”Svårt att se meningen med strejken” Nu varslar Hamnarbetarförbundet åter igen om strejk. Bild från 15 nov 2016. Foto: Adam Ihse / TT

”Svårt att se meningen med strejken”

Strejkrätten Hamnarbetarförbundet varslar i dag om strejk för att slippa hängavtal till Transport och i stället får ett eget likalydande avtal. Men det finns ingen juridisk vits med agerandet, säger Erland Olausson, en av papporna till parternas förlag om ny konflikträtt.
Carl von Scheele
14 jan 2019 | 14:16
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Nej!

Erland Olauson svarar kort och klart på frågan om det är någon vits för Hamnarbetarförbundet att strejka för ett eget kollektivavtal med exakt samma text som i avtalet mellan Transport och Sveriges Hamnar.

– Jag har svårt att se vad som är mening med dessa stridsåtgärder och vad Hamnarbetarförbundets tankegång är, säger han.

I dagsläget finns inget som förbjudet Hamnarbetarförbundets agerande

I förhandlingarna med Sveriges Hamnar har förbundet krävt ett avtal som har likalydande text som Transports avtal. Man vill vara en likvärdig part med Transport.

Men eftersom Transports avtal är det först tecknade styr detta alltid löner och villkor för hamnarbetarna. Därför gör det ingen skillnad för Hamnarbetarförbundet om de tecknar ett formellt eget avtal eller ett hängavtal till Transportavtal, enligt Erland OIauson, som höll i pennan när parterna (Svenskt Näringsliv, TCO, LO och Saco) kom överens om det nya lagförslaget till konfliktregler.

LO:s tidigare avtalssekreterare är sedan pensioneringen en flitigt anlitad expert, van medlare och opartisk ordförande i industriavtalet.

Bakgrunden till de etablerade organisationernas samling kring nya regler var just Hamnarbetarförbundet tuffa agerande i Göteborgs containerhamn. Nu fortsätter förbundet stridigheterna med motparten Sveriges Hamnar och kommer att genomföra flera korta strejker nästa vecka om de inte får ett eget kollektivavtal.

Hamnarbetarförbundet har varslat om strejker i nio hamnar onsdagen den 23 januari.

Både ett eget avtal för Hamnarbetarförbundet och hängavtal skulle ge dem rätt att utse fackliga förtroendemän och skyddsombud, men också förhandlingsrätt enligt mbl.

Detta är förbundets viktigaste argument gentemot arbetsgivaren. Sveriges Hamnar har stängt dem ute från fackliga arbete och skyddsarbete eftersom Hamnarbetarförbundet vägra skriva under ett hängavtal.

Finns det någon rättslig fördel med att ha ett eget avtal jämfört med hängavtal om man till exempel måste stämma i Arbetsdomstolen?

– Nej, hängavtal är ett uttryck som kommit till stånd för att markera att ett redan befintligt avtal också ska gälla mellan de nya parterna. Man hänger på det gamla avtalet. Att skriva ett likalydande avtal är samma sak, det är bara ett annat sätt att formulera detta.

Efter den 1 januari nästa år ska de nya konfliktreglerna gälla.

– I dagsläget finns inget som förbjudet Hamnarbetarförbundets agerande, men det är ett av de problem som den nya lagstiftningen parerar.

Enligt Olauson måste det i dag finnas något i Hamnarbetarförbundets varsel som innebär undanträngning av Transports avtal för att strejken ska vara otillåten. I framtiden kommer man att i bedömning utgå från om erbjudandet i form av hängavtal har det innehåll som förbundet kräver.

– Då skulle jag göra bedömningen att förbundet inte vill ha något avtal och stridsåtgärden skulle vara otillåten.

Hamnarbetarförbundet har varslat om strejker i nio hamnar onsdagen den 23 januari. Och arbetsgivarna har även fått ta emot varsel om punktstrejker i fem hamnar torsdagen den 24 januari. I de flesta hamnar handlar det om tvåtimmarsstrejker, i någon hamn om fyra timmar. Förbundet har också lagt ett varsel mot Piteå, Skellefteå och Luleå hamnar som innehåller en två veckor lång övertidsblockad samt blockad mot nyanställning och inhyrning av arbetskraft.

Hängavtal är inte att betrakta som kollektivavtal

Vid tvåtiden inledde Hamnarbetarförbundet en presskonferens om varslen. Tidpunkten för de korta strejkerna är vald utifrån när arbetsnedläggelsen är som känsligast för respektive hamn. Konflikten i nästa vecka tär inte heller på förbundets konfliktfond.

– Normalt utgår ingen strejkersättning hos oss, utan det sker bara vi längre konflikter. Senast vi använde fonden var på 1980-talet, säger Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet.

Mycket är juridiskt oklart vad som gäller för ett fack som skriver under ett hängavtal, enligt Hamnarbetarförbundet. Vanligtvis är det oorganiserade arbetsgivare som hakar på avtal på detta sätt.

– Även om vi har ett hängavtal har arbetsgivarna inga skyldigheter att involvera oss i förhandlingarna om framtida överenskommelse i hamnarna. Detta fick vi besked om i slutet av våra överläggningar. Hängavtal är inte att betrakta som kollektivavtal, säger Erik Helgeson.

Vill bilda förhandlingskartell

Förbundets huvudalternativ i konflikten med Sveriges Hamnar är att bilda en förhandlingskartell med Transport och gemensamt med dem förhandla om villkoren i hamnarna. Transport, som har avtalet för hamnarna, har avvisat en sådan lösning.

Erik Helgeson uteslöt inte en upptrappning av konfliktåtgärderna.

Arbetsgivarna håller fast vid sitt erbjudande om hängavtal och understryker att Hamnarbetarförbundet då skulle kunna delta i arbetsmiljöarbetet som tidigare.

– Det skulle ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön. Därför är det förvånande att Hamnarbetarförbundet inte vill acceptera erbjudandet eftersom det leder till trygghet och stabilitet, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Carl von Scheele
14 jan 2019 | 14:16

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev