TCO: Stärk möjligheten att studera under sjukskrivning Paneldebatt om TCO:s rapport. Från vänster Johan Forssell, Moderaterna, Therese Svanström Andersson, Socialdemokraterna, och Mikael Dubois, TCO.

TCO: Stärk möjligheten att studera under sjukskrivning

Sjukförsäkring En av fyra sjukskrivna tjänstemän önskar att de haft möjlighet att studera med rehabiliteringspenning under sjukskrivningen. Det visar en ny rapport från TCO, som föreslår att möjligheten att studera under sjukskrivning utvidgas.
27 okt 2017 | 11:34
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Studier skulle kunna bli en väg tillbaka till arbete för en stor andel sjukskrivna. Det menar TCO som vill att sjukskrivna ska få större möjligheter att studera med rehabiliteringspenning.

Förslaget från TCO

TCO föreslår att:

 • Sjukskrivna som saknar arbetsförmåga för arbete inom det egna kompetensområdet ska kunna studera i omställningssyfte med rehabiliteringspenning i högst 40 veckor (2 terminer).
 • Möjligheten att studera med rehabiliteringspenning utvidgas till att även omfatta studier som: (1) är en fortsättning på eller en avslutning av tidigare eftergymnasial utbildning. (2) Är en början av en eftergymnasial utbildning som är längre än 40 veckor.

Källa: TCO Rapport #3 2017, Studier - en väg från sjukskrivning till arbete

+ Expandera

Redan i dag finns möjligheten i viss utsträckning. Den gäller exempelvis för yrkesutbildning eller orienterande utbildning. Men TCO vill gå längre och öppna vägen för att sadla om på högskolan eller avsluta en tidigare påbörjad akademisk utbildning.

Den som har nedsatt arbetsförmåga inom sitt kompetensområde ska med förslaget kunna studera i 40 veckor, alltså två terminer, med rehabiliteringspenning.

Man ska kunna ta de första stapplande stegen

För att få en uppfattning om efterfrågan lät TCO under våren SCB genomföra en enkätundersökning bland tjänstemän som varit sjukskrivna i minst 300 dagar någon gång under perioden 2012–2014.

Det visade sig att drygt en av fyra önskade att de haft möjlighet att studera under sjukskrivningen. De som i högst utsträckning var positiva till förslaget var kvinnor, tjänstemän i åldersgruppen 30–45 år, högutbildade och tjänstemän som var sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

 

Mikael Dubois, utredare på TCO och författare till rapporten ”Studier – en väg från sjukskrivning till arbete”, som släpptes på ett seminarium med samma namn under fredagsmorgonen, menar att tryggheten i sjukförsäkringen är en viktig faktor för att den försäkrade ska våga pröva vingarna.

Man vet inte om man kommer klara av det helt enkelt

– Vår tanke är att man ska kunna ta de första stapplande stegen för den här omställningen inom ramen för sjukförsäkringen. Om man har varit sjukskriven en längre tid så är man väldigt osäker på sin förmåga att studera – man vet inte om man kommer klara av det helt enkelt, säger Mikael Dubois till Arbetsvärlden.

SCB-undersökningen

TCO lät under våren 2017 SCB genomföra en enkätundersökning riktad till tjänstemän som varit sjukskrivna i minst 300 dagar någon gång under 2012–2014.

 • Av 7 984 tjänstemän svarade 3 431 på enkäten, en svarsfrekvens på 43 procent.
 • 79 procent av de svarande var kvinnor och 21 procent män.
 • SCB räknade upp resultatet på populationsnivå.

Källa: TCO Rapport #3 2017, Studier - en väg från sjukskrivning till arbete

+ Expandera

Reaktionerna har varit både starka och blandade. Bland de fria svaren till enkätundersökningen finns både de som uttrycker tacksamhet för att frågan lyfts – men också de som tycker att man med frågan tar för lätt på de bakomliggande sjukdomarna. Exempelvis depression.

Är man inte för sjuk för att plugga när man är sjukskriven?

– Jo, många är för sjuka. För många kommer det här inte vara aktuellt men det finns också en ganska stor grupp som skulle kunna få en väg tillbaka i arbete, och det är den möjligheten vi vill öppna upp, säger Mikael Dubois.

Möts med skepsis från Moderaterna

I paneldebatten om rapporten deltar Johan Forssell (M), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, och Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Johan Forssell (M).

Johan Forsell uttrycker en oro för att sjukförsäkringen skulle bli lösningen på samhällsproblem som ligger utanför dess syfte och betonar Moderaternas utgångspunkt: svenskarna är bland de friskaste i världen men har ändå höga sjukskrivningstal.

– Jag delar synen att det behövs bättre möjligheter till omställning i arbetslivet, men jag är inte såld på idén att det ska ske genom sjukförsäkringen, säger Johan Forssell.

Han påpekar också att han kan förstå individens intressen i frågan men att det lite krasst inte alltid är så att den enskildes intressen sammanfaller med samhällets.

– Man måste fundera på varför vi har en sjukförsäkring och jag är lite orolig att man börjar förändra den bilden och plötsligt möjliggör omfattande studier i den, tillägger han till Arbetsvärlden.

S passar över till förebyggande arbete

Therese Svanström Andersson betonar vikten av förebyggande arbete innan sjukskrivning alls blir nödvändig.

Kan man inte ha båda delarna, förebyggande och den här omställningen?

Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdemokraterna.

– Jo, men man får titta på om det är studier som är vägen tillbaka och är det i så fall sjukförsäkringen som ska vara kanalen? Jag tror det är arbetsplatsen som behöver vara i fokus när vi tittar på vad som är rätt åtgärd för att komma tillbaka i ett arbetsliv, säger Therese Svanström Andersson till Arbetsvärlden.

Hon pekar också på att omställningsorganisationerna skulle kunna göra mer i ett läge där arbetslösheten är låg.

– Vi har organisationer med rätt så mycket pengar och resurser inom ramen för de avtalade omställningsförsäkringarna, jag tycker parterna skulle kunna fundera på möjligheten att utvidga det till att gälla sjukskrivning, säger Therese Svanström Andersson.

TRR Trygghetsrådet: Förslaget behövs

Flera representanter från omställningsorganisationerna fanns på plats och uttryckte stöd för TCO:s förslag om studier med rehabiliteringspenning. Helene Palm, utvecklingschef på TRR Trygghetsrådet, instämde i att behovet är stort.

Helene Palm, TRR Trygghetsrådet.

– Vi ser att de personer som har kommit på kant eller av olika skäl blivit sjukskrivna behöver en väg ut tillbaka till ett annat arbete, och det är inte alltid till samma arbetsplats man vill tillbaka. Då kan studier både stärka kompetensen och självkänslan, att du vågar ta det där klivet ut, säger Helene Palm till Arbetsvärlden.

En viktig fördel med att använda rehabiliteringspenningen för studier skulle enligt TCO vara att den försäkrade slipper bollas mellan myndigheter och slipper den ekonomiska risken det innebär att lämna sjukförsäkringen.

Vi har djärvt kastat fram det här förslaget.

– Tanken är att man ska kunna pröva och se att det går, och om det inte går så är man kvar i sjukförsäkringen, säger Mikael Dubois.

Enligt TCO skulle det bli en vinst för såväl samhället som för individen. Kvalificerad arbetskraft får nämligen en större möjlighet att ställa om till ett arbete där den tidigare kompetensen och erfarenheten kommer till användning. Däremot har man inte gjort någon ekonomisk kalkyl över modellen.

– Vi har djärvt kastat fram det här förslaget. En del kommer säkert att stanna kvar längre i sjukförsäkringen än om de inte haft den här möjligheten, det är fullt tänkbart. Man kan också tänka sig att det är många som snabbare kommer kunna lämna sjukförsäkringen. Det här är en väg tillbaka till arbetslivet, säger Mikael Dubois.

Finns det någon risk att ett sådant här system missbrukas som ett förlängt CSN-stöd?

– Jag tror inte den risken är särskilt stor. För att kunna studera måste du då bli sjukskriven och att fejka en sjukskrivning för att kunna studera verkar väldigt långsökt och dessutom svårt. Man genomgår till exempel läkarundersökningar och bedömningar av ens arbetsförmåga, säger Mikael Dubois.

I SCB-undersökningen framkom också att de som blev sjukskrivna för psykisk ohälsa i större utsträckning än andra vill kunna använda möjligheten för att sadla om och byta bana.

Ibland kan det också vara så att man inte vill tillbaka till den branschen

– Det har också kommit fram i kommentarer och andra rapporter att folk som har blivit utbrända eller drabbats av konflikter på arbetsplatsen inte vill tillbaka till den arbetsplats som gjorde en sjuk. Ibland kan det också vara så att man inte vill tillbaka till den branschen, säger Mikael Dubois.

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har under lång tid varit stigande i Sverige och också bland respondenterna i undersökningen var siffran hög: 53 procent hade angett psykisk ohälsa som orsak till sjukskrivningen.

Kan det skicka fel signaler om sjukförsäkringen används för att bedriva avancerade studier?

– Jag tror inte det. Jag tycker att man också kan se sjukförsäkringen som en omställningsförsäkring så man kan få stöd och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet, säger Mikael Dubois.

27 okt 2017 | 11:34

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
 1. Av Alexander Forselius 16 jan 2018:

  Systemet finns redan idag för de som har sjuk och aktivitetsersättning och infördes nyligen. Den som har aktivitetsersättning kan prova på att studera i ett halvår med bibehållen ersättning och jag antar att det är ett sådant upplägg man vill införa för vanliga sjukskrivna, för jag antar att ingen har tänkt sig att man ska kunna studera ett helt program med sjukpenning utan prova på studier under en begränsad tid såsom med aktivitsersättningen

 2. Av Jag heter Marie 5 mar 2020:

  Min kommentar tycker M:s syn på sjukförsäkringar märklig. Det är enkelt: tänk dig ett land med sjukförsäkring, som vår, och ett land helt utan sjukförsäkring. Vilket land tror du skulle ha friskast befolkning? Jag tycker att svaret är självklart. Befolkningen i landet med en väl utbyggd sjukförsäkring. Ju generösare sjukförsäkringssystem, ju fler som får ersättning då de inte kan arbeta pga sjukdom ju friskare befolkning. Varför M Vill ändra på detta samband är värt att fundera över.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev