Centerframgång i EU för mer liberal arbetskraftsinvandring Abir Al-Sahlani, centerpartist i Europaparlamentet, har fått stöd i EU-parlamentets utskott för krav på en mer liberal arbetskraftsinvandring. Men kravet får kritik bland annat från Socialdemokraterna. Foto: Europaparlamentet.

Centerframgång i EU för mer liberal arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring EU måste underlätta för arbetskraftsinvandring. Den svenska centerpartisten Abir Al-Sahlani har fått gehör i Europaparlamentet för en mer välkomnande lagstiftning. Men svenska socialdemokrater är kritiska och kallar förslaget tokliberalt.
Carl von Scheele
29 okt 2021 | 10:40
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Arbetskraftsinvandring är ett område där alla vinner på en bra lagstiftning. Det finns en viljeinriktning att skapa flera lagliga vägar in i EU. Vi vill inte se människor ta den farliga vägen över Medelhavet och riskera sina liv, säger Abir Al-Sahlani, centerpartist i Europaparlamentet, till Arbetsvärlden.

Reglerna för arbetskraftsinvandring har blivit ett hett debattämne i Sverige på senare tid. I förra veckan beslutade Moderaternas stämma om krav som innebär kraftiga skärpningar. I nästa vecka kommer slutbetänkandet från en statliga utredning som både ska göra Sverige attraktivare för kompetent arbetskraft och stävja arbetsgivares missbruk.

Om förslaget också håller när parlamentet röstar om det i november måste EU-kommissionen återkomma med förslag på lagstiftning som underlättar arbetskraftsinvandring för låg- och medelkvalificerade

Däremellan kommer nya signaler från Europaparlamentet. Abir Al-Sahlani, C, har tagit fram krav på en mer tillåtande arbetskraftsinvandring och i ett första steg fått stor majoritet bakom sitt förslag när det behandlades i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

Om förslaget också håller när parlamentet röstar om det i november måste EU-kommissionen återkomma med förslag på lagstiftning som underlättar arbetskraftsinvandring för låg- och medelkvalificerade arbetstagare inom 90 dagar.

– Vi har nog en väldigt bra chans att få igenom kraven i november. I utskottet röstade två tredjedelar av ledamöterna för förslaget, säger Abir Al-Sahlani.

Föreslår ny digital matchning

EU har i några år arbetat med en förändring av reglerna för arbetskraftsinvandring, men av flera skäl har arbetet stoppats upp.

Med en åldrande befolkning och en mindre andel i arbetsför ålder behöver EU-länderna emellertid locka till sig arbetskraft utifrån.

Bland de förslag som finns i Al-Sahlanis och parlamentets rapport är en digital plattform som matchar kompetensen på arbetskraftsinvandrare med arbetsgivares behov. Inte minst ska möjligheterna till visum för låg- och medelkompetent arbetskraft underlättas.

Information om hur man invandrar legalt till EU ska spridas genom medlemsländernas ambassader och EU:s utrikeskontor. Det ska också bli lättare för arbetskraftsinvandrare att flytta mellan medlemsländer.

Både lättnader och mer sanktioner

Även egenanställda och entreprenörer ska kunna få arbetstillstånd och immigrera legalt till EU-området. Abir Al-Sahlani vill också se lättnader i reglerna för återkommande säsongsarbete. Bland annat ska de kunna byta arbetsgivare under säsong, vilket inte är möjligt i dag.

Samtidigt ska de arbetsgivare som missbrukar systemet straffas. Al-Sahlani förklarar att det finns lagstiftning med sanktioner mot arbetsgivare som exploaterar invandrare och den lagstiftningen kan utvidgas och täcka fler.

– En ny lagstiftning leder inte automatiskt till ökad arbetskraftsinvandring. Den underlättar, gör det enklare och attraktivare, samt harmoniserar regler för olika typer av arbetskraftsinvandrare. Sedan är det 27 olika arbetsmarknader i EU som styra över detta och avgör vilka som får komma och hur många.

Man ska kunna bli anlitad som företagare och inte bara som anställd.

För Abir Al-Sahlani är det också viktigt med möjligheter för egenföretagare och egenanställda till invandring.

– Detta är ett sätt för EU om man vill attrahera individer som tänker utanför boxen. Man ska kunna bli anlitad som företagare och inte bara som anställd. Ofta handlar det om yngre som startar företag kring en idé och som inte vill ha anställningskontrakt.

Finns det ingen risk att egenanställda utnyttjas av till exempel ett åkeri som villkorar körningar till att du driver eget och betalar alla skatter och försäkringar själv?

– Jag hoppas inte det. Jag har svårt att se en lastbilschaufför som säger sig vara egenanställd. Det brukar inte fungera så. Men de skydd som vi föreslår och som redan finns ska då ticka i gång. Tanken är inte att chaufförer ska vara egenanställda, utan personer i branscher som är innovationsberoende.

Socialdemokraterna lade ner sin röst

I utskottet röstade förutom Al-Sahlani själv de svenska ledamöterna från Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet för förslaget. Sverigedemokraten röstade emot.

Socialdemokraterna valde en medelväg och lade ner sin röst. Man hade fått igenom skrivningar om arbetstagarnas rättigheter, men riktar benhård kritik mot övriga delar av förslaget.

Evin Incir, socialdemokratisk Europaparlamentariker och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.
Foto: Fred Marvaux/EU 2021.

– Vi vill komma bort från den tokliberala arbetskraftsinvandringen som den borgerliga regeringen införde i Sverige 2008 och i stället ha en reglerad arbetskraftsinvandring så att ingen människa utnyttjas, varken i Sverige eller EU, samtidigt som vi säkerställer att lönedumpning inte sker, säger Evin Incir.

Vad Abir Al-Sahlani föreslagit är i praktiken en begränsning av möjligheten för oss att hantera frågan om arbetskraftsinvandring på medlemsstatsnivå.

Hon anser att Al-Sahlanis rapport går i motsatt riktning och riskerar att försämra situationen ytterligare.

– Vad Abir Al-Sahlani föreslagit är i praktiken en begränsning av möjligheten för oss att hantera frågan om arbetskraftsinvandring på medlemsstatsnivå.

Den svenska moderata ja-rösten i utskottet kan tyckas överraskande mot bakgrund av Moderaternas skärpning av sina krav kring arbetskraftsinvandring i förra veckan. Al-Sahlani vill underlätta invandring även för låg- och medelkvalificerade arbetstagare, medan Moderaterna vill försvåra invandring till Sverige genom en lägsta lönegräns.

Om man ska få arbetskraftsinvandra måste den svenska arbetsgivare betala en lön på minst 85 procent av medellönen i landet, enligt Moderaternas förslag. Det handlar om cirka 27 500 kronor i månaden. Tanken är att arbetslösa i Sverige ska ta de enkla jobben med låga löner. Därför ska den lågkvalificerade invandringen stoppas om det inte handlar om säsongsarbete.

Carl von Scheele
29 okt 2021 | 10:40

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev