Novus: Män upplever mer jämställdhet än kvinnor Männen snickrar och grillar under sommaren medan kvinnorna sköter hushållet. Bilden är ett kollage. Foto: TT

Novus: Män upplever mer jämställdhet än kvinnor

Semesterliv Under sommaren delas aktiviteterna hemma upp efter gamla könsroller. Och männen upplever i högre utsträckning att förhållandet är jämställt än vad kvinnorna gör. Det visar en färsk Novus-undersökning som TCO beställt.
23 aug 2017 | 12:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Under sommaren fixar männen med huset och står vid grillen, medan kvinnorna sköter lejonparten av hushållsarbetet. Det framkommer i svaren till Novus-undersökningen som TCO låtit göra.

Drygt tusen personer mellan 18–79 år som är sammanboende har intervjuats på webben om hur man upplever jämställdheten i förhållandet och hur man delar upp arbetet där hemma.

Vi har sett att kvinnor hemarbetar mer än männen men skillnaderna minskar.

De senaste decennierna har männen börjat ta allt större ansvar för hushållsarbetet, enligt SCB:s tidsanvändningsundersökningar som gjorts vart tionde år sedan 1990. Under 1990-talet hade kvinnorna hand om 62 procent av det obetalda hemarbetet. I undersökningen från 2010 hade den siffran sjunkit till 56 procent.

– Vi har sett att kvinnor hemarbetar mer än männen men skillnaderna minskar. Männen ägnar sig mer åt underhållsarbete som att klippa gräsmattan eller snickra medan kvinnorna sköter hushållet och är med barnen, säger Daniel Kruse, utredare på SCB och ansvarig för tidsanvändningsundersökningen.

SCB har dock inte tittat på huruvida jämställdheten varierar med säsongerna.

– Men det kanske vi borde, det låter som en intressant frågeställning, säger Daniel Kruse.

Och visst verkar det som att vi faller tillbaka genom decennierna under sommarmånaderna.

Mannen snickrar, kvinnan tvättar

När det kommer till att tvätta kläder svarar 71 procent av kvinnorna i Novus-undersökningen att det är de själva som sköter den sysslan under sommaren, medan siffran för männen är 11 procent.

Om Novus-undersökningen

Novus har på uppdrag av TCO utfört en opinionsundersökning för att ta reda på hur vi jämställt vi lever på sommaren.

Undersökningsperiod: 29 juni – 6 juli 2017

Antal intervjuer: 1055 webbintervjuer har genomförts bland personer i åldersgruppen 18–79 år som dessutom är sammanboende.

Deltagande: 52 procent av nettourvalet har genomfört hela intervjun.

Urval: Urvalet har dragits ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

+ Expandera

Att göra i ordning picknickkorgen är något som bara 4 procent av männen säger sig göra, och 63 procent av kvinnorna. Kvinnorna är också projektledare hemma där de planerar och styr upp familjens aktiviteter; 58 procent av kvinnorna svarar att det är något de själva sköter, och 15 procent av männen.

Kvinnorna är också kraftigt överrepresenterade när frågan ställs om vem som packar semesterväskorna, städar, lagar mat eller möblerar, inreder och stylar bostaden.

 

I andra änden av vågskålen uppger en betydligt större andel män att de brukar fixa på huset – så som att renovera, måla eller snickra – och stå vid grillen. Männen svarar till 60 procent att det är de som fixar med huset och till 65 procent att de sköter grillningen. Kvinnorna sysslar knappt med något av det; 10 respektive 14 procent svarar att det är de själva som brukar ägna sig åt de här aktiviteterna under sommaren.

Upplevelsen av hur jämställt förhållandet är behöver inte vara delad

Männen verkar vara mest nöjda med sin lott och över hälften uppger att de lever i ett mycket jämställt förhållande. Samtidigt är det bara 39 procent av kvinnorna som känner att förhållandet är mycket jämställt och drygt vart tionde som uppger att förhållandet inte är särskilt jämställt. Bland männen är det bara var tjugonde som menar att de inte har ett särskilt jämställt förhållande.

– Vi uppfattar saker olika. Upplevelsen av hur jämställt förhållandet är behöver inte vara delad, säger Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare på TCO.

Bland såväl män som kvinnor upplever dock fler över hälften att tiden för återhämtning under sommaren är jämt fördelad.

23 aug 2017 | 12:02

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev