Medlingsinstitutet får utökat jämställdhetsuppdrag Foto: Istock
Hur påverkar kollektivavtalen löneskillnader?

Medlingsinstitutet får utökat jämställdhetsuppdrag

Lönegapet Medlingsinstitutet ska under 2015 analysera om kollektivavtalens konstruktion påverkar löneskillnader mellan kvinnor och män. Men analys av skillnaden mellan olika avtal, till exempel mellan offentlig och privat sektor, ingår inte.
9 jan 2015 | 14:26
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I diskussioner om löneskillnader mellan kvinnor och män har de senaste åren flera röster höjts för att Medlingsinstitutet borde få ett stärkt jämställdhetsuppdrag. Bland andra Kommunal och Feministiskt initiativ pekade på att Medlingsinstitutet ska verka för att industriavtalet ska vara normerande, den procentsats som brukar kallas för ”märket”, vilket gör att kvinnodominerade branscher inom till exempel offentlig sektor alltid lönemässigt kommer att ligga lägre än mansdominerade branscher.

Ska se över avtalens konstruktion

Nu verkar deras krav delvis ha blivit hörda: regeringen beslutade häromveckan att Medlingsinstitutet ska få ett utökat jämställdhetsuppdrag under 2015. Myndigheten ska sedan tidigare analysera löneutvecklingen årligen ur ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga bland annat ta fram siffror på den så kallade oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män. Utöver detta ska Medlingsinstitutet nu analysera kollektivavtalen utifrån den officiella lönestatistiken, samt se om det finns något kollektivavtal som är särskilt gynnsamt konstruerat ur ett jämställdhetsperspektiv. Med utgång i resultaten från analyserna ska MI sedan initiera en diskussion mellan arbetsmarknadens parter i syfte att främja deras jämställdhetsarbete.

Jämställdhetsarbete på många nivåer

Kurt Eriksson, chefsjurist på Medlingsinstitutet, säger att den första uppgiften, att analysera kollektivavtalen utifrån den officiella lönestatistiken, kommer att bli lite komplicerad eftersom lönestatistiken utgår från näringsgrenar och inte från avtalsområden.

Kurt Eriksson, Medlingsinstitutet. Foto: Ester Sorri

Kurt Eriksson, Medlingsinstitutet. Foto: Ester Sorri

– När det gäller diskussionen som vi ska initiera mellan parterna går det att läsa in lite olika saker i den. Det finns ju flera nivåer som man skulle kunna tänka sig att den rör sig på: är det kanske skillnaden mellan offentlig sektor och privat sektor, skillnaden mellan olika branscher i privat sektor, eller kanske skillnaden mellan olika avtal i samma bransch? säger Kurt Eriksson.

Myndigheten ska redovisa det utökade uppdraget i september i år.

Hoppas på diskussion om skillnader mellan branscher

Vision har varit ett av de fackförbund som gått ut och krävt ett utökat jämställdhetsuppdrag för Medlingsinstitutet. Bland annat skrev dåvarande förbundsordförande Annika Strandhäll på DN Debatt i början av 2012 tillsammans med både LO- och Saco-förbund att myndigheten borde få i uppdrag ”att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder.”

Nuvarande förbundsordförande Veronica Karlsson är nöjd med det uppdrag som Medlingsinstitutet nu har fått.

Veronica Karlsson, Vision.

Veronica Karlsson, Vision.

– Vi är väldigt glada att de får ett utökat jämställdhetsuppdrag, det har vi efterfrågat länge. Vi tycker att man också borde titta på skillnader i avtal mellan olika branscher, men det tolkar vi in som att man måste göra i det uppdrag man fått nu, säger Veronica Karlsson.

Vill se en utvecklad industrinorm

– Det är ju mellan olika sektorer de stora strukturella problemen finns idag. Även delegationen för jämställdhet i arbetslivet pekar ju på detta – det största problemet är den könssegregerade arbetsmarknaden där olika branscher värderas olika, säger hon.

Hon påpekar att Vision stödjer industrinormen och är positiva till den stabilitet som den givit.

­­– Men det skulle behövas en utvecklad norm som tar sikte på de strukturella skillnaderna, säger Veronica Karlsson.

9 jan 2015 | 14:26

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev