Vita partiklar överraskar stockholmare – Partiklarna bryts ner och övergår i vätskeform efter en tid och är inget som riskerar att påverka varken Stockholms vägnät, cykel- eller kollektivtrafik, säger Daniel Helldén. Foto: TT
Satir

Vita partiklar överraskar stockholmare

Satir Det mystiska nedfall som drabbat 08-området riskerar inte att påverka stadens trafik. Det säger ansvariga politiker och tjänstemän efter att de kristallformade partiklarna analyserats.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

De vita partiklarna, som enligt vittnen plötsligt började falla från himlen natten mot onsdag, utgör ingen fara för allmänheten. Det visar de första analyserna av de mystiska kristallformationerna.

– I förstoring syns en sexarmad struktur och vad som fascinerar är att ingen av partiklarna är den andra lik, säger Jonas Eliasson, trafikdirektör i Stockholm stad.

Risken att partiklarna skulle falla i så pass stor mängd att det skulle påverka framkomligheten i trafiken bedömer Trafikkontoret som ”obefintliga”.

– I så fall skulle det krävas partiklar i en sådan enorm mängd att det bildas drivor på marken. Det är ett fantasieggande scenario men helt enkelt inte rimligt, säger Jonas Eliasson.

Enligt analyserna består partiklarna av en kemisk förening av väte och syre, så kallad diväteoxid, som bildat kristallformationer i atmosfären. Enligt Trafikkontoret visar studier att det kan vara en följd av hög luftfuktighet och låg temperatur. Enligt SMHI har dygnstemperaturen under december månad varit den lägsta sedan i augusti.

Varken SL eller Trafikkontoret avser därför vidta några särskilda åtgärder

– I förstoring syns en sexarmad struktur och vad som fascinerar är att ingen av partiklarna är den andra lik, säger Jonas Eliasson, trafikdirektör i Stockholm stad. Foto: AP Photo/Nam Y. Huh

 

– Med största säkerhet rör det sig om ett högst tillfälligt och övergående atmosfäriskt fenomen som inte kommer påverka pendlingen in och ut ur Stockholm alls, säger Jonas Eliasson.

Stockholm Lokaltrafiks pressansvarige Gunilla Löfbom tror inte att partiklarna ska vålla några större bekymmer heller i kollektivtrafiken.

Fenomenet omges av myter

Uppgifter att det skulle finnas arkiverade dokument som styrker att vita partiklar tidigare i historien påverkat vägbanans friktion och därmed lokaltrafikens tidtabell avfärdas av SL.

– Min bedömning är att det rör sig om manipulerade bilder. Skulle det inträffat tidigare i historien att hela Stockholmsområdet legat inbäddat under ett vitt fluffigt täcke borde det finnas fysiska bevis och ögonvittnen, säger Gunilla Löfbom.

Stockholmstrafiken kommer flyta på i december, januari och februari precis som vanligt.

Varken SL eller Trafikkontoret avser därför vidta några särskilda åtgärder på grund av partiklarna som oförklarligt börjat falla från himlen utan väljer att avvakta. Ett klokt beslut enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp).

– Partiklarna bryts ner och övergår i vätskeform efter en tid och är inget som riskerar att påverka varken Stockholms vägnät, cykel- eller kollektivtrafik, säger Daniel Helldén.

Uppgiften att det skulle vara möjligt att foga samman iskristallerna till en sammanhållen klump och kasta på förbipasserande tror trafikborgarrådet är en vandringsmyt, en så kallad urban legend.

– Unika och tillsynes oförklarliga naturfenomen blir ofta föremål för spekulationer. Jag har till och med hört små barn fantisera om att glida nedför backar över partiklarna i specialanpassade små farkoster, säger Daniel Helldén som anser att Stockholmarna kan vara lugna. Stockholmstrafiken kommer flyta på i december, januari och februari precis som vanligt.

Om skribenten
En jobbig värld av Lars Berge

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev