Riksdagen ändrar regeringens förslag om tjänstepensionerna Finansutskottet söker en lösning för det kritiserade införandet av EU-direktivet som berör tjänstepensioner. Foto Henrik Montgomery/TT

Riksdagen ändrar regeringens förslag om tjänstepensionerna

Tjänstepensioner Regeringens hårt kritiserade förslag om nya regler för tjänstepensionerna kommer att förändras. Målet är att hitta en bättre lösning under beredningen i riksdagen, bekräftar Karolina Skog (MP) till Arbetsvärlden.
Carl von Scheele
26 okt 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

De nya reglerna för tjänstepensioner som är konsekvensen av ett nytt EU-direktiv har blivit ett hett debattämne. Parterna på arbetsmarknaden har i debattartiklar, remissvar, brev till riksdagen och i direkta kontakter med politikerna riktat stenhård kritik mot förslagets nuvarande utformning.

Inför riksdagens finansutskotts beredning av regeringens proposition i frågan gick de fyra forna allianspartierna under torsdagen ut i en gemensam debattartikel och krävde en förändring av förslaget i grunden. De hänvisade till parternas allvarliga kritik.

Nu bekräftar Karolina Skog, miljöpartistisk ledamot i finansutskottet, att man jobbar med att förändra förslaget. Det blev konsekvensen av utskottets sammanträde under torsdagen.

– Alla partier och arbetsmarknadens parter är överens om att direktivet ska införas. Det måste ske på ett sätt som inte hotar eller rubbar det system som vi har i Sverige, säger hon till Arbetsvärlden.

 

Karolina Skoog (MP). Foto: Riksdagen

Jag kan bara säga att vi tar kritiken på allvar.

 

Hur lösningen kommer att se ut vill Karolina Skog inte gå in på, men man kommer att fortsätta dialogen med parterna.

– Jag kan bara säga att vi tar kritiken på allvar. Alla ska vara väldigt trygga i att det inte finns någon intention i att rubba de system som vi har på plats. EU-direktivet tvingar oss inte heller att göra det.

Enligt Karolina Skog handlar kritiken till största delen om vilka konsekvenser förslaget kan få i verkligheten och mindre om själva regelutformningen i propositionen.

Hon anser att parternas farhågor att deras informationscentraler, Collectum och Fora, inte kan informera förmånstagarna som tidigare är ett sådant exempel. Bland annat fruktar parterna att de inte längre kan avtala om informationen.

– Den oron finns, men det är inte intentionen med förändringarna och ingen vill heller åstadkomma det. Det står också i propositionen att det inte ska bli så, men det finns ändå en oro för att det kan få sådana konsekvenser.

PTK är en av de organisationen som riktat hård kritik mot förslaget. Dess kritik, som även andra fack och arbetsgivare framför, kan sammanfattas i tre punkter:

1. Sämre kvalitet och högre kostnader för information om tjänstepensioner. Förslaget innebär bland annat att kollektivavtalsparterna fråntas rätten att avtala om information till de försäkrade i tjänstepensionsföretag. Effekten är bland annat ökade kostnader för informationsgivningen.

2. Lägre pensioner som konsekvens av hårdare regler för företagsstyrning, som ökar kostnaden för tjänstepensionsföretag, utan att kundskyddet förbättras.

3. Nytt kapitalkrav, som enligt preliminära beräkningar av några av de företag som kan komma att omvandlas till tjänstepensionsföretag innebär att kapitalkravet blir betydligt högre.

Kritiken bygger inte bara på propositionen, utan också på att Finansinspektionen redan tagit fram regler för hur propositionens lagförslag ska tolkas och hanteras av tjänstepensionsföretagen och parterna.

Carl von Scheele
26 okt 2019

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar