Långtidsarbetslösa får läsa på högskola med aktivitetsstöd Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterar regeringsbeslut som rör Arbetsförmedlingen och utbildning för arbetslösa vid en pressträff i Rosenbad. Foto: Amir Nabizadeh / TT

Långtidsarbetslösa får läsa på högskola med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingen Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att anvisa betydligt fler arbetssökande än i dag till reguljär utbildning. Samtidigt införs en möjlighet för långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin att finansiera eftergymnasial utbildning under ett år med aktivitetsstödet.
28 sep 2020 | 15:28
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsförmedlingen har i dag möjlighet att anvisa vissa arbetssökande till så kallad reguljär utbildning, alltså vanliga utbildningsformer som Komvux, där de ser ett behov.

Utbildningsplikten gäller för nyanlända i etableringsprogrammet med kortare utbildningar, högst 9 års förgymnasial utbildning, och är ämnad att stärka deras möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Men andelen som anvisas till reguljär utbildning är för låg, menar regeringen som nu ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att väsentligen öka de volymerna.

Det är bra att vi nu får tydliga instruktioner att öka den andelen

Under augusti omfattades 10 087 personer av utbildningsplikt, enligt siffror från Arbetsförmedlingen, vilket motsvarade 47 procent av deltagarna i etableringsprogrammet för nyanlända.

Enligt Emil Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen, brukar det bara vara runt 14–20 procent av personerna som omfattas av utbildningsplikten som faktiskt anvisas till reguljär utbildning.

Varför har andelen varit så låg?

– Ofta finns det språkhinder som gör det svårt att förmedla vilka regler som gäller vid anvisning, men också att hitta kommunala utbildningar som har språkkompetensen för att undervisa de här personerna. Utbildningsutbudet är ett hinder och vi kan konstatera att det krävs gedigna resurser i form av lärarkompetens, säger Emil Johansson till Arbetsvärlden.

– Det är bra att vi nu får tydliga instruktioner att öka den andelen.

Högskolestudier med aktivitetsstöd

Regeringen genomför även förordningsändring som innebär att långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin kan ta del av utbildning på eftergymnasial nivå med bibehållet aktivitetsstöd under ett års tid.

 

I augusti deltog 120 373 personer i jobb- och utvecklingsgarantin

 

Det inkluderar alltså även högskole- och universitetsutbildningar. I augusti deltog 120 373 personer i jobb- och utvecklingsgarantin, och hela 60 procent av deltagarna har gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

Vilka utbildningsformer finns det störst behov av i jobb- och utvecklingsgarantin?

– Yrkesvux, alltså yrkesutbildningar på gymnasial nivå. För yngre deltagare finns det också ett stort behov av högskoleförberedande Komvux. Yrkeshögskoleutbildningar är generellt väldigt effektiva och dessutom ofta lite kortare. Sedan finns förstås behov av högskole- och universitetsutbildningar för vissa, säger Emil Johansson.

Arbetsförmedlingen har möjlighet att anvisa sökande även till universitetsutbildningar som är längre än ett år, dock får deltagaren endast aktivitetsersättning under ett års tid.

28 sep 2020 | 15:28

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev