viktigaste budskapet där är att rättvis omställning börjar med att det finns en fackförening i företaget och att den alltid ska vara med i sådana här diskussioner, säger hon.

”Finns en väg framåt för var och en”

Ett av de goda exempel som JTC lyfter fram är den kolfond som parterna i Nederländerna har förhandlat fram och som Arbetsvärlden nyligen berättade om. Samantha Smith lyfter även fram Tyskland, där regeringen och parterna tagit fram en avvecklingsplan för kolet.

Vad är det viktigaste i den planen?

– Att ingen anställd ska lämnas i sticket. Det finns en väg framåt för var och en. Det kan vara pension, utbildning, ett nytt jobb eller ekonomiskt stöd om det är det du behöver för att komma vidare.

– Det näst viktigaste är att tyskarna också har satsat rejält med pengar på regional utveckling så att det växer fram nya bra jobb.

Samantha Smith fortsätter räkna upp liknande goda exempel från Spanien, Kanada, Nya Zeeland med flera länder, men understryker samtidigt vikten av att det finns progressiva regeringar som ställer upp på det som behöver göras.

Om vi vill ha kvar de jobben i Europa måste vi få ner utsläppen.

Hon tar också ett exempel från Sverige. Nyligen var hon här på ett internationellt möte med bland annat ledningen och facket på SSAB. Det handlade om bolagets pågående projekt för att producera stål utan kol och på sikt bli av med alla koldioxidutsläpp. IF Metalls ordförande Marie Nilsson har beskrivit detta som ett utmärkt exempel på hur industrin vill vara med och rädda klimatet.

Nyhetsbrev

– Det är viktigt att få i gång diskussioner om rättvis omställning i den tunga industrin. Där är det ofta en hög grad av facklig organisering. Om vi vill ha kvar de jobben i Europa måste vi få ner utsläppen och säkerställa att det skapas nya jobb i framtiden. SSAB är ett bra exempel på hur företag kan förändras i stället för att läggas ner. Processen har redan skapat nya jobb i norra Sverige och får människor att stanna kvar i regionen, säger Samantha Smith.

Oslomodellen ska minska CO2-utsläpp 95 procent

Själv har hon sin bas i Oslo som lämpligt nog är den stad som har det mest ambitiösa klimatmålet i världen. Koldioxidutsläppen ska minska med 95 procent fram till år 2030. Samantha Smith berättar att hon tillsammans med de fackliga organisationerna i Norge medverkat till att få igenom ett avtal med Oslo stad om rättvis omställning.

Den så kallade Oslomodellen går ut på att klimatmålet ska uppnås samtidigt som en rättvis omställning garanteras för kommunens anställda. Detta ska ske med hjälp av konstruktivt samarbete och social dialog.

Bengt Rolfer
12 nov 2019 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev