Region Örebros råd för att slippa hyra in sjuksköterskor: börja aldrig Åsa Thor-Gustafsson är HR-chef hälso- och sjukvården inom Region Örebro län. Foto: Region Örebro

Region Örebros råd för att slippa hyra in sjuksköterskor: börja aldrig

Vården Kostnaderna för inhyrd personal i vården fortsätter att öka, visar nya siffror från SKR. Värst ser det ut inom primärvården, där kostnaderna för sjuksköterskor ökade med nära en tredjedel förra året. Men Region Örebro län går emot trenden och har inte en enda hyrsjuksköterska.
28 feb 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under förra året ökade kostnaderna för inhyrd personal inom vården med 3,4 procent. Kostnaderna för hyrläkare har minskat och flera regioner har en generellt nedåtgående trend, men i det stora hela har vården idag ett fortsatt större beroende av hyrpersonal. Som SKR, som sammanställer siffrorna, sammanfattar det: ”Trots försök genom åren att minska inhyrningen av personal har den i stället ökat och omfattar nu allt fler personalkategorier.”

Bemanningskostnaderna har ökat i stadig takt de senaste åren. Sveriges Kommuner och Regioner hade mellan 2016 och 2018 en stor satsning på nationell samordning för att försöka få ner mängden hyrpersonal inom vården. Målet var oberoende 2019, vilket helt misslyckats.

– Vi är ju inte nöjda, det är därför vi fortsätter arbetet. Men det finns också stora regionala variationer. Många enheter har ingen hyrpersonal alls. Men det innebär naturligtvis också att det finns områden där beroendet är avsevärt mycket större, säger Martin Rödholm, som tidigare ledde projektet.

”Svårt fasa ut när man väl börjat”

Vissa siffror pekar åt rätt håll, bland annat har tolv regioner minskat sina kostnader för psykiatrin. Kostnaderna för hyrläkare har också gått ner med 2 procent.

Den kostnad som i stället ökat rejält är hyrsjuksköterskor. Inom primärvården steg bemanningskostnaderna för sjuksköterskor med 31 procent.

Vi ser inte att någonting alls långsiktigt skulle bli bättre av att vi börjar hyra in.

Men ett fåtal regioner går mot strömmen när det gäller hyrsjuksköterskeberoendet. Region Örebro län har inte en enda inhyrd sjuksköterska. Deras recept är enkelt.

– Vi har helt enkelt aldrig börjat. Jag tänker att det kommer sig av att vi har haft en enad ledning om att inte gå in i hyrmarknaden. Det har varit ett strategiskt beslut som vi också hållit fast vid genom åren, säger Åsa Thor-Gustafsson, HR-chef hälso- och sjukvården inom Region Örebro län.

Lärdomen kommer också från att regionen kämpar med beroende på läkarsidan. De har under längre tid försökt fasa ut hyrläkare inom psykiatri och primärvård.

– Det har gått ner, men inte alls i den omfattningen som vi hade önskat. Och det är en lärdom vi har med oss när det gäller sjuksköterskor. Det är svårt att fasa ut när man väl börjat. Vi ser inte att någonting alls långsiktigt skulle bli bättre av att vi börjar hyra in.

Inhyrning ökar inte antal sjuksköterskor

SKR har i det nationella arbetet provat många olika vägar till ett minskat beroende. Framför allt har man uppnått resultat genom fokus på tydlig ledning och styrning inom organisationen, säger Martin Rödholm. Och man måste också titta brett: på rekrytering, utbildning, arbetsmiljö och arbetssätt.

Om inhyrning är stängt som alternativ för att lösa bemanningen, då blir man ju tvungen att hitta andra lösningar.

Men det som Region Örebro län säger – att det enda som hjälper är att aldrig ha börjat – har en poäng, menar han.

– Det ligger någonting i det. För det blir en attitydfråga: Om inhyrning är stängt som alternativ för att lösa bemanningen, då blir man ju tvungen att hitta andra lösningar. Vi har ju de sjuksköterskor vi har i Sverige. Det uppstår ju inte fler för att man kontaktar ett hyrbolag.

Och det är just underskottet på sjuksköterskor som är det stora problemet. Även om många regioner nu till exempel använder sig av utbildningstjänster, där sjuksköterskor får lön medan de specialiserar sig, finns det alldeles för få.

– Det enda nytillskottet vi skulle kunna få är egentligen att på längre sikt utbilda fler personer eller att rekrytera från utlandet. Eller en tredje variant, att försöka hitta arbetssätt där det inte behövs lika mycket vårdpersonal. Det sista är också någonting som många försöker med nu, att hitta sätt att omfördela arbete, säger Martin Rödholm.

Värdefullt med kontinuitet

I Region Örebro län tänker man fortsätta hålla hårt i valet att inte ta in hyrsjuksköterskor, någonting som också är ett partsgemensamt beslut.

– Vi har stått enade med Vårdförbundet i det. Ingen av parterna har velat gå in. Vi har inte sett att egentligen någonting alls skulle bli bättre långsiktigt av att börja hyra in, säger Åsa Thor-Gustafsson.

I stället vill de lyfta hur viktigt det är med kontinuitet hos personalen.

– Vi har nog varken bättre eller sämre läge än andra regioner. Det finns ju en viss tillgång på sjuksköterskor och den blir ju inte större för att vi öppnar upp för hyrpersonal. Det finns ju ett visst antal på arbetsmarknaden. Och vi har sett det som värdefullt att behålla dem i egen organisation, säger Åsa Thor-Gustafsson.

28 feb 2020 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev