Parterna vill stoppa nya regler för tjänstepensionerna Parterna och riksdagen i strid om tjänstepensionerna. Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Parterna vill stoppa nya regler för tjänstepensionerna

Tjänstepensioner Ett jättebråk pågår mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om EU:s direktiv för tjänstepensioner. Nu vänder sig PTK, LO och Svenskt Näringsliv till riksdagen. Sveriges alltför långtgående regelverk kan det leda till lägre pensioner, varnar de tre.
Carl von Scheele
7 okt 2019 | 08:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ledamöterna i riksdagens finansutskott är mottagare av brevet där PTK tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv riktar skarp kritik mot regeringens planer på ett mer komplicerat regelverk för förvaltningen av tjänstepensioner än vad EU:s nya direktiv kräver.

Partena har redan tidigare framfört att EU-direktivet har tolkats av regeringen på ”ett sätt som skulle skada det svenska tjänstepensionssystemet allvarligt”.

Tomas Bern. Foto: PTK.

Kampen om hur EU-direktivet, IORP 2, ska implementeras i Sverige har pågått länge, men trappas nu upp inför riskdagens behandling av frågan. Parternas önskan är att de svenska reglerna lägger sig närmare direktivets mininivåer. Man kallar det svenska regelverket kring direktivets införande för en överimplementering.

– Under beredningen av direktivet på EU-nivå var processen mycket öppen och parterna på arbetsmarknaden deltog. Resultatet blev ett direktiv som vi tyckte skulle fungera bra även i Sverige, säger Tomas Bern, jurist på PTK.

Lägre pensioner hotar

Han anser att den svenska modellen är som gjord för direktivet, men nu kan parternas roll påverkas negativt och de bolag som förvaltar tjänstepensionerna kan bland annat få högre kostnader vilket i slutändan vältras över på arbetstagare och arbetsgivare.

– Ja, vår modell fungerar fantastiskt bra jämfört med systemen för tjänstepension i andra länder, men det motverkar det här förslaget.

Man ska skilja på tjänstepensioner och andra typer av försäkringar.

Under den gångna veckan har även LO-förbundet Kommunal och arbetsgivarna i SKL protesterat mot planerna. I en gemensam debattartikel varnar de för lägre pensioner i kommunsektorn om direktivet införs enligt regeringens proposition. Med lägre pensioner kommer färre vilja ta välfärdsjobben, skriver de.

Samma regler som försäkringsbolag

I EU-direktivet får tjänstepensionsföretag nya regler. Syftet med direktivet är att skapa en inre marknad för tjänstepensioner med konkurrens mellan tjänstepensionsföretag.

Men i Sverige får tjänstepensionsföretagen i stort sett samma regler som livförsäkringsbolag enligt statsmakternas tolkning av EU-direktivet, framhåller Tomas Bern.

Parterna har inga direkta vinstintressen som styr vad man ska informera om.

− Regeringen tycker att i Sverige ska det inte uppstå någon konkurrens och vill inte ge tjänstepensionsföretagen några särskilda fördelar, vilket är tanken med direktivet. Man ska skilja på tjänstepensioner och andra typer av försäkringar.

Försäkringsbolagens konkurrens styrs av ett annat EU-direktiv, men det svenska reglerna utifrån IORP 2 har utformats väldigt likt detta direktiv. Tomas Bern ser här huvudproblemet.

Oberoende information hotas

I veckans brev till riksdagens finansutskott lyfts de ändrade informationskraven fram. Förslaget betyder att tjänstepensionsföretagen får hela ansvaret för informationsgivningen. De måste lämna information till varje försäkringstagare.

EU-direktivet IORP 2

Striden mellan regeringen och parterna gäller EU:s tjänstepensionsdirektiv IORP 2. I december 2016 antogs direktivet och det skulle ha varit infört i medlemsländerna senast i januari i år.

Så här beskrivs direktivet på Finansinspektionens hemsida:

Tjänstepensionsdirektivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv och innehåller bland annat bestämmelser om information till förmånstagare, värdering av pensionsförmåner, investeringsregler, kapitalkrav, outsourcing och gränsöverskridande verksamhet.

Det innehåller också krav på företagsstyrning och nyckelfunktioner. Att direktivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv innebär att Sverige har möjlighet att införa strängare regler än de som följer av direktivet.

+ Expandera

I dag sköts informationen av parternas valcentraler, Collectum på tjänstemannasidan och Fora för arbetarna, som lämnar en sammanhållen information till de försäkrade.

­­− Nu fråntas parterna möjligheten att avtala om informationen. Då går hela idén med att samla in information till valcentralerna förlorad, säger Tomas Bern.

Han betonar att valcentralernas ansvar för informationen är ett viktigt kundskydd, eftersom parterna inte har något eget intresse i att tjäna pengar eller lyfta fram ett visst bolag.

− Nej, parterna har inga direkta vinstintressen som styr vad man ska informera om. I dag ställer bolagen upp på att parterna genom sina valcentraler tar hand om informationsgivningen.

PTK har också kritiserat det höjda kapitalkravet och den omfattande rapportskyldigheten, som handlar om risker i pensionssystemet.

− I den svenska lagstiftningen är dessa krav högre ställda än i direktivet.

Försäkringsbolagen nöjda med förslaget

Men både PTK och Svenskt Näringsliv har fått mothugg av ett par försäkringsbolag. I ett gemensamt debattinlägg anklagar Frans Lindelöw, vd i Skandia, och Tua Holgersson, vd i Länsförsäkringar Fondliv, parterna för att ha missuppfattat regeringens förslag.

De anser att regeringen gör rätt när den lägger reglerna på samma nivå som i dag gäller för livförsäkringsbolag.

Lagförslaget möjliggör en effektiv förvaltning av tjänstepensionerna med ett fullgott skydd för de framtida pensionerna där snedvridning av konkurrensen undviks, skriver Skandia och Länsförsäkringar Fondliv.

Enligt nyhetsbrevet Sakliv är det av konkurrensskäl som bolagen vill ha den hårdare regleringen med högre kapitalkrav på tjänstepensionsföretagen.

Nyhetsbrev

Offentliganställda tjänstemän försiktiga

Ett tredje förhållningssätt till implementeringen intar de offentliganställda tjänstemännen och akademikerna i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd. Medan PTK och Kommunal slår på den stora trumman och varnar för lägre och dyrare tjänstepensioner är OFR försiktiga i sina kommentarer.

Organisationen förhandlar sedan i våras om ökad avsättning till tjänstepensionerna i kommun- och regionsektorn och är nära ett avtal.

– Även avsättningarna till tjänstepensionerna är av oerhört stor vikt. Vi vill inte flytta fokus från förhandlingarna, men tycker självklart att det ska vara möjligt med placeringar av pensionskapital på ett långsiktigt bra sätt som ger hög avkastning.  Naturligtvis får en reglering från statsmakterna inte sätta käppar i hjulet för det, säger Cecilia Curtelius Larsson, pensions- och försäkringsexpert på OFR.

Carl von Scheele
7 okt 2019 | 08:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev