SSR och Vision vill teckna gröna kollektivavtal lokalt Eva-Lotta Nilsson, Vision, och Heike Erkers, akademikerfacket SSR, vill deras medlemmar ska få bidra till öka klimatarbetet i arbetslivet. Foto: Magnus Länje och Vision

SSR och Vision vill teckna gröna kollektivavtal lokalt

Avtalsrörelsen 2020 För första gången vill fackförbunden SSR och Vision att de nya kollektivavtalen med arbetsgivarna inom välfärden ska innehålla lokala gröna avtal om hållbarhet.
16 dec 2019 | 15:58
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag måndag har Akademikerförbundet SSR och Vision lämnat över sina yrkanden i avtalsrörelsen till arbetsgivarna SKR, Sveriges kommuner och regioner, och Sobona, de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation.

Bland framställandena finns önskemål om att komma överens om att arbeta för att implementera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och att uppmuntra tecknandet av lokala, gröna avtal.

Vi vill att våra medlemmar ska få vara delaktiga i klimatarbetet på sina arbetsplatser och kunna bidra till att sänka klimatavtrycken

Målet är att bidra till att jordens klimatarbete och ”skapa större klimatmässig hållbarhet” .

Och enligt Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, och Eva–Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision, är det första gången i en avtalsrörelse som man nu vill skriva liknande gröna kollektivavtal.

– Vi vill att våra medlemmar ska få vara delaktiga i klimatarbetet på sina arbetsplatser och kunna bidra till att sänka klimatavtrycken, säger Eva-Lotta Nilsson.

Redan 1970 började liknande gröna klausuler kring klimatomställningsarbete att tecknas mellan facken och arbetsgivare i Kanada – ett arbete som fortfarande pågår.

Facken vill ge sina medlemmar möjlighet att jobba med klimatförbättringar och samtidigt bidra till att de som är intresserade av klimatarbete kanske stannar på sina arbetsplatserna inom vård och välfärd.

Vill se reellt höjda löner

Utöver det kräver man inte minst reallöneökningar för sina medlemmar under den kommande avtalsperioden.

Liksom i tidigare förhandlingar har man inte satt någon procentsiffra, men enligt Eva-Lotta Nilsson blev utfallet av de lokala förhandlingarna runt 3-3,5 procent under 2018.

– Det är klart att våra grupper ska ha en bra och rejäl reallöneökning, säger Heike Erkers, SSR-ordförande, till Arbetsvärlden, och påpekar att många tjänstemannagrupper har ett högt tempo i yrkeslivet, exempelvis socialsekreterare.

–  Det ska löna sig att utbilda sig till akademiker även i välfärdssektorn, fortsätter hon.

Vill se ökat inflytande över arbetstiden

Förbunden kräver också att deras medlemmar får större inflytande över sin arbetstid, dess omfattning och förläggning, och man även också vill öka chefernas delaktighet i den lokala lönebildningen.

– Erfarenhet och yrkesskicklighet måste löna sig bättre. Det krävs riktigt bra anställningsvillkor för att rekrytera ny kompetens till välfärden och för att behålla erfarna medarbetare. Bättre arbetsvillkor är nödvändigt för att klara de stora rekryteringsbehov som väntar kommuner och regioner, säger också Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision i ett pressmeddelande.

Även SKR har i dag lämnat över sina yrkanden till motparterna:

− Kompetensförsörjningsutmaningen i välfärden ställer krav på förändringar i hur verksamheterna och arbetet organiseras. Medarbetarnas kompetens är vår viktigaste resurs och de centrala avtalen behöver även fortsättningsvis stödja ett förlängt, förändrat och hållbart arbetsliv, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

16 dec 2019 | 15:58

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev