Rektorn kritiserar Friskolornas riksförbunds nya kampanj – Det är självklart att vi som branschorganisation informerar våra medlemmar om vad ett förslag som riskerar att försämra förutsättningarna för deras verksamhet innebär. Allt annat vore tjänstefel från vår sida, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund. Foto: Janerik Henriksson / TT

Rektorn kritiserar Friskolornas riksförbunds nya kampanj

Likvärdig skola Friskolornas riksförbund ringde och bad rektorn Peter Strömblad mobilisera friskolans föräldrar mot förslagen i två statliga skolutredningar. Men han anser dels inte att rektorer ska syssla med lobbyarbete – dels var han själv med i en av utredningarna. Även Academedia har sagt nej till att delta i förbundets kampanj.
5 okt 2020 | 06:00
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Friskolornas riksförbund – där bland andra skolkoncernerna Academedia, Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan är medlemmar – riktar skarp kritik mot den nya statliga utredningen om en mer likvärdig skola samt mot betänkandet om gymnasiets planering och dimensionering. Båda utredningarna är nu ute på remiss.

Bakgrunden till att de tillsattes var Skolkommissionens slutsatser om att ojämlikheten ökat i den svenska skolan sedan 90-talet, inte minst mellan landsbygdskommuner och stora städer. Och under året har bägge presenterat förslag som kan påverka och styra elevers val av grundskola och gymnasium.

Sammantaget föreslås bland annat ökad statlig styrning, nya regler kring antagning och undervisningsutbud, minskad segregation. Detta genom att skolorna aktivt ska arbeta för en ”allsidig social sammansättning”, strukna köer och sänkt skolpeng till friskolor. Det sistnämnda är tänkt att kompensera för att kommunala skolor tar större helhetsansvar och exempelvis alltid behöver kunna bereda plats för elever.

Resonemangen gränsar till den känsliga debatten om vinstbegränsning för välfärdsbolag, vilket regeringen ju enligt januariöverenskommelsen inte får lägga politiska förslag om.

Peter Strömblad. Rektor på Montessoriskolan i Svalöv.

Expert i utredningen

Peter Strömblad är rektor på Montessoriskolan i skånska Svalöv, en ideell friskola som undervisar för- och grundskoleelever. Skolan var tidigare men är inte längre medlem av Friskolornas riksförbund.

Nyligen blev han uppringd av en representant för Friskolornas riksförbund som ville att han skulle dela ut ett kritiskt brev om utredningsförslagen till elevernas föräldrar. Men Peter Strömblad blev ytterst tveksam och tar avstånd från metoden.

– Det här blir ju en form av lobbying. Det handlar ju också om komplexa frågor; och många föräldrar har begränsad insyn i vad förslagen betyder, i den långsiktiga dimensionen, skolors villkor och dimensionering och sådant, säger han.

Han blev också rejält överraskad då han själv deltagit som expert i den så kallade Likvärdighetsutredningen. Det har också Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, gjort.

Är det så man ska använda skolornas resurser?

På Twitter berättade Peter Strömblad att förbundet ville att han skulle mobilisera föräldrar mot utredningen – varpå utbildningsministern Anna Ekström (S) svarade.

Hon har, skrev hon, varken ”vilja eller resurser att ringa runt till rektorer och be dem mobilisera föräldrar mot utredningsförslag som syftar till likvärdig skola. Men jag uppmanar alla att läsa och bilda sig en egen uppfattning”. Anna Ekström och länkade till regeringens pressmeddelande.

”Ska rektorer jobba med politisk lobbying?”

Även Marcus Larsson, lärare och grundare av Tankesmedjan balans, har reagerat på Friskolornas riksförbunds kampanj.

Marcus Larsson driver tankesmedjan Balans.

– Principiellt är det en intressant fråga om man bör göra så här. Ska vi som tankesmedja också agera likadant och kontakta rektorer i kommunala skolor? Är det så man ska använda skolornas resurser? Ska rektorer jobba politiskt med lobbying? undrar han.

Han har också fått mejl om kampanjbreven. En av de skolor som delat ut breven från Friskolornas riksförbund är den idéburna skolan, Estetiska skolan i Arvika, som undervisar högstadie- och gymnasieklasser.

”Det nya förslaget går ut på att samtliga elever i en kommun ska ingå i ett gemensamt antagningssystem. Det ska skötas av en statlig myndighet som också beslutar om elevernas skolplacering bland de du valt. Med hjälp av förturer, kvoter och lottning av platser vill man försöka blanda elever från olika områden på en skola. Däremot får tiden man stått i kö inte räknas”, skriver Friskolornas riksförbund bland annat.

Utredningarna

De aktuella utredningarna heter En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) och Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) och är ute på remiss fram till den 30 november 2020. Du kan ta del av remissvaren på regeringens webbplats allt eftersom de kommer in.

+ Expandera

I brevet uppmanas föräldrarna att kontakta partiernas gruppledare i riksdagens utbildningsutskott via dessas e-postadresser som anges.

Lars-Inge Bjärlestam, rektor på Estetiska skolan, uppger att han just nu inte har några kommentarer till att man distribuerat brevet.

”Självklart att informera”

Ulla Hamilton, på Friskolornas riksförbund, lämnar följande skriftliga svar på kritiken om att man vill engagera rektorer och föräldrar mot utredningsförslagen:

Nyhetsbrev

– Det är självklart att vi som branschorganisation informerar våra medlemmar om vad ett förslag som riskerar att försämra förutsättningarna för deras verksamhet innebär. Allt annat vore tjänstefel från vår sida.

Kajsa Tirén, press- och opinionschef på Academedia, den största skolkoncernen i förbundet, säger att man där i ett tidigt skede sade nej till göra utskick till föräldrar i den aktuella lobbykampanjen.

– Vi anser inte att det är rätt sätt. Man kan ha kontakt med politiker på andra sätt utan att gå via föräldrar.

Även Kunskapsskolan har valt att inte delta i kampanjen.

5 okt 2020 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar