Fyra av tio föräldralediga upplever sig missgynnade av arbetgivaren

Fyra av tio föräldralediga upplever sig missgynnade av arbetgivaren

Diskriminering Trots att det är förbjudet att missgynna den som är föräldraledig upplever många tjänstemän som är småbarnsföräldrar att de drabbas av detta. Var tredje tjänstemän känner heller inte till förbudet mot missgynnande, visar en ny undersökning från TCO och Unionen.
3 jun 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Att vara föräldraledig är en rättighet som vi har enligt lag och föräldraledighetslagen innehåller ett förbud mot missgynnande av föräldralediga. I detta räknas all typ av föräldraledighet in, till exempel också vård av sjukt barn och deltidsarbete med eller utan föräldrapenning. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren en skyldighet att arbeta förebyggande för att undvika diskriminering, bland annat genom att underlätta för medarbetarna att kombinera föräldraskap med arbete.

Om en föräldraledig anställd inte får vara med i en lönerevision på samma villkor som sina kollegor, inte ges samma möjlighet till karriärutveckling eller kompetensutveckling räknas det som missgynnande. Då har föräldraledigheten blivit en nackdel i arbetslivet.

Föräldralediga missgynnas i arbetslivet. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Trots att förbudet finns upplever många småbarnsföräldrar att de har blivit missgynnade i samband med sin föräldraledighet. I en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av TCO och Unionen svarar närmare var femte tjänsteman med barn under 12 år att de upplever sig ha blivit missgynnade av sin arbetsgivare på grund av sin föräldraledighet. Drygt 2500 offentliganställda och privatanställda tjänstemän svarade på frågor under perioden december 2020-januari 2021 och bland dessa hade drygt 1650 varit föräldralediga i någon mån de senaste tre åren.

Så gjordes undersökningen

På uppdrag av TCO och Unionen ställde Novus frågor till drygt drygt 2500 offentliganställda och privatanställda tjänstemän som har barn under 12 år. Frågorna ställdes under perioden december 2020-januari 2021. 917 offentliganställda tjänstemän och 1631 privatanställda tjänstemän svarade.

+ Expandera

Fyra av tio föräldralediga upplever sig missgynnade

De småbarnsföräldrar som har varit föräldralediga i ett år eller längre upplever sig i större utsträckning ha blivit missgynnade än de som har varit föräldralediga en kortare tid. Av dessa svarade nästan fyra av tio att de upplever att de har blivit missgynnade av arbetsgivaren. Eftersom kvinnor oftare är föräldralediga längre än män, är missgynnandet mer vanligt bland kvinnor. Enligt beräkningar som har gjorts är kvinnor föräldralediga i genomsnitt 14,5 månader under barnets första två år, medan män är föräldralediga i snitt 3,8 månader under de första två åren med barnet.

Arbetsgivare behöver säkerställa att alla chefer har kännedom om missgynnadeförbudet för att minska risken för missgynnande i samband med föräldraledighet.

Trots att missgynnandeförbudet har funnits i 15 år är det många som inte känner till det. Nära var tredje tjänsteman som svarat på undersökningen känner inte till förbudet mot missgynnande i samband med föräldraledighet som finns i föräldraledighetslagen och okunnandet är lika stort bland chefer som bland övriga tjänstemän.

Nyheter

Arbetsgivare måste se till att chefer har bättre kunskap

Åsa Forsell är utredare på TCO och en av de ansvariga för undersökningen. Hon säger att arbetsgivare behöver säkerställa att alla chefer har kännedom om missgynnadeförbudet för att minska risken för missgynnande i samband med föräldraledighet. Arbetsgivare behöver också arbeta aktivt för att främja ett föräldravänligt arbetsliv som gynnar jämställt föräldraskap.

Åsa Forsell, utredare TCO.

– Vi tycker också att politiken kan bidra genom att göra diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder semidispositiva. Det skulle ge arbetsmarknadens parter faktisk möjlighet att teckna centrala kollektivavtal kring det förebyggande arbetet mot diskriminering, säger Åsa Forsell.

Att göra detta skulle också främja arbetet för lika rättigheter och möjligheter, vilket skulle öka engagemanget och ansvaret för det förebyggande arbetet ute på arbetsplatserna.

Åsa Forsell menar också att myndigheterna kan göra mer för att kunskap om missgynnandeförbudet ska spridas bättre.

– Diskrimineringsombudsmannen borde samarbeta med Försäkringskassan, för Försäkringskassan är en myndighet som föräldrar har kontakt med och då borde man den vägen kunna nå dem med information kring detta.

Fackförbunden kan också arbeta för att fler ska få kännedom om vad som gäller.

– Vi som fackliga kan också göra mer genom att sprida information till medlemmar och genom att stödja förtroendevalda att arbeta mer med frågorna ute på arbetsplatser, säger Åsa Forsell.

 

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar