TCO: S-löfte liknar vårt förslag Åsa Forsell, utredare TCO, ser likheter mellan Socialdemokraternas vallöfte och TCO:s föräldratidsdagar. Foto: TCO, TT

TCO: S-löfte liknar vårt förslag

Föräldraledighet Föräldrar ska kunna ta föräldraledigt en vecka extra årligen när barnet har lov eller studiedagar. Det vallöftet ger Socialdemokraterna som ser en möjlighet att underlätta för arbetande föräldrar att få tiden att gå ihop. Udda prioritering, säger Svenskt Näringsliv, medan TCO menar att förslaget är bra för jämställdheten.
29 aug 2018 | 15:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Socialdemokraterna vill ge Sveriges föräldrar en vecka extra ledighet att ta ut när barnen har skollov, studiedagar eller när förskolan har planeringsdagar, ett vallöfte som går under namnet ”familjeveckor”.

Rent praktiskt innebär det införandet av en extra veckas föräldraledighet per vårdnadshavare och år, som kan tas ut när barnet är mellan 4–16 år.

Familjeveckorna är knutna till vårdnadshavarna och inte barnen, vilket innebär att en familj inte får fler familjeveckor för att de har många barn. Och familjeveckorna kan bara tas ut när barnen är lediga från skolan eller förskolan.

Nivån på ersättningen är inte fastställd, men skulle kunna bli densamma som vid vabbande. Ingen kompensation kommer utgå till arbetsgivarna, eftersom dessa precis som vid föräldraledighet inte har lönekostnader för familjeveckorna, konstaterar partiet.

Socialdemokraterna beräknar att kostnaden för reformen landar på 5,4 miljarder kronor. Den beräkningen har dock ifrågasatts av utomstående analytiker. Exempelvis säger Nordea:s chefsanalytiker Torbjörn Isaksson till TT att förslaget statistiskt sett skulle kunna kosta 50 miljarder. Detta baserat på ett antagande att förslaget berör 900 000 familjer där alla vårdnadshavare tar ut sina familjeveckor, och en grov beräkning av antalet förlorade arbetstimmar det motsvarar. Den beräkningen tar visserligen heller inte hänsyn till eventuella positiva effekter som minskad sjukfrånvaro.

Med det resonemanget så skulle svensk ekonomi växa med 500 miljarder kronor om alla helt enkelt slutade ta semester

I ett svar till Arbetsvärlden meddelar Socialdemokraternas pressekreterare Jonatan Hermansson att partiet tittat på den rena budgetkostnaden, alltså vad förslaget skulle kosta statskassan, när man kommit fram till siffran 5,4 miljarder. Han bemöter också sättet att räkna som Torbjörn Isaksson använt:

”I stort kan man säga att Nordeas chefsanalytiker väljer att ensidigt titta på vad de tror bruttokostnaden för svensk ekonomi skulle kunna bli, utan att resonera kring vilka positiva effekter förslaget samtidigt skulle ha. De bortser alltså helt från att ta hänsyn till bland annat att förslaget minskar stress och därigenom sannolikt sjukskrivningar och gör att folk orkar arbeta längre. De verkar också förutsätta att ingen av arbetsgivarna kommer att sätta in vikarier när dessa föräldrar är lediga. Det är inte heller ett rimligt antagande. 

Med det resonemanget så skulle svensk ekonomi växa med 500 miljarder kronor om alla helt enkelt slutade ta semester. Eller varför inte om vi helt enkelt slopade hela föräldraförsäkringen. Det skulle betyda 140 miljarder. Men det klart att det inte är så.”

Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv.

Förslaget, som presenterades på tisdagen, fick även snabbt kritik av företrädare för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, vars chefsekonom Bettina Kashefi kallar löftet för en ”udda prioritering”.

– Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft, säger Bettina Kashefi i en kommentar.

TCO: Bra för jämställdheten

Tjänstemännens centralorganisation TCO har däremot länge förespråkat att via föräldraförsäkringen skapa bättre förutsättningar för att få det moderna livspusslet att gå ihop och öka jämställdheten.

Socialdemokraternas familjeveckor har vissa likheter med TCO:s egna förslag om föräldratidsdagar.

– Vi lade ett förslag om att göra om de 90 lägstanivådagarna till föräldratidsdagar, tio per år eller fem per vårdnadshavare och år, under åren då barnet är 3–12. Vårt förslag är knutet till barnet, vilket alltså innebär att man får de här dagarna för varje barn, och ersättningen sätts till sjukpenningnivå, säger Åsa Forsell, utredare på TCO, till Arbetsvärlden.

– Syftet var att föräldratidsdagarna ska underlätta för alla vårdnadshavare att få ihop livspusslet och samtidigt öka jämställdheten.

Jag såg att någon hade gjort sig lustig över att en femtonåring inte behöver hjälp att gå hem och bre en smörgås

TCO:s förslag omvandlar alltså redan existerande dagar i föräldraförsäkringen, snarare än att skjuta till nya. Socialdemokraternas förslag innebär däremot att föräldrarna får hela 120 föräldralediga dagar extra.

En annan skillnad är att TCO:s föräldratidsdagar inte är kopplade till barnets ledighet från skola och förskola.

– Vårt förslag utgör en del av en begränsning av möjligheten att spara föräldrapenningdagarna. Det vill säga att man får de här föräldratidsdagarna i stället. Socialdemokraternas förslag ser ut att vara ett tillägg av dagar, även om det förstås skulle kunna dyka upp begränsningar senare.

Socialdemokraternas förslag sträcker sig ända upp till barnet är 16 år. Är det onödigt långt?

– Jag såg att någon hade gjort sig lustig över att en femtonåring inte behöver hjälp att gå hem och bre en smörgås. Nej visst, men skillnaden mellan längden på loven och semestern är väldigt stor. Vissa ungdomar kanske har full aktivitet medan andra har större behov av en förälder. Det beror på vad för umgänge och intressen man har, säger Åsa Forsell.

Dessutom framhåller hon att det kan vara en plånboksfråga hur mycket lovaktiviteter på egen hand som familjer kan erbjuda sina barn och ungdomar.

– Jag tror att de här dagarna, rätt utnyttjade, kan vara väldigt värdefulla både för föräldrarna och barnen och för jämställdheten i föräldraskapet. Det är bra att det är uppstyrt så att alla garanteras de här dagarna varje år. De behövs för att få ihop arbetsliv och familjeliv med mindre stress och för att föräldrarna och barnen ska må bra och kunna utveckla en god barn-föräldrarelation, säger Åsa Forsell.

29 aug 2018 | 15:55

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar