Rapport: Fackföreningsrörelsen går starkare ur pandemin De svenska facken har gått stärkta ur pandemin. Foto Björn Larsson Rosvall / SCANPIX / Kod 9200

Rapport: Fackföreningsrörelsen går starkare ur pandemin

Facklig utveckling Tjänstemannafacken fortsätter att växa på bekostnad av arbetarförbunden. Det visar Arena Idés nya rapport om facklig organiseringsgrad i Sverige.
22 feb 2022 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den svenska fackföreningsrörelsen förlorade sammantaget omkring 17 200 under det föregående året. Men efter massanslutningarna under första halvan av 2020 är den fackliga organisationsgraden likväl betydligt högre i dag än vad den var innan pandemiutbrottet.

Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé, sammanställd av sociologiprofessorn Anders Kjellberg vid Lunds universitet.

Tillfällig uppgång för arbetarförbunden

I dag är 52 700 fler personer fackligt organiserade än vad som var fallet för två år sedan.

Pandemins stora vinnare inom fackvärlden är tjänstemannaförbunden – under 2020 ökade de mer än arbetarförbunden såväl i absoluta tal som räknat i procent, och när de senares medlemsantal under 2021 sedermera sjönk med sammanlagt 17 500 yrkesaktiva medlemmar, ökade tjänstemannafacken i sin tur med 300.

Under 2020, när samtliga centralorganisationer höjde sina medlemsantal, ökade antalet fackanslutna arbetare med 23 700 personer (LO vann medlemmar, medan siffrorna sjönk hos Hamnarbetarförbundet och SAC). LO:s medlemsbas ökade då för första gången sedan 2015.

Tjänstemannaförbunden – vilka inbegriper TCO, Saco, Ledarna, Svensk pilotförening och Säljarnas riksförbund – ökade under 2020 sammantaget med 51 500 medlemmar.

Sammantaget innebär den här utvecklingen att 62 procent av arbetarna och 74 procent av tjänstemännen idag är medlemmar i ett fackförbund. Organisationsgraden ökar alltså med två procentenheter under pandemin från 60 procent respektive 72 procent år 2019 och facken kan sägas gå stärkta ur pandemin.

Tjänstemannasidan drar ifrån

Denna utveckling befäster ytterligare den numerära styrkeförskjutning som skett mellan de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco (av dessa var det enbart Saco som ökade sina medlemsantal under 2021).

I rapporten slås det fast att LO, som 1950 omfattade åtta av tio fackmedlemmar i Sverige, i dag organiserar fyra av tio av dessa. LO var också den centralorganisation som förlorade flest medlemmar under 2021 – 17 400 medlemmar, varav 4 300 av dessa lämnade Kommunal.

I motsatt riktning rörde sig TCO vars medlemsbas fördubblades sedan 1950 och före Lärarförbundets utträde ur centralorganisationen i januari 2022 organiserade 38 procent av landets fackligt anslutna – 1950 låg den siffran på 17 procent.

Det konstateras även i rapporten att fackförbundet Unionen mellan år 2008 och 2020 ensamt svarade för TCO:s medlemstillväxt – hade det inte varit för deras ökning med 192 500 medlemmar under de åren hade centralorganisationen under motsvarande period minskat med mer än 5 000 medlemmar.

Den andel av de fackligt anslutna som organiserades av Saco växte mellan 1950 och 2021 från 1 till 19 procent.

Generös a-kassa leder till hög organisering

Att styrkeförhållandena mellan facken i hög grad kommit att förändras beror enligt rapportförfattaren till stor del på de höjda och inom varje a-kassa differentierade avgifterna – som en följd av dessa förlorade LO under 2008 ungefär 57 300 medlemmar, TCO förlorade 17 000 och Saco vann 7 300.

Att den fackliga tillväxten över lag var så hög under första halvan av 2020 hänger enligt rapporten också ihop med a-kassan, som då ”i flera avseenden gjordes generösare än tidigare”, och att många anställda uppfattade sin situation som osäker till följd av de ekonomiska problem som pandemin innebar för många näringar i landet.

Paradoxen med de offentliganställda

Rapporten visar också att organisationsgraden bland offentliganställda arbetare steg från 72 till 74 procent under 2021, och att de kommunalt anställda arbetarnas organisationsgrad gick från 72 till 73 procent under samma år – detta trots att Kommunal under 2021 tappade 4 300 medlemmar.

Förklaringen till detta, enligt rapporten, är att antalet kommunalt anställda arbetare från 2020 till 2021 minskade med sju procent (21 900 personer). Personalminskningen var mångdubbelt större än medlemstappet.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från skyddsombudensverkstad.se - "Rapport: Fackföreningsrörelsen går starkare ur pandemin - Skyddsombudens Verkstad" 22 feb 2022:
    […] InläggsinnehållLäs merArbetsrätt-arkiv – Arbetsvärlden […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev