Staffanstorp bygger ringmur Ringmuren i Staffanstorp blir den första som byggs i Sverige sedan Visby ringmur uppfördes för cirka 900 år sedan. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX
Satir

Staffanstorp bygger ringmur

Satir För första gången sedan 1100-talet byggs en ny ringmur i Sverige. Staffanstorps kommun uppför en tio meter hög mur runt kommungränsen för att skydda invånarna från inkräktare från främst Malmö.  
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

Byggnadsnämnden i Staffanstorps kommun godkände under förmiddagen byggherren Jakri AB:s ansökan om bygglov för en mur längs kommungränsen. Enligt bygglovshandlingar kommer muren att byggas av lättbetong i hansastil liknande bostadsområdet Jakriborg, även det beläget i Staffanstorps kommun. Muren kommer utrustas med stadsport med tillhörande vindbrygga, vilken kommer hållas uppfälld under nattetid. Endast personer som känner till rätt lösenord kommer att släppas in i kommunen.

– I Staffanstorp har vi medvetet och aktivt arbetat med säkerhet och trygghetsfrågor under en längre tid, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) i en kommentar.

Enligt planritningar kommer det finnas möjlighet att hälla kokande olja över inkräktare.

Enligt Sonesson (M) är murens främsta syfte är skydda invånarna från horder av tiggare och stråtrövare från främst grannkommunen Malmö. Foto: Staffanstorps kommun

Enligt planritningar kommer det finnas möjlighet att hälla kokande olja över inkräktare som lyckats forcera både vallgrav och stadsport. Vallgraven kommer löpa längs hela ringmuren, vilken kommer att bli den längsta i sitt slag i norra Europa. Muren kommer patrulleras av inhyrda väktare från ett privat vaktbolag, utrustade med armborst. Uniformerad personal kommer även kontrollera alla ut- och inpasserande från en inglasad kur i stadsporten. Enligt detaljplanen kommer ringmuren vara utrustad med vakttorn, en fängelsehåla under jord samt en fungerande katapult.

Enligt Sonesson (M) är murens främsta syfte är skydda invånarna från horder av tiggare och stråtrövare från främst grannkommunen Malmö. Men ringmuren förväntas även bli ett turistmål och en sevärdhet som under sommarhalvåret förväntas locka besökare från hela Östersjöregionen.

Bönder och ofrälse från trakten kommer kunna sälja sina rovor och handarbeten på en marknadsplats vid nuvarande Preems parkering.

Att den nya ringmuren, som byggs i så kallad nyurbanistisk stil, kommer orsaka trafikproblem eftersom den helt stänger av den stora genomfartsleden E22 tillbakavisas av Sonesson. Enligt kommunstyrelsens ordförande planeras en återgång till skråväsendet, vilket innebär att invånarna i Staffanstorp helt kommer upphöra med bilpendling – vilket förväntas leda till positiva miljöeffekter. Istället kommer tjänster som smed, bödel, frisör och ATG-ombud utlysas av kommunfullmäktige och enbart erbjudas till invånare bosatta innanför murarna. Bönder och ofrälse från trakten kommer kunna sälja sina rovor och handarbeten på en marknadsplats vid nuvarande Preems parkering.

Ringmuren är den första som byggs i Sverige sedan Visby ringmur uppfördes för cirka 900 år sedan. Byggstart planeras till sommaren 2020 och hela den 4,8 mil långa muren med tillhörande vallgrav beräknas stå klar 2025.

Om skribenten
En jobbig värld av Lars Berge

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar