Skarpa förhandlingar om anställningsvillkoren inledda Fr v: För Svenskt Näringsliv förhandlar Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, och Stefan Koskinen, förbundsdirektör hos Almega. Vissa höjer på ögonbrynen för att Teknikföretagen inte är direkt representerade i förhandlingarna. PTK företräds av Martin Wästfelt, förhandlingschef för Unionen och för PTK, och av Camilla Frankelius, förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer. De är höstens superförhandlare och kommer även ha ledande roller i förhandlingarna om industrins löneavtal under oktober.LO:s förhandlare är avtalssekreterare Torbjörn Johansson och Tommy Andersson, chef för LO:s avtalsenhet. Tommy Andersson är åldermannen i förhandlingarna. Han hade gått i pension från sitt jobb som avtalssekreterare hos GS-facket när LO anställde honom på avtalsenheten. Foto: TT

Skarpa förhandlingar om anställningsvillkoren inledda

Las-förhandlingarna Nu börjar förhandlingarna om anställningsreglerna på allvar. Parterna har växlat krav. De övriga delarna i las-förhandlingarna får vänta tills det blir dags att pussla ihop alla delar till en helhet. Det erfar Arbetsvärlden.
Göran Jacobsson
23 sep 2020
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Förslagen om ett nytt system för omställning är parkerat och den tredje delen – en helt nya a-kassa – utreds ytterligare just nu.

Och Svensk Näringsliv, PTK och LO har bara en vecka på sig att bli klara med en helt ny modell för den svenska arbetsmarknaden.

– Nu går förhandlingarna in i ett betydligt skarpare läge, säger en person med insyn i förhandlingarna.

De senaste dagarna har parterna lagt fram sina krav. Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv för bland annat fram förändringar av turordningsreglerna, saklig grund för uppsägning och att den som sagts upp inte ska få behålla jobbet under en tvist i domstol om uppsägningen.

Tre rapporter

Huvuddelen av innehållet i las-förhandlingarna finns i tre rapporter som utarbetades gemensamt av parterna.

Arbetet med rapporten om anställningsregler har letts av Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare hos LO och ordförande för industrins egna medlare - opo.

Unionens tidigare ordförande Cecilia Fahlberg har varit ordförande för arbetet med rapporten om omställning. IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe har stått i spetsen för rapporten om en ny kollektivavtalad a-kassa.

 

+ Expandera

Det innebär en rejäl försämring av anställnings-skyddet.

Det krävs saklig grund för att säga upp folk från sina anställningar. Saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl. Det är vanligare med tvister i domstol om uppsägning på grund av personliga skäl.

Arbetsgivarnas strävan – att anställningen inte ska kvarstå under en tvist om uppsägningen – finns också i den statliga utredningen om arbetsrätt som las fram i våras. Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, vill inte kommentera de pågående förhandlingarna. Däremot säger hon om utredningens förslag:

– Det innebär en rejäl försämring av anställningsskyddet. Om man är kvar på jobbet under en tvist om uppsägningen kan man bara fortsätta jobba om man vinner i domstolen. Däremot är det i de flesta fall omöjligt att komma tillbaka om man varit borta från arbetsplatsen.

Lag eller avtal?

Nu försöker fack och arbetsgivare komma överens om nya anställningsregler, ett nytt system för omställning och en kollektivavtalad a-kassa, men det finns en alternativ väg att göra om reglerna på arbetsmarknaden.

I början av juni presenterades en statliga utredningen om framför allt nya anställningsregler. Bland annat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har kritiserat den för att vara alltför arbetsgivarvänlig och LO driver en kampanj mot utredningens förslag.

Misslyckas parterna i sina förhandlingar kan den statliga utredningen ligga till grund för ny lagstiftning.

+ Expandera

Hon tillägger att förslaget innebär att den ekonomiska risken under tvisten vältras över på den svagare parten i anställningsförhållandet, eftersom den som blivit av med sin anställning inte har någon lön under tiden som processen i domstolen pågår. Dagens regler innebär att den uppsagde jobbar och har sin lön under hela processen i domstolen.

Arbetsgivarna vill alltså ändra på saklig grund för uppsägning. Inför förhandlingarna har det skrivits tre rapporter. En av dem handlar om anställningsregler och i den finns bland annat beskrivet möjliga förändringar av saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Enligt uppgift för arbetsgivarna fram skrivningar från rapporten när det gäller förändringar av saklig grund.

Olika motsättningar kan utlösas nu när förhandlingarna går in i ett mer kritiskt läge.

– Olika motsättningar kan utlösas nu när förhandlingarna går in i ett mer kritiskt läge, säger en person med insyn i förhandlingarna.

Kan gnissla mellan facken

Det handlar inte bara om skilda ståndpunkter mellan fack och arbetsgivare utan det kan även tänkas att det kan komma att gnissla mellan facken.

I somras gjorde LO-förbunden en omstart. Det betyder att de tidigare oeniga LO-förbunden enades kring en gemensam linje för las-förhandlingarna.

Hyvling

Hyvling betyder i anställningssammanhang att en arbetsgivare minskar antalet arbetstimmar utan hänsyn till turordning och utan att betala uppsägningslön. Effekten blir att anställda får jobba mindre och får lägre lön.

+ Expandera

Nu lyfter LO i första hand fram att minska hyvlingen, minska möjligheterna att hyra in personal och att avskaffa visstidsanställningar. LO-förbundens beslut säger också att LO inte ska medverka till någon förändring av saklig grund för uppsägning.

Det finns de som säger att det finns en viss irritation hos PTK över innebörden av LO:s omstart. Enligt uppgift utgår PTK  från de tre rapporter som skrivits inför förhandlingarna.

De närmaste dagarna kommer också visa om LO-förbunden verkligen är eniga. Risken finns att de har olika tolkningar av beslutet om att LO inte ska medverka till förändringar av saklig grund vid uppsägning.

Nyheter

Alla kort är på bordet

Medan förhandlingarna om anställningsreglerna pågår är diskussionerna om ett nytt omställningssystem parkerade. Beskrivningen är att parterna kommit så långt det är möjligt nu. Alla kort är på bordet. Inget är låst. Ingen har släppt något och ingen har fått något. Det hela är riggat för att pussla ihop med andra delar i förhandlingen.

Anders Ferbe, tidigare ordförande för IF Metall, genomför just nu en vidare utredning av det nya a-kassesystemet. Den ska vara klar om några dagar.

Nytt Saltsjöbadsavtal

Saltsjöbadsavtalet från 1938 är stommen i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det sägs vara ett huvudavtal. Det var LO och Svenska Arbetsgivareföreningen - SAF - som tecknade avtalet. I avtalet finns bland annat en förhandlingsordning, regler för stridsåtgärder och regler för uppsägning av anställda. En bärande tanke i avtalet är att fack och arbetsgivare ska bestämma över arbetsmarknaden genom avtal och utan inblandning av politiker.

2007-2009 försökte LO, PTK och Svenskt Näringsliv sluta ett nytt huvudavtal, men det lyckades inte. Skulle parterna nu lyckas i sina förhandlingar om nya regler för anställning, omställning och a-kassa är det en stor omvälvning på svensk arbetsmarknad.

+ Expandera

Relaterad läsning

Göran Jacobsson
23 sep 2020
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar