Regeringens förslag om ändrad strejkrätt klart Göteborgs hamn. Foto Björn Larsson Rosvall / SCANPIX

Regeringens förslag om ändrad strejkrätt klart

Regeringens strejkrättsförslag är klart för remiss. Facken och arbetsgivarnas linje gäller. Centralorganisationerna detaljgranskar nu förslaget med sina förbund. Svenskt Näringsliv missnöjt med när lagen föreslås träda i kraft.
2 nov 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen har lagt fram sin promemoria för förändringar av strejk- och konflikträtten. Där står uttryckligen att förslaget, som nu går ut på remiss, utgår ifrån det förslag som arbetsmarknadens parter gemensamt presenterade i juni i år. De fyra punkter som de fackliga centralorganisationerna då ställde upp tillsammans med Svenskt Näringsliv – om användningen av stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal – återges närmast ordagrant i regeringens promemoria.

Nu återstår för det trettiotal instanser som får promemorian på remiss att nagelfara detaljerna i den sextiosidiga departementsskrivelsen Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv är nöjd:
– Vi lämnade i somras över texter till arbetsmarknadsministern och vad jag förstår är det de som legat till grund för promemorian.
– Vi kommer att granska och kommentera förslaget i sin helhet

På en punkt är Svenskt Näringsliv kritiskt redan nu: tidsplanen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
– Det borde kunna gå fortare. Det här är väldigt angeläget.

Ett bra exempel är det som hände på Berns häromåret när Syndikalisterna var igång där.

Varför då?
– Förändringen har inte bara sikte på situationen i Göteborgs hamn, även om det varit den utlösande faktorn. Det missbruk av konfliktregelverket som man ägnar sig åt där måste sättas stopp för så fort som bara möjligt. Därför är det väl långt till den 1 januari 2020.

Du säger att ändringen av strejkrätten inte bara tar sikte på Göteborgs hamn. Vad menar du?
– Ett bra exempel är det som hände på Berns häromåret när Syndikalisterna var igång där. Man använder konfliktvapnet i andra syften än det var tänkt för.
Peter Jeppsson sammanfattar:
– Att inte alla är nöjda med förslaget utgår jag ifrån. Men min bedömning är att det finns en bred politisk uppslutning bakom förslaget och att det kommer att bli genomfört.

Oavsett regering framöver?
– Det tror jag.

”Förutsätter att oavsett regering respekteras parternas förslag”

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är också nöjd med att regeringen gått på parternas förslag. Däremot delar han inte kritiken att förslaget förordas träda ikraft 2020.
– Det är svårt att forcera remissförfarandet när det inte finns en stabil regering. Strejkrätten är ingenting man busar omkring med. Så det är viktigt att det blir bra remisser, tydligt och genomfört på ett riktigt sätt.

Kan frågan påverkas av vilken regering som tillträder.
– Jag förutsätter att oavsett regering så följer man rekommendationen som parterna lagt. När parterna är överens ska man respektera det, det ingår i den svenska modellen.

Har ni förbunden med er?
– En enig styrelse ställde sig bakom det här. Det ska ses mot bakgrund av att en del förbund inte tyckte att man skulle röra lagarna överhuvudtaget men att det här är det bästa möjliga.

”Granskar att lagtexterna avspeglar parternas förslag”

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO är mer avvaktande.
– Det är bra att man remitterat förslaget. Vi kommer nu tillsammans med våra förbund granska att de framlagda lagtexterna avspeglar parternas förslag. Och att texterna i övrigt speglar vad parterna vill.

Svenskt Näringsliv tycker att lagen borde kunna träda i kraft före den 1 januari 2020. Håller du med?
– Det har jag inga synpunkter på. Men det ska inte skyndas fram, och 2020 är inte konstigt alls.

Journalistförbundet, inom TCO, ställde sig inte bakom partsuppgörelsen, bland annat för att a-typiska anlitandeformer inte finns med i uppgörelsen. Kommer TCO att driva det i remissförfarandet?
– Vi kommer att titta på det här tillsammans med förbunden. Vi får se vad resultatet blir av det.
Tror du det blir många synpunkter från förbunden?
– Det får vi se.

Nyheter

”Emot alla försämringar av strejkrätten”

Hamnarbetarförbundets förbundsordförande Eskil Rönér vill inte lämna någon kommentar innan han har läst regeringens promemoria. Men säger att:
– Vi är emot alla försämringar av strejkrätten.
Saco, med alla förbund bakom sig, har avböjt att ge någon kommentar innan man läst promemorian.
Deadline för att lämna remiss är den sista januari 2019.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 4 nov 2018:

    När man nu ändå är på gång att lagstifta om arbetsmarknaden, då kan man lika väl avskaffa alla fackliga regelverk och överenskommelser också.

    Lika bra att göra lag av alla fackliga organisationers avtalsbok. För när väl lagen kommer på plats blir avtalen i samtliga fackliga organisationer endast en parentesi framtiden.

    Man närmar sig det äldre statarsystemet från 1800-talet. Och detta med LO och övriga fckliga organisationers goda minne.

    Usch på er alla företrädare. Vad får medlemmarna ut av detta?

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar