TCO vill sänka skatten på arbete Det ska löna sig bättre att vidareutbilda sig och ta en chefstjänst, menar TCO som vill att färre betalar statlig inkomstskatt. På bilden polis och polishund i arbete i Bromma. Foto: Maja Suslin / TT

TCO vill sänka skatten på arbete

Skattereform TCO:s medlemsförbund har enats om ett förslag till skattereform. TCO vill sänka den statliga inkomstskatten på arbete och istället höja skatterna på konsumtion och miljöskadlig verksamhet, skriver ordförande Eva Nordmark idag på DN Debatt.
10 jan 2017

TCO skriver att man vill vara en brobyggare mellan de politiska krafter som vill skapa ett nytt skattesystem. Man hoppas på att förslaget ska utgöra en utgångspunkt för diskussion.

Såhär ser TCO:s skatteförslag ut i punktform:

Sänkt inkomstskatt

Brytpunkten för statlig inkomstskatt bör höjas så att färre än idag betalar den. Den statliga inkomstskatten ska också sänkas och bör indexeras mot inkomstutvecklingen. Marginalskatten bör inte överstiga 50 procent av inkomsten.

Förbunden vill därmed att det ska gå att tjäna mer på att till exempel vidareutbilda sig och ta en chefstjänst.

TCO vill också ändra reglerna för personaloptioner för att gynna risktagande i ”nystartade entreprenörsdrivna företag“.

Fåmansbolagsreglerna bör reformeras för att gynna ”verkligt risktagande i växande företag” men inte används för att undvika statlig inkomstskatt.

Låt staten bekosta mer av välfärden

TCO anser också att det kommunala skatteutjämningssystemet bör ses över. Uttaget av kommunalskatt bör inte öka. Istället ska ökade behov mötas av ökad statlig finansiering.

Indexerade trygghetssystem

TCO anser att taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen bör höjas och indexeras mot inkomstutvecklingen.

Höjd moms och skatt på miljöskadlig verksamhet

Nedsättningarna av momsen för olika områden bör tas tillbaka och allt utom kultur, media och fritid beskattas med 25 procents moms. TCO vill öka fordonsskatter, kemikalieskatter, skatt på handelsgödsel och drivmedel.

Enhetlig kapitalskatt

TCO vill utreda införandet av en enhetlig kapitalbeskattning där de flesta tillgångar läggs ihop och avkastning beskattas löpande, inte vid försäljning.

Gemensam bolagsskattebas i EU

TCO föreslår ingen förändring av bolagsskattenivån. En gemensam bolagsskattebas bör införas i EU. Underlaget för beskattning skulle på det sättet beräknas på samma sätt i alla länder, men skattesatsen förbli ett nationellt beslut.

Oförändrad skattekvot

TCO tar inte ställning till den totala skattekvoten men föreslår sänkningar av den statliga inkomstskatten och höjningar av konsumtionsskatt och skatt på miljöskadlig verksamhet.

10 jan 2017
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan