Parterna önskar inskränkt konflikträtt redan i sommar Strejkvakter utanför Malmö hamnområde. Klockan sju den 23 januari så utbröt strejken 15 svenska hamnar. Foto: Johan Nilsson / TT

Parterna önskar inskränkt konflikträtt redan i sommar

Strejkrätten Redan till sommaren vill parterna se att den nya lagen om inskränkningar i konflikträtten träder i kraft. På Arbetsmarknadsdepartementet säger man att ett snabbt ikraftträdande är möjligt, men inget beslut kommer innan remisstiden gått ut på torsdag.
Carl von Scheele
30 jan 2019 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv har skrivit ett gemensamt remissvar på förslaget till ny lag om inskränkningar i stridsrätten mot företag som redan har kollektivavtal. I remissunderlaget, departementspromemorian, beskrivs just det förslag som parterna själva har utformat och önskat se som lag.

I parternas mycket korta remissvar tillstyrks naturligtvis förslaget, men samtidigt vill de ha ett mycket snabbare införande än 1 januari nästa år. Eftersom majoriteten i riksdagen står bakom förändringen bör lagen kunna träda ikraft redan 1 juli i år, hävdar parterna.

─ En snabbare handläggning är rent tekniskt genomförbart om det finns fog för det, säger Sofia Brändström, pressekreterare hos arbetsmarknadsministern.

Däremot finns inget beslut om en skyndsam process. Först efter remisstidens utgång ska tidsplanen fastställas, enligt Brändström.

Innan riksdagen kan besluta om lagändringen ska förslaget till lagrådet för granskning, en proposition skrivas och sedan utskottsbehandlas av riksdagen.

Journalistförbundet har inte deltagit i parternas beslut till remissvar. De tunga organisationerna och myndigheterna har redan svarat på remissen. Inlämnade svar är i de flesta fall mycket korta och tillstyrker förslaget. Sveriges kommuner och landsting säger emellertid att den nya lagen ”möjligen inte löser alla frågor som skulle kunna uppstå”.

Hamnarbetarförbundet varnar för avtalsshopping

Däremot motsätter sig Hamnarbetarförbundet lagändringen. Den innebär en betydande maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel samtidigt som löntagarnas fria val av fackförening begränsas, hävdar förbundet.

Den nya lagstiftningen kan leda till avtalsshopping, alltså att arbetsgivaren väljer avtal med det fack som erbjuder minst kostsamma villkor, enligt förbundet. Gula fackföreningar som är arbetsgivarna närstående är en annan risk.

V i Stockholm och Göteborg tillstyrker lagändring

Liknande tankegångar förs fram av Vänsterpartiet. Dess ståndpunkt framgår av reservationer till remissvar från kommunfullmäktige i hamnstäderna Göteborg och Stockholm. Majoriteten i dessa båda städer tillstyrker lagändringen.

Lagförslaget förbjuder inte helt konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal. Ett fack utan avtal kan vidta stridsåtgärder om målet är ett eget avtal och fredsplikt. Innan varslet måste facket ha förhandlat med arbetsgivaren och gjort klart vad som krävs. När konflikten har brutit ut får facket inte lägga till nya krav.

Facket får heller inte agera så att det redan gällande avtalet trängs undan. Lagförslaget innebär också förbud mot stridsåtgärder i frågor som är rättstvister och ska göras upp i förhandlingar och domstol.

Bakgrunden till förslaget är Hamnarbetarförbundets strid med APM Teminals i Göteborgs containerhamn och de många stridsåtgärder som konflikten har lett till.

Sedan i höstas förhandlar Hamnarbetarförbundet med Sveriges Hamnar om ett riksavtal istället. Även dessa förhandlingar har lett till stridsåtgärder.

Nytt strejkvarsel

Senast i går tisdag varslade förbundet om en två timmars punktstrejk i Sundsvalls hamn den 7 februari. Det är förbundets 25:e varsel sedan mitten av januari.

Sveriges Hamnar har ofta svarat med en lockout över hela det arbetspass då punktstrejken genomförs.

Det var i början av juni förra året som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv kallade till en gemensam presskonferens. Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i Göteborgs containerhamn hade varit så störande för svensk export att dessa tunga organisationer hade kommit överens om ytterligare inskränkningar i konflikträtten och föreslog ändringar i Medbestämmandelagen, mbl.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson nappade redan samma dag på parternas lagförslag. Några dagar senare mottog hon Stridsåtgärdsutredningens förslag som genast lades långt ner i en byrålåda.

Carl von Scheele
30 jan 2019 | 05:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev