FK: Låt arbetslösa få del av familjeveckan Familjer där föräldrarna går arbetsmarknadspolitiska program på heltid ställs utanför socialdepartementets modell för familjeveckan. Det kritiseras nu av flera remissinstanser. Arkivbild: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT.

FK: Låt arbetslösa få del av familjeveckan

Familjeveckan Försäkringskassan är kritisk till socialdepartementets förslag till familjevecka. Undantagen slår mot arbetslösa, utrikes födda och ensamstående mammor.
Och TCO instämmer: "Det finns förbättringspotential".
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

I fredags gick remisstiden ut för socialdepartementets förslag om start av familjevecka.

Idén om en familjevecka föddes efter att betänkandet om en moderniserad föräldraförsäkring kom 2017, och som föreslog en tredelad föräldraförsäkring för att öka jämställt uttag mellan föräldrarna. Här föreslogs också att de 90 dagarna med ersättning på grundnivå skulle delas rakt av mellan föräldrarna.

Just det förslaget fick inte tillräckligt stöd i riksdagen. Då kom TCO med förslaget att ta av de 90 föräldradagarna med lägst ersättning, och omvandla dem till föräldratidsdagar som delas lika mellan föräldrarna och med möjlighet att ta ut tio inkomstrelaterade dagar om året. Syftet var att underlätta livspusslet för familjer.

I januariavtalet kom sedan frågan om familjeveckan med: ”Föräldrar till barn mellan 4 och 16 år som
arbetar får tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen var …” osv. Start ska ske under den här mandatperioden.

Men därefter kom pandemin i vägen.

FK: Tar lång tid att förbereda

Först i början av november, mer än ett halvår försenat, kom socialdepartementet med ett förslag på start av familjeveckan, och i fredags gick remisstiden ut.

Försäkringskassans remissvar kritiserar flera viktiga punkter i förslaget.

Förslaget i korthet

Socialdepartementets förslag innebär ett första steg till familjevecka:

  • Endast den förälder som behöver täcka ett inkomstbortfall av arbete kan ta ut dessa dagar, hela eller halva dagar,
  • Föräldradagpenning är individuell, till vardera förälder,
  • I det första steget föreslås tre likvärdiga modeller, med en, två respektive tre dagar till vardera förälder,
  • Ensam vårdnadshavare föreslås få två, fyra eller sex dagar per år,
  • Antalet dagar är detsamma oavsett hur många barn föräldern har.

Källa: Ds 2020:24

+ Expandera

Ett av de största problemen, menar man, är brådskan. Januariavtalet reglerar att reformen ska införas under den här mandatperioden. Men förslaget blev kraftigt försenat på grund av pandemin, och enligt förslaget ska detaljerna beslutas om i budgetpropositionen för 2022. Enligt Försäkringskassan skulle det ta mer än ett år att förbereda reformen. En kortare förberedelsetid skulle kräva upp till 500 nyrekryteringar av handläggare jämfört med 200 personer för att handlägga ansökningar och göra kontroller, samtidigt som risken för att felaktiga utbildningar ökar.

Det innebär att den som är helt arbetslös inte får del av de här familjedagarna

En punkt berör begränsningen att endast den som behöver täcka ett inkomstbortfall av arbete kan ta ut dessa dagar. Det innebär att den som är helt arbetslös inte får del av de här familjedagarna.

Utrikes födda och ensamstående kvinnor missgynnas

I januariavtalet står det att reformen ska gälla föräldrar som arbetar. Försäkringskassan konstaterar att det förslaget nu utesluter barn med föräldrar som exempelvis deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program på heltid.

”Detta innebär att föräldrar som är utrikes födda omfattas i mindre utsträckning av förslaget än inrikes födda och ensamstående kvinnor omfattas i mindre utsträckning än andra föräldrar med barn i det aktuella åldersspannet” skriver Försäkringskassan i remissvaret. Barn och föräldrar i dessa grupper får alltså i mindre utsträckning del av de positiva effekter som förslaget syftar till att uppnå.”

Förstår inte poängen med undantag

Diskrimineringsombudsmannen har inte haft något att invända mot detta i sitt remissvar.

Däremot har även TCO i sitt remissvar ställt sig frågande till undantaget av arbetslösa.

De som är arbetslösa försöker också få ihop livet och bör kunna få familjedagspenning om de går miste om arbetslöshetsersättning

– Jag förstår inte poängen att undanta arbetslösa, säger utredaren Åsa Forsell som var en av nyckelpersonerna bakom TCO:s förslag om föräldratidsdagar som har likheter med familjeveckan.

Åsa Forsell, utredare inom jämställdhet på TCO. Foto: TCO

– För oss är det viktigt att alla föräldrar ges stöd för att lättare få ihop sitt livspussel. De som är arbetslösa försöker också få ihop livet och bör kunna få familjedagspenning om de går miste om arbetslöshetsersättning.

Kritik mot nya begrepp

Ett nytt begrepp införs: familjedagpenning. Generellt innebär det här förslaget att starten av familjeveckan får en egen konstruktion i socialförsäkringarna. Något som flera remissinsatser ser som problematiskt, däribland Försäkringskassan.

Bland annat lyfter Försäkringskassan fram att den flexibilitet som annars finns inom föräldraförsäkringen saknas i förslaget om familjedagpenning. Även förmånens utformning påverkar handläggnings- och den administrativa kostnaden.

Även Åsa Forsell tycker förslaget komplicera regelverket i onödan.

– Det finns en poäng med att reglerna är lättbegripliga, så enhetliga som möjligt.

Högre stressnivå med flera barn

Ett av de största problemen är enligt Åsa Forsell och TCO att antalet dagar i förslaget inte kopplas till antalet barn. I stället ska varje förälder få tre dagar var per år, eller sex dagar för den som ensam har vårdnaden, utan hänsyn till hur många barn man har.

Det är inte heller rättvist ur ett barnperspektiv eftersom familjeveckan blir mindre gynnsam ju fler syskon ett barn har

– Våra undersökningar visar att stressen är högre bland de som har flera barn, vilket gör att syftet inte nås lika bra. Det är inte heller rättvist ur ett barnperspektiv eftersom familjeveckan blir mindre gynnsam ju fler syskon ett barn har.

Både Försäkringskassan och TCO lyfter fram att den flexibilitet som annars finns inom föräldraförsäkringen saknas i förslaget om familjedagpenning.

Familjedagarna ska enligt förslaget användas till lov, studiedagar, utvecklingssamtal och annat som styrs från förskola och skola, och ledigheten ska anmälas två månader i förväg.

– Men det kan hända något utan att man kan vabba. Ett barn kan må dåligt och föräldrarna behöva vara med barnet hemma eller i förskolan eller skolan, inte bara när man vet det långt i förväg som vid studiedagar. Vi tycker att föräldern ska kunna avgöra när det behövs.

Kommuner vill vänta helt med reformen

Flera kommuner, som Nacka och Göteborg, skriver i sina remissvar att man inte anser det vara rätt tid att i pandemikrisen genomföra nya reformer. Nacka menar att man inte vill ha ytterligare lediga dagar när det är brist på personal i kommunens verksamheter.

– Vi ser egentligen inte heller något direkt behov av nya lediga dagar. Vi tycker att befintliga dagar inom föräldraförsäkringen skulle kunna använts på ett bättre sätt.

TCO välkomnar förslaget

TCO har i sin modell föreslagit att man bör ta de nya dagarna från de 90 så kallade lägstanivådagarna som finns i föräldraförsäkringen.

Det är bättre än ingenting. Men det finns helt klart förbättringspotential

Sammantaget ställer sig Åsa Forsell och TCO positiva till reformen som sådan, och det här förslaget är ”ett första steg”.

– Det är bättre än ingenting. Men det finns helt klart förbättringspotential.

– Flera av våra förslag skulle göra systemet enklare, och underlätta för alla föräldrar att få ihop livspusslet samtidigt som systemet stärker ett jämställt föräldraskap och i förlängningen kan öka den ekonomiska jämställdheten, sammanfattar hon.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar