Osäkert om AF kan använda de nya budgetmiljarderna Coronakris och Arbetsförmedlingens personalnedskärningar har gjort det svårt att anvisa arbetslösa vidare till insatser. Redan före sommaren presenterade generaldirektör Maria Mindhammar prognosen att Arbetsförmedlingen får ett överskott på 2,6 miljarder 2020 på anslaget för arbetsmarknadspolitiska insatser. Arkivbild: Fredrik Sandberg / TT

Osäkert om AF kan använda de nya budgetmiljarderna

Budget 2021 Regeringen ökar myndighetens resurser 2021 med miljarder, bland annat för att anvisa fler till fristående aktörer. Men till och med augusti hade Arbetsförmedlingen bara lyckats göra av med drygt hälften av det man borde gjort av med i anslaget till insatser. Ett problem är brist på personal.
30 sep 2020 | 11:50
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I budgetpropositionen för 2021 finns flera nya miljarder för att Arbetsförmedlingen ska kunna slussa vidare arbetssökande till olika insatser. Ett av tillskotten är en miljard kronor till Arbetsförmedlingens förvaltning där personalkostnaderna finns.

– Men det är inte en miljard mer utifrån dagens situation, utan pengarna innebär att minskningen blir mycket mindre än vad som planerades tidigare, förklarar ordförande för ST:s avdelning på Arbetsförmedlingen Åsa Johansson för Arbetsvärlden.

 

I praktiken handlar det om ytterligare 150 miljoner kronor 2021 jämfört med vad myndighetens egna kostnader väntas hamna på 2020. En miljard blir det om man jämför med summan som Arbetsförmedlingen beräknades få 2021 enligt budgetpropositionen för 2020, för ett år sedan. Ett läge långt före pandemin och den kraftiga ökningen av arbetslösheten.

Behöver fördubbla insatserna

I budgetpropositionen för 2021 föreslås Arbetsförmedlingen samtidigt få rejäla tillskott till flera arbetsmarknadsprogram och insatser, bland annat till arbetsmarknadsutbildning och en miljard kronor för Stöd och matchning hos fristående aktörer.

Frågan är hur väl Arbetsförmedlingen kommer att lyckas använda de pengarna. Till och med augusti hade Arbetsförmedlingen bara lyckats göra av med 37 procent av årets anslag till arbetsmarknadspolitiska insatser, bara drygt hälften av vad man borde ha gjort av med vid den tiden på året.

 

300 personer ska visstidsanställas på tjänster som har skapats speciellt för att få fart på anvisningarna till Stöd och matchning och försöksverksamheten med Rusta och matcha hos fristående leverantörer.

Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström.
Foto: Jessica Gow / TT

Själva reformeringen av Arbetsförmedlingen har skjutits fram ett år till 2022 på grund av coronakrisen, men enligt Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson, Emil Källström, handlar det nu om att klara balansen.

Floran av fristående aktörer måste fortsätta växa

– Å ena sidan måste dagens AF klara sitt uppdrag i ljuset av ett ökat antal sökanden, och där är det rätt med tillskott till myndigheten, säger han till Arbetsvärlden. Vi måste nyttja den myndighet som finns till förfogande, och de måste få bästa förutsättningar att klara det.

– Men den mer långsiktiga målsättningen måste takta vidare, vi vill inte helt pausa utvecklingen mot reformeringen. Floran av fristående aktörer måste fortsätta växa, och det med kvalitet.

Nya resurserna ger hopp

– Ett stort problem är ju att myndigheten drog ner kraftigt 2019 på mestadels operativ personal, säger Åsa Johansson, ST. Det blev till slut 3 000 som lämnade, och majoriteten var personal som har kontakt med våra kunder. Vår åsikt att när vi gick in i coronakrisen hade man sparat för hårt på operativ personal.

när vi gick in i coronakrisen hade man sparat för hårt på operativ personal.

Hon berättar att coronavåren innebar en hård prioritering på att hinna skriva in nyarbetslösa så att de skulle få ersättning. Inskrivna som tidigare hade olika insatser och subventionerade anställningar kom tillbaka till Arbetsförmedlingen när arbetsgivare inte längre kunde ha kvar dem, och det var svårt att hitta nya platser.

– Nu har trycket från nyarbetslösa dämpats och vi har fått i gång självservicetjänster för de som bara är korttidsarbetslösa. Men myndigheten sköt ju fram stödet till andra grupper tills nu i höst. Nu kommer personalförstärkningar, men de kommer att vara väldigt begränsade.

De extra resurserna förmedlar ändå lite hopp, tillägger hon. Det faktum att den i huvudsak sak användas för personal och lokal närvaro för att möta den ökade arbetslösheten tycker hon ändå är ett erkännande att personalen är viktig.

Anser att januariavtalet orsakar låsningar

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska.

– Nu har vi en hälsokris, men det är arbetsmarknadspolitiken som är den stora och utdragna krisen efter att hälsokrisen är över.

Det säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, till Arbetsvärlden. Hon menar att så länge januariavtalet finns, finns stora låsningar i arbetsmarknadspolitiken. Ett exempel är att budgeten bara innehåller ytterligare 150 miljoner till Arbetsförmedlingens förvaltning medan det finns nio miljarder till slopad arbetsgivaravgift för unga.

– IFAU har ju räknat fram hur ohyggligt stor dödvikt det finns. Men Centern har bestämt att det måste finnas med i budgeten.

Därför behöver politiken skaffa sig ventiler, där man kan skala upp utan att det är så ideologiskt betingat

Ett annat exempel på låsningarna är att reformeringen av Arbetsförmedlingen ska fortsätta, trots coronakrisen.

– Därför behöver politiken skaffa sig ventiler, där man kan skala upp utan att det är så ideologiskt betingat, tror Ursula Berge. En sådan fråga är satsningarna på anvisningar till reguljär utbildning på olika nivåer och att skala upp arbetsmarknadsutbildningar.

30 sep 2020 | 11:50
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev