Parterna får tyngre roll i etableringen av nyanlända

Etablering Nu bjuder regeringen in parterna i arbetet med att skapa snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända. Parterna välkomnar inbjudan, men TCO betonar att regeringen har huvudansvaret och Svenskt näringsliv påminner om vikten av enkla jobb för lågutbildade.
20 feb 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När regeringen nu presenterar sina åtgärder mot bristerna i nyanländas etablering på arbetsmarknaden får parterna en viktig roll.

– Vi ska vara partners så att det går lite snabbt, som Ylva Johansson uttryckte det på en pressträff på torsdagen.

”Det här är också ett led i att avreglera arbetsmarknadspolitiken – det ska inte vara så strikt i vem som gör vad.”

– Det här är också ett led i att avreglera arbetsmarknadspolitiken – det ska inte vara så strikt i vem som gör vad, kommenterade hon det faktum att parterna delvis kliver in där Arbetsförmedlingen haft svårt att lyckas.

Etableringen av nyanlända har gått trögt – och varken förra eller nuvarande regeringen tycks sitta på någon mirakelmedicin mot långa etableringstider.

Nu prövar regeringen ett nytt grepp genom att tydligare bjuda in parterna i etableringen. Man börjar med de centrala parterna för att sedan i bransch efter bransch – eller till och med yrkesområde för yrkesområde – gå igenom hur man kan snabba på etableringen.

– Vår ambition är att nyanlända med utbildning i normalfallet ska komma in i arbetslivet inom två år. Det är viktigt att inte bara låta tiden gå.

Har redan lyssnat med parterna

De konkreta insatserna kan handla om svenskundervisning, tidigare bedömning av rätt kompetenser och utbildning, och validering på arbetsplatserna. Ute på arbetsplatserna kan behövas språkstödjare och mentorer.

Veronica Karlsson, ordförande i Vision.

Veronica Karlsson, ordförande i Vision.

Ylva Johansson har redan haft förberedande samtal med parterna och hennes bedömning är att det finns ett stort intresse inom ett antal branscher att bidra, som industrin, vården och offentlig förvaltning, där det exempelvis behövs ekonomer och biståndshandläggare.

– Jag tycker det är jättepositivt att Ylva Johansson öppnar för branschvisa lösningar, säger Visions ordförande Veronica Karlsson till Arbetsvärlden. Vi ser att det finns många nyanlända som efter vissa insatser är intressanta att rekrytera på våra områden.

Teckna avtal för introduktion

Veronica Karlsson berättar att medlemmar är väldigt positiva – förbundets grundläggande värderingar är också tydliga i att man ska jobba för mångfald och mot diskriminering. Hittills har fokus främst varit att göra det genom att arbeta mot diskriminering på arbetsmarknaden.

– Nu tror vi på att öppna för att teckna avtal så att man kan kombinera introduktion på arbetsmarknaden och jobba mer med mentorskap och utbildningsinsatser.

Redan tecknade avtal kan komma att användas, som studentmedarbetaravtalet under valideringen eller avtal på omställningssidan.

Veronica Karlsson hoppas också att medlemmarnas erfarenheter kan komma in i de branschvisa diskussionerna med regeringen.

– Många av våra medlemmar jobbar med nyanlända, och det är viktigt att lyssna på dem.

”Trepartssamtal skapar också mer realistiska förutsättningar än när regeringsbeslut förs ut i en envägskommunikation.”

Hon är inte rädd för det arbete som kommer att behövas från fackligt håll.

– Jag förutsätter att det blir trepartssamtal, och då tror jag att alla parterna kan dra sitt strå till stacken. Det skapar också mer realistiska förutsättningar än när regeringsbeslut förs ut i en envägskommunikation.

Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Eva Nordmark, ordförande i TCO.

”Viktigt att branschernas parter konkretiserar”

De tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har redan tidigare i år pratat ihop sig om en gemensam syn på integrationsfrågorna. Resultatet blev bland annat att man officiellt erbjöd sig att bidra med att hitta lösningar för att nyanlända lättare ska ta sig in på arbetsmarknaden. Därför är det knappast överraskande att TCO:s ordförande Eva Nordmark nu säger:

– Jag välkomnar att regeringen nu bjuder in parterna att bidra till nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Sedan är det jätteviktigt att det är branscherna som ska konkretisera det här. Det ser så olika ut i olika branscher.

”Det är viktigt att det finns en balans. Ett stort ansvar ligger på regeringen att vara huvudspelaren i det här.”

TCO:s roll blir enligt Eva Nordmark framför allt att lyfta fram det man ser är viktigt att politiken bidra till, exempelvis handledarstöd och annat gemensamt för förbunden.

Kan ansvaret bli för stort på parterna när det gäller etableringen av nyanlända?

– Det är väldigt viktigt att det finns en balans. Ett stort ansvar ligger på regeringen att vara huvudspelaren i det här, det är deras ansvar genom politiken och genom sina myndigheter. Men vi vill gärna vara med och bidra.

Carola Lemne, vd Svenskt näringsliv. Foto: Sören Andersson.

Carola Lemne, vd Svenskt näringsliv. Foto: Sören Andersson.

Svenskt näringslivs ordförande Carola Lemne skriver i en kommentar till regeringens debattartikel i DN på torsdagen att arbetsmarknadens parter kan spela en viktig roll i arbetet med att göra det lättare för nyanlända att få ett jobb.

Regeringen kan inte samtidigt genomföra åtgärder som försvårar möjligheterna för den gruppen att ta sig in på arbetsmarknaden

Men hon konstaterar att hälften av de inskrivna i etableringsreformen saknar gymnasieutbildning, och därför kan inte regeringen samtidigt genomföra åtgärder som försvårar möjligheterna för den gruppen att ta sig in på arbetsmarknaden genom höjda skatter på företag och arbete, utan borde i stället sänka trösklarna till enkla jobb.

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
 1. Av Christina Evsteedt 20 feb 2015:

  Det är bra att artikeln belyser vikten av utbildning för att faktiskt
  komma ifråga för ett arbete. Däremot så behövs inte mer
  segregering i arbetsmarknadspolitiken. Tiden i Sverige ska inte
  styra rätten till att komma i arbete. Även icke-nyanlända som
  har lärt sig sin svenska sitter i Arbetsförmedlingens deprimerande
  väntrum och värdelösa sysselsättningar. Eller ska Sverige göra skillnad
  på invandrare och invandrare? Jag vet exempel på det. Sluta ställa
  grupper på arbetsmarknaden mot varandra.

 2. Av Marie 9 mar 2015:

  Jag har bara en enkel refklektion kring Carola Lemnes kommentar om att trösklarna ska sänkas till enkla jobb. Många företag har ju själva valt att låta de enkla jobben numera utföras utomlands till en billigare kostnad än vad de gjorde här hemma. De enkla ingångsjobben, inom t ex industrin, har försvunnit från svensk arbetsmarknad och kraven på de som anställs har bara höjts och höjts. Var är näringslivets ansvar? Det är ju trots allt företagen som anställer. Det offentliga kan gå in med aldrig så mycket stöd om företagen ändå bara säger nej.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar