Statsvetare: Skolan kan bli en gamechanger för Centerpartiet Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap. Foto: Göteborgs Universitet

Statsvetare: Skolan kan bli en gamechanger för Centerpartiet

Skola Delar av Centerpartiet har börjat svänga i synen på hur det svenska friskolesystemet ska vara reglerat. Statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors tror att de slutsatser partiet fram till i frågan kan komma att prägla Centerpartiets relation till Socialdemokraterna och de gamla Allianspartierna för lång tid framöver.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kritiken mot det svenska skolsystemets utformning har sakta men säkert börjat öka i styrka.

Från både höger och vänster kommer numera uppmaningar om att friskolorna i högre grad ska regleras på flera sätt. Främst handlar det om att hindra att delar av skolpengen plockas ut som vinst av de privatägda skolornas ägare eller att dessa konkurrerar om elevernas gunst med generös betygssättning, så kallade glädjebetyg.

Men fram till nu har motståndet mot omfattande regleringar av friskolorna varit kompakt från de borgerliga partiernas håll, i synnerhet vad beträffar alla former av vinstregleringar.

Av det skälet var det många som höjde på ögonbrynen när det i dagarna framgick att Centerpartiets distriktsstyrelse i Skåne beslutat att lägga fram en motion på partiets stämma, som infaller om några veckor. Motionen handlar om en begränsning av vinstutdelning för friskolor. Ett förslag som partiets ungdomsförbund också har ställt sig försiktigt positivt till.

Pengar ska återinvesteras i skolan

En av januariavtalets punkter var att regeringen förband sig att inte driva frågan om en vinstbegränsning för friskolorna. Genomdrivare av den punkten var Centerpartiet. I det förslag som nu ska prövas på stämman föreslås inte att vinster ska förbjudas – men att dessa inte längre ska få lämna verksamheten, utan återinvesteras i skolan.

Detta förslag föranledde under måndagen Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partiets utbildningspolitiska talesperson Fredrik Christensson att publicera en artikel på DN Debatt, där de till viss del gick Skånedistriktet till mötes.

Det finns inget som kortsiktigt talar för att de andra partierna skulle följa efter Centerpartiet om de bestämmer sig för att byta fot i frågan

Frågan om vinstuttagsförbud nämndes inte i artikeln. Men däremot kritiserade Annie Lööf och Fredrik Christensson friskolesystemet för att det har bidragit till att öka segregationen och minska likvärdigheten mellan landets skolor.

Som förslag på hur dessa problem ska åtgärdas föreslog de två politikerna exempelvis att nationella prov hädanefter ska vara normerande för betygsättningen, att friskolorna ska tvingas tillgängliggöra mer information om sina verksamheter och att möjligheterna att ställa sina barn i kö till friskolor ska begränsas.

En svår balansgång för Centerpartiet

Så, hur bör man tolka detta? Håller Centerpartiet på att svänga i skolfrågan? Och vad har i sådana fall medfört denna omprövning av friskolefrågan?

Enligt Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, ska man kanske inte dra för långtgående slutsatser av vare sig Skånedistriktets motion eller partiledningens svar på detta.

Centerpartiet, säger han, befinner sig för tillfället i en komplicerad situation: än så länge har man inte kommit underfund med om partiet ska närma sig Socialdemokraterna och inleda ett formellt samarbete, i motsats till det informella som råder för tillfället, eller om det på nytt ska närma sig sina gamla allianskollegor.

– Det är en svår balansgång för dem, de kan inte gå för nära eller för långt ifrån Socialdemokraterna, och nästan varje dag måste de ta ställning till frågor som är relaterade till höstens budget eller nästa års val, säger Jonas Hinnfors.

Vad de betonar är just individens rätt att själv få välja mellan olika alternativ, men exakt vad de välja mellan specificerar de inte

Men oaktat detta pekar han på att retoriken i Annie Lööfs och Fredrik Christenssons debattartikel skiljer sig från hur man inom partiet tidigare har talat om friskolesystemet.

– I vanliga fall brukar de vara väldigt hårda i sitt försvar av att välskötta företag måste få tillåtas gå med vinst. Men vad som slår en med den här artikeln är att de nästan enbart lyfter fram problem med systemet som det nu är konstruerat, och inte alls försvarar vikten av privata alternativ som är just privatägda företag. Vad de betonar är just individens rätt att själv få välja mellan olika alternativ, men exakt vad de väljer mellan specificerar de inte, säger Jonas Hinnfors.

Detta kan, säger han, ses som en viktig brygga till Socialdemokraterna, som länge talat om det positiva i att tillåta fria val men som på samma gång velat göra ingripanden för att hindra att skattemedel förfuskas.

Kan utlösa en svekdebatt

Artikeln i DN Debatt tror Jonas Hinnfors i första hand kan tolkas på två sätt. Antingen kan man läsa den som ett godkännande från partiledningens håll om att diskussionen om friskolesystemet ska få föras fram till stämman, eller som ett medel för dem att dämpa intresset för just frågan om vinstutdelningsbegränsningar.

– Antagligen kan båda tolkningarna stämma. Men om det är något partiet inte vill så är det att frågan ska få eget liv inför stämman och att det uppstår uppslutning kring olika politiska linjer i partiet. Det sista ett parti vill ha inför en stämma är den typen av konflikter på halsen, säger han.

Om det nu blir så att Centerpartiet ändrar ståndpunkt i friskolefrågan, hur troligt är det då att andra borgerliga partier gör detsamma?

– Alla oppositionspartier är bekymrade över situationen i skolan, men det finns inget som kortsiktigt talar för att de andra partierna, om Centerpartiet bestämmer sig för att byta fot i frågan, skulle följa efter. Om något kan det leda till att de gamla Allianspartierna upplever det som att Centerpartiet alltmer glider ihop med de rödgröna partierna, och då kan det nog uppstå en ganska kraftig svekdebatt, säger Jonas Hinnfors och fortsätter:

– Med tiden kan ju detta förändras. Men kortsiktigt kommer till exempel Moderaterna antagligen fortsätta att lägga förslag om att lärarnas auktoritet ska uppgraderas och om utökad kontroll. Det ska bli spännande att följa utvecklingen. Om Centerpartiet bestämmer sig för att motsätta sig vinstuttag inom friskolorna på partistämman kommer det att markera en viktig vändpunkt inom politiken.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar