Separerade pappor tar ut mindre föräldrapenning Pappor tar ut mindre föräldrapenningdagar efter separation, enligt en ny studie från ISF. Men det gäller inte de pappor som tjänar mest. Foto: Jessica Gow / TT

Separerade pappor tar ut mindre föräldrapenning

Föräldrapenning Barn med separerade föräldrar får mindre föräldratid. Utom i de högsta inkomstskikten – där ökar papporna sitt uttag, enligt en ny analys från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
18 okt 2017 | 15:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är första gången som forskare tittat närmare på hur separation påverkar föräldrarnas uttag av föräldrapenningdagar, och resultatet visar att könen agerar olika.

Föräldrapenning

Föräldrapenning lämnas i 480 dagar där vardera föräldern har rätt till hälften av dagarna. Rätten till föräldrapenning beror inte på att föräldrarna bor ihop – så länge föräldrarna har gemensam vårdnad har de rätt till sin del.

Föräldrar kan dock överlåta en del av sina dagar till den andra föräldern, vilket i praktiken oftast innebär att pappan överlåter dagar till mamman. Vissa dagar är däremot reserverade för respektive förälder och kan inte överlåtas, så kallade ”mamma- pappamånader”. Antalet reserverade dagar uppgår sedan 2016 till 90.

För barn födda innan år 2014 kan samtliga föräldrapenningdagar användas fram till barnet är 8 år gammalt, för barn födda därefter kan endast 96 dagar användas efter att barnet fyllt fyra år. Dessa 96 dagar kan användas fram till barnet har fyllt tolv år.

+ Expandera

För kvinnor är det knappt någon förändring, medan män generellt börjar ta ut färre dagar. Särskilt stor är skillnaden när separationen sker tidigt efter barnets födelse. Om separationen äger rum innan barnet fyllt ett år resulterar det i att pappan i snitt tar ut 13 procent färre föräldrapenningdagar än om paret inte skulle ha separerat alls.

Ju äldre barnet är vid separationen, desto mindre blir skillnaden i uttaget, vilket kan ha att göra med att det finns färre dagar att röra sig med.

 

En separation innebär ofta en ekonomisk chock vilket i många fall kan leda till ett mindre uttag

 

Men forskarna upptäckte också att inkomst är en betydande faktor. Så betydande att den faktiskt vänder på situationen: pappor med de högsta inkomsterna, de som tillhör de 20 procent som tjänar mest, tar ut fler snarare än färre föräldrapenningdagar efter att de har separerat.

Nicklas Korsell, en av författarna till rapporten. Foto: ISF

Nicklas Korsell, projektledare och en av författarna till rapporten, menar att det stärker en hypotes om att en svagare ekonomisk ställning efter separation ofta leder till att föräldrapenningdagarna nyttjas mer sällan.

– Generellt minskar uttaget av föräldrapenning efter separation, men för pappor med högre inkomster ökar det i stället med ett par procentenheter. En separation innebär ofta en ekonomisk chock vilket i många fall kan leda till ett mindre uttag, säger Nicklas Korsell till Arbetsvärlden.

Mindre tid med föräldrarna

Separerade föräldrar valde också att inte sprida ut dagar, utan ta ut en större del av föräldraledigheten under barnets första levnadsår. Tillsammans med det minskade föräldraledighetsuttaget för separerade pappor, indikerar detta att separerade barn får mindre tid med sina föräldrar, utom i de högre inkomstskikten.

I studien har man tittat på uppgifter om föräldrapenninguttag bland föräldrar som fick sitt första barn under åren 2002–2003. Totalt uppgick materialet till uppgifter om drygt 50 000 barn/föräldrapar.

Enligt siffror från SCB är cirka ett av fyra barn i åldern 0–17 år med om en separation, vilket alltså också ger effekter på uttaget av föräldrapenningdagar.

18 okt 2017 | 15:55

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev