Pappor historiskt långsamma med att öka barnledigheten Åsa Forsell, utredare TCO till vänster. Till höger foto: Izabelle Nordfjell/tt

Pappor historiskt långsamma med att öka barnledigheten

Jämställdhet Inte sedan 2007 har pappornas andel av föräldraledigheten ökat så lite. Bristen på politiska reformer kan ligga bakom. De tror TCO som nu släpper sitt jämställdhetsindex.
20 apr 2021 | 07:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Aldrig har män och kvinnor i Sverige varit så jämställda som nu. Men när de bildar familj händer något och par som fram tills de blir föräldrar har levt jämställt väljer att fördela föräldraledigheten ojämställd.

TCO:s nya jämställdhetsindex visar att kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog ut 31,3 procent. Genom TCO:s jämställdhetsindex kan vi följa utvecklingen av hur kvinnor och män delar på föräldraledighetsdagarna tillbaka till 2005 då mätningarna påbörjades.

Pappornas uttag fortsätter att öka, men i långsammare takt än tidigare. Inte sedan 2007 har pappornas andel av uttaget ökat så lite. Totalt handlar det om 0,4 procentenheter. Det är hälften av ökningstakten som har varit under de senaste fem åren.

Åsa Forsell, utredare TCO.

– Det var inte helt väntat att vi skulle se en uppbromsning i förändringen mot mer jämställd fördelning även om samma tendens fanns även förra året. Mellan 2020 och 2019 är det en halverad förändringstakt jämfört med genomsnittet de föregående fem åren, säger Åsa Forsell som är utredare på TCO.

Fler reformer behövs

Hon tror att inbromsningen kan ha att göra med avsaknaden av nya reformer.

– Det har gått fem år sedan det fattades beslut om den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen. Det verkar ha skett en anpassning till den tredje månaden och nu behövs fler reformer för att få en ökad förändringstakt.

Enligt forskning är det normer på arbetsplatserna som påverkar hur föräldrar väljer att dela föräldraledigheten. Männen tar i dag runt 100 dagars föräldraledighet, detta oavsett hur hög lön de har. Kvinnor som tjänar mer än sin partner tar föräldrapenning i 326 dagar medan kvinnor som tjänar mindre tar ut 340 dagar.

Inte heller är det yrket som avgör hur kvinnor tar ut föräldraledighet. Skillnaden i mäns och kvinnors uttag av föräldraledighet handlar snarare om att föräldraledigheten utvärderas olika på arbetsplatsen beroende på om det är en kvinna eller en man som önskar vara föräldraledig.

Nyhetsbrev

Arbetsgivare värderar kvinnor och män olika

Även arbetsplatser som är positiva till föräldraledighet kan vara oförstående till att exempelvis en man vill ta lika lång ledighet som en kvinna. Arbetsgivare har ibland olika förväntningar på män och kvinnor som önskar vara föräldralediga vilket innebär att män kan drabbas av en så kallad signaleffekt på arbetsmarknaden, medan kvinnor drabbas av statistisk diskriminering. Det senare innebär att en arbetsgivare redan från början förväntar sig att en kvinna kommer att få barn och därmed vara borta från arbetslivet en tid när hon är föräldraledig. Det betyder att en kvinna utan barn riskerar att värderas lägre än en man i samma ålder, eftersom arbetsgivaren utgår ifrån att hon i framtiden troligtvis kommer att vara borta under ett års tid eller mer.

Varför värderas kvinnor och mäns uttag av föräldraledighet olika av arbetsgivarna?

– Det bygger på vad man har för förväntningar som arbetsgivare och vilka normer som finns på arbetsplatsen. Många arbetsgivare förväntar sig att en kvinna ska vara föräldraledig och borta från arbetet under en lång period, men de förväntar sig inte att en man ska vara hemma jättelänge och är han det så anses det negativt, säger Åsa Forsell.

Männen drabbas istället av så kallade signaleffekter, vilket innebär att en man som vill ta ut en längre föräldraledighet tolkas som en man som saknar den arbetsvilja som krävs. Hans prioritering tolkas som att han inte har ett tillräckligt engagemang för sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats.

Att den genomsnittliga pappaledigheten ändå ökar över tid, är en utveckling som främst har att göra med pappor inom högkvalificerade yrken. Manliga läkare och jurister tar exempelvis ut mer än dubbelt så lång föräldraledighet som pappor i lågkvalificerade yrken. Omvänt gäller för kvinnor i högkvalificerade yrken. De tar istället ut mindre föräldrapenning än kvinnor i allmänhet.

Therese Svanström, ordförande TCO. Foto: Eva Edsjö

För att vi ska få en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten behövs både reformer och förändringar av normer.

– Nu är det dags att ta ytterligare ett steg som tydligt signalerar att jämställt föräldraskap är målet i Sverige. En tredelning av föräldraförsäkringen skulle vara en bra start, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

20 apr 2021 | 07:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev