Släpp in arbetsgivarna i rehabiliteringskedjan

Arbetsmiljö Försäkringskassan och sjukvården måste bli bättre på att involvera arbetsgivarna när personalen mår dåligt. Det menar arbetsrättsjuristen Robert Nylinder.
Isak Dahl
28 okt 2014
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I sitt jobb som arbetsrättsjurist hjälper Robert Nylinder normalt arbetsgivare som hamnat i konflikt med anställda. Men det senaste året har han allt oftare anlitats av chefer och arbetsgivare som behöver hjälp med att hantera akuta arbetsmiljöfrågor.

– Det har handlat om anställda som börjat må dåligt på jobbet, i några fall på grund av missbruksproblem, men det har också varit frågan om mer diffusa neurologiska symptom och i några fall rena personlighetsförändringar.

Robert Nylinder, arbetsrättsjurist vid MAQS law firm.

Robert Nylinder

Att arbetsgivare vänder sig till en advokat med den här typen av frågor ser Robert Nylinder som ett tecken på att stödet ifrån den övriga rehabiliteringskedjan inte fungerar som det ska.

– Det naturliga vore såklart att arbetsgivarna hade en löpande kontakt med Försäkringskassan och sjukvården, men många upplever att det stödet saknas.

Som exempel berättar Robert Nylinder om ett fall han arbetat med tidigare i år. En anställd inom tillverkningsindustrin hade blivit en fara på sin egen arbetsplats på grund av diffusa neurologiska förändringar.

– Han fick hjälp av arbetsgivaren att komma till läkare som sjukskrev honom. Men sedan lades locket på i nio månader, och det enda man fick höra sedan var att ingen kunde säga något om hur det gick med den anställde. Det är så klart inte tillfredsställande.

Enligt Robert Nylinder så är problemet att det regelverk som finns idag är inriktat på att tydliggöra arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Men när människor mår dåligt och försvinner iväg från arbetsplatsen så finns det inget system som ger arbetsgivarna möjlighet att hjälpa till.

– Även om man sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet kan man hamna i en situation där folk mår dåligt. Om arbetsgivaren då tar sitt ansvar, så måste också övriga aktörer i rehabiliteringskedjan bjuda till och hjälpa till på samma sätt.

Isak Dahl
28 okt 2014

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar