S och V vill dela föräldraförsäkringen lika I Arbetsvärldens valenkät fick riksdagspartierna bland annat ta ställning till påståendet "Föräldraförsäkringen ska kvoteras ytterligare mellan föräldrarna". Foto: TT (bilden är ett kollage)

S och V vill dela föräldraförsäkringen lika

Valrörelse 2018 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill dela upp dagarna i föräldraförsäkringen jämnt mellan föräldrarna. Miljöpartiet vill införa en tredelning. I andra änden av vågskålen vill Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna helt avkvotera försäkringen. I Arbetsvärldens valenkät har riksdagspartierna fått ta ställning till påståenden om trygghetssystemen.
27 jun 2018 | 13:57
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0

Föräldraförsäkringen ses av många som ett viktigt verktyg för att bekämpa ojämställdhet mellan könen på systemnivå. Det är nämligen efter första barnets ankomst som ojämställdheten mellan män och kvinnor tar fart. Delar man upp dagarna i föräldraförsäkringen mer jämnt, eliminerar man alltså en betydande vågdelare. Så resonerar fackrörelsen och flera politiska partier.

Bland de fackliga centralorganisationerna vill såväl Saco som TCO se en tredelning av föräldraförsäkringen. Det innebär i korthet att två lika delar av försäkringen går till vardera partnern medan den tredje delen kan disponeras fritt. LO vill gå ett steg längre och kvotera försäkringen helt, det som brukar kallas att individualisera den.

I Arbetsvärldens valenkät framgår att de rödgröna går på fackens linje. Samtliga riksdagspartier fick ta ställning till påståendet: Föräldraförsäkringen ska kvoteras ytterligare mellan föräldrarna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller med LO och vill alltså individualisera föräldraförsäkringen helt. Miljöpartiet är däremot inne på Saco och TCO:s linje, en tredelning av föräldraförsäkringen.

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet är nöjda med den kvotering som finns i dagens system, med tre öronmärkta ”pappamånader”. Centerpartiet vill dock återinföra och utöka den jämställdhetsbonus som tidigare fanns i föräldraförsäkringen för de som delade mer lika.

Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill dock rulla tillbaka bandet och avkvotera föräldraförsäkringen helt, så att föräldrarna själva kan välja vem som ska vara hemma med barnet.

”Sverigedemokraterna betraktar Sveriges föräldrar som myndiga medborgare fullt kapabla att själva råda över sina liv,” skriver Sverigedemokraterna i sitt svar till Arbetsvärlden.

Valstrid om a-kassan

Samtliga riksdagspartier fick även ta ställning till påståendet: Taket i a-kassan ska höjas och fler ska få tillgång till a-kassan.

Även här finns tydliga skillnader mellan blocken. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja taket i a-kassan. Vänsterpartiet vill nå upp till en nivå där åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomst täckt av a-kassan. Miljöpartiet vill höja taket till samma nivå som sjukförsäkringen och har som långsiktigt mål att skapa en skattefinansierad sjuk- och föräldraförsäkring som omfattar alla.

Socialdemokraterna poängterar att taket i a-kassan höjdes 2015, från 680 kronor per dag till 910 kronor per dag de 100 första dagarna. Nu vill partiet fokusera på att a-kassan ska omfatta fler.

Moderaterna svarar att man inte har några förslag om att höja taket i a-kassan. Tittar man närmare på partiets politik så är det dock tydligt att partiet både vill sänka taket i a-kassan och dessutom korta ner den. Moderaterna vill sänka taket från 910 kronor de 100 första dagarna till 760 kronor, och dagarna därefter 680 kronor. Dessutom vill partiet korta tiden som en ersättningsperiod gäller från 300 dagar till 265. Aktivitetsstöd ska också upphöra när arbetslösheten varat längre än tre år.

Kristdemokraterna svarar att partiet vill sänka a-kassan. Centerpartiet vill att a-kassan ska vara högre i början av arbetslösheten, de tre första månaderna, men sedan snabbare trappas ner.

”Då tror vi att fler uppmuntras att hitta ett nytt jobb snabbare,” skriver Centerpartiet till Arbetsvärlden.

L och SD vill göra a-kassan obligatorisk

Liberalerna och Sverigedemokraterna vill båda göra a-kassan obligatorisk. I dag behöver en försäkringstagare själv ansluta sig till en a-kassa för att kunna ta del av den inkomstbaserade delen av försäkringen. Den som inte är ansluten kan endast ansöka om den betydligt lägre grundersättningen vid arbetslöshet.

”A-kassan ska bli obligatorisk och helt skattefinansierad och därmed ingå i det generella trygghetssystemet,” skriver Sverigedemokraterna till Arbetsvärlden.

Sverigedemokraterna vill även höja taket i a-kassan till 1200 kronor de första 100 dagarna.

Valenkät om trygghetssystemen

Enkäten besvarades i maj. Samtliga riksdagspartier fick ta ställning till följande två påståenden:

1. Taket i a-kassan ska höjas och fler ska få tillgång till a-kassan

2. Föräldraförsäkringen ska kvoteras ytterligare mellan föräldrarna

Så svarar partierna

Centerpartiet:

1. Nej. Vi tycker att a-kassan ska vara högre inledningsvis för att sedan snabbare trappas av och med fler stödjande insatser för den arbetssökande. Då tror vi att fler uppmuntras att hitta ett nytt jobb snabbare.

2. Nej. Vi vill att familjer själva ska kunna bestämma över hur de delar upp föräldraledigheten istället för mer kvotering. Däremot vill vi öka den jämställdhetsbonus som vi införde tillsammans med Alliansen och som uppmuntrar till ett jämnare uttag av föräldraledigheten.

Miljöpartiet:

1. Ja. Vi vill på sikt höja taket till samma nivå som i sjukförsäkringen, när det finns utrymme i statsbudgeten för att göra detta. Vårt långsiktiga mål är att införa det vi kallar Arbetslivstrygghet, en skattefinansierad gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

2. Ja. Vi vill se en tredelning av föräldraförsäkringen, där en tredjedel av dagarna öronmärks för respektive vårdnadshavare och resten kan fördelas fritt. Den del som kan fördelas fritt ska även vara möjlig att överlåta till annan som är del av barnets familj.

Vänsterpartiet:

1. Ja. En välfungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för individens trygghet, arbetsmarknadens omställningsförmåga och Sveriges konkurrenskraft. Vi vill höja ersättningsnivån i a-kassan för hela ersättningsperioden. Taket ska vara så högt att åtminstone 80 procent kan få 80 procent av tidigare inkomst.

2. Ja. Vänsterpartiet vill individualisera föräldraförsäkringen så att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen.

Kristdemokraterna:

1. Nej. Vi förordar en nivå på 760 kronor per dag under de 300 första dagarna samt därefter 680 kronor per dag. För att stärka arbetslöshetsförsäkringens långsiktigt bör taket på sikt indexeras.

2. Nej. Kristdemokraterna vill att föräldrarna själva ska få bestämma hur föräldraförsäkringen tas ut och vill alltså även ta bort dagens kvotering.

Moderaterna:

1. Vi har inga förslag om att höja taket, utan vill istället tydliggöra a-kassans roll som en omställningsförsäkring. Moderaterna prioriterar reformer som leder till fler jobb och ökat deltagande på arbetsmarknaden.

2. Moderaterna har inga förslag om att förändra nuvarande regler gällande öronmärkta dagar.

Sverigedemokraterna:

1. Ja, taket i A-kassan ska höjas till 1200 kr per dag. A-kassan ska också bli obligatorisk och helt skattefinansierad och därmed ingå i det generella trygghetssystemet.

2. Nej, Sverigedemokraterna betraktar Sveriges föräldrar som myndiga medborgare fullt kapabla att själva råda över sina liv. Föräldraförsäkringen ska avkvoteras helt och makten över livspusslet för respektive familjs unika vardag ska återföras till just familjen.

Liberalerna:

1. Nej och ja. Liberalerna vill öka tryggheten genom en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. På kort sikt prioriterar vi dock andra reformer än att höja taket i a-kassan.

2. Nej. Liberalerna har medverkat till att införa dagens tre öronmärkta månader, och det är en lagom nivå. Vi vill gå vidare med att införa en ny modell för föräldraförsäkringen med lite färre dagar, mer generös ersättning och tyngdpunkten på de viktiga första åren i livet.

Socialdemokraterna:

1. Ja, taket är höjt. Nu måste fler få tillgång till a-kassa.

2. Ja, vi vill att föräldraförsäkringen individualiseras och delas lika mellan föräldrarna.

+ Expandera
27 jun 2018 | 13:57

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev