Svenskt näringsliv sågar M-förslag inför stämman Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M). Foto: Henrik Montgomery / TT

Svenskt näringsliv sågar M-förslag inför stämman

M-stämma Moderaternas förslag om kraftiga begränsningar av arbetskraftsinvandringen kan bli en stridsfråga på partistämman som inleds på torsdagen. Partiet har hamnat på kollissionskurs med Svenskt Näringsliv. Dessutom har ungdomarna i Muf reserverat sig mot partiledningen.
Carl von Scheele
21 okt 2021 | 08:51
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1

Under torsdagen inleder Moderaterna sin fyra dagar långa arbetsstämma, som enbart behandlar förslag från partiledningen. I det över 500 sidor långa dokumentet finns ett kontroversiellt förslag om kraftigt begränsad arbetskraftsinvandring.

Under avsnittet om stram invandring förslår Moderaterna en hög lönegräns för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU. Dessa personer ska bara få komma hit om lönen överstiger den svenska medianlönen, som förra året låg på 32 000 kronor i månaden. Detta ska jämföras med dagen försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare på endast 13 000 kronor.

Djupt skadligt för svenska företag.

Moderaterna vill alltså mer än tredubbla försörjningskravet. Dessutom vill partiet tvinga arbetsgivarna att betala in de sociala avgifterna för arbetskraftsinvandraren kvartalsvis i förskott.

Svenskt Näringsliv och Moderaterna bildar ofta armkrok i frågor som rör arbetslivet och företagande, men i denna fråga står de långt ifrån varandra.

Svenskt Näringsliv är starkt kritiskt till förslaget och sågar det, inte minst mot bakgrund av den svåra kompetensbrist som redan finns i arbetslivet, enligt organisationen.

– Detta kommer att försvåra kompetensförsörjningen till många yrken och branscher i Sverige. Om möjligheterna att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU minskar skulle det vara djupt skadligt för svenska företag. Det skulle slå både mot tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, säger Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Invandring endast i medelinkomstyrken

Organisationen tycker att dagens system fungerar bra och vill inte heller se någon arbetsmarknadsprövning av ansökningarna om arbetskraftsinvandring, vilket är ett förslag till Socialdemokraternas kongress i nästa månad.

– Arbetsgivarens rätt att bestämma sitt kompetensbehov är en grundläggande princip. Företag ska bestämma vem man vill anställa och kunna rekrytera de personer som man bedömer mest lämpade till jobbet, säger Magnus Wallerå.

Den förändring av systemet som Svenskt Näringsliv självt föreslår är en indexering av försörjningskravet med prisbasbeloppet. Med en sådan metod skulle det har legat på 15 100 kronor idag.

På stämman kan det emellertid bli strid om Moderatledningens radikala förslag, som innebär att enbart i yrken med höga medelinkomster skulle arbetskraftsinvandring kunna förekomma.

Moderata ungdomsförbundet reserverar sig

Det Moderata ungdomsförbundet, Muf, har reserverat sig mot förslaget. Lönegränsen är alldeles för hög. Kravet bör i stället vara att individen som kommer till Sverige kan försörja sig själv, skriver Muf-ordföranden Matilda Ekeblad i sin reservation.

Hon understryker också att 90 procent av de som arbetskraftsinvandrar får anställningar i bristyrken.

I övrigt innehåller stämmohandlingarna omkring 80 sidor om arbetslivet. De kännetecknas av välkända moderata angreppssätt på arbetsmarknadens problem. Genom skattesänkningar och begränsningar av ersättningar från trygghetssystemen ska fler sättas i arbete.

Moderater satsar på nystartsjobb

Liksom i sin budgetproposition vill man i stämmohandlingarna satsa stort på nystartsjobb i näringslivet som riktar sig till långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samtidigt vill man stoppa extratjänster som riktar sig till samma målgrupp och främst finns i offentlig sektor.

Partiet föreslår bland annat ett bidrag till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa. De ska få sina kostnader sänka med motsvarande minst två arbetsgivaravgifter. På samma sätt ska arbetsgivare stödjas som anställer nyanlända på nystartsjobb. För dem ska bidraget motsvara en sänkning av lönekostnaderna med tre arbetsgivaravgifter, vilket är en höjning jämfört med i dag.

Ett annat förslag är en tillfällig jobbpremie till långtidsarbetslösa. De ska få en skattefri premie på upp till 2 500 kronor i månaden i som längst 18 månader.

Lägre löner ska ge snabbare integration

Moderaterna vill också se nya, enkla jobb med löner som är väsentligt lägre än minimilönerna i kollektivavtalen och riktar sig framför allt till dem med enbart grundskolekompetens. I detta sammanhang önskar man också ett påskyndande av de etableringsjobb som parterna kommit överens om.

Ett argument för många av dessa arbetsmarknadsförslag är snabbare integrering av den stora grupp flyktingar och invandrare som har kommit på senare år med en topp kring 2015.

Inte minst för att öka trycket på dem föreslås också ersättningstak, som innebär att summa av alla ersättningar från trygghetsförsäkringar och trygghetssystem inte ska kunna överstiga 75 procent av den lägsta lönen vid arbete. Detta är en del av Moderaternas arbetslinje.

I den ingår också att personer som får försörjningsstöd från kommunerna ska utföra en motprestation på heltid. De ska bland annat söka jobb som motprestation och stå till arbetsmarknadens förfogande i hela landet.

Utbildningsplikt för nyanlända

Moderaterna vill införa utbildningsplikt för nyanlända som saknar sådan kompetens som arbetsgivare efterfrågar.

Med sina arbetsmarknadspolitiska förslag hoppas Moderaterna halvera långtidsarbetslösheten på tre år. Partiet vill också stärka arbetslinjen och företagsklimatet med dessa förslag.

I övrigt kommer Moderaterna behandla en mängd olika politikerområden under sina fyra stämmodagar. Vid sidan av kampen mot långtidsarbetslösheten viktas brottsbekämpning och integration som de viktigaste frågorna.

Carl von Scheele
21 okt 2021 | 08:51

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev