”Oroande att ingen tar helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken” Politikerna måste ta ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken, säger Britta Lejon, ordförande för ST. Foto: ST.

”Oroande att ingen tar helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken”

Arbetsförmedlingens varsel Politikerna har "låst fast sig i 73-punktsavtalet". ST:s ordförande Britta Lejon skräder inte orden och är orolig för att bristen på politiskt ansvar får stora samhällskonsekvenser.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Det här är ett varsel av den digniteten att det får stora effekter för det svenska samhället. Om det här blir verklighet monteras en stor del av Arbetsförmedlingens kontor ner och det kommer allvarligt att påverka deras förmåga att stötta arbetssökande och företag.

Det säger ST:s ordförande Britta Lejon på onsdagsförmiddagen efter att Arbetsförmedlingen meddelat att man måste varsla 4 500 medarbetare om uppsägning. Huvudorsaken är brist på besked från politikerna om resurser till myndigheten efter att M och KD-budgeten togs av riksdagen.

Britta Lejon är orolig.

– Ingen har tagit ett helhetsgrepp, och det pågår fyra processer samtidigt: arbetsmarknadsutredningen, 73-punktsavtalet och budgetfrågor. Dessutom finns en intern omorganisation på Arbetsförmedlingen där meningen var att personalen nu i februari skulle få veta var de hamnar.

Men jag tror att man har låst fast sig i avtalet, något som faktiskt skadar arbetsmarknadspolitiken.

Strax presenterar den fleråriga arbetsmarknadsutredningen sitt slutbetänkande, som enligt utredaren själv, Cecilia Fahlberg, på DN debatt i dag inte kommer att föreslå att Arbetsförmedlingens matchningsarbete läggs ner. ”Arbetsmarknads­utredningen konstaterar att svensk och internationell forskning inte ger stöd för att privata utförare av arbetsmarknadstjänster uppnår bättre resultat än offentliga.”

Men regeringens avtal med Centerpartiet och Liberalerna innebär att Arbetsförmedlingens matchningsarbete ska upphöra och läggas ut i sin helhet på privata aktörer.

Arbetsmarknadsministern och de fyra partier som skrivit under 73-punktsavtalet måste ta ansvar, de har makten

ST:s ordförande tycker att det nu är dags för politikerna att ta ansvar.

– Arbetsmarknadsministern och de fyra partier som skrivit under 73-punktsavtalet måste ta ansvar, de har makten över hur arbetsmarknadspolitiken ska se ut. Men jag tror att man har låst fast sig i avtalet, något som faktiskt skadar arbetsmarknadspolitiken.

Britta Lejon säger att grundförutsättningen för arbetsmarknadspolitiken i avtalet dessutom är baserat på en felaktig bild av vad som behöver göras.

– Man har en alldeles för förenklad bild av arbetsmarknaden, och slår fast stora matchningsproblem. Men vår bild är att många av de inskrivna står väldigt långt från jobben och man måste se arbetsmarknadspolitiken kopplat till utbildningspolitik.

– Det är tydligt att man inte förstått var det här handlar om. Det här varslet går dessutom i rak konflikt med 73-punktsavtalets mål att öka den statliga servicen och närvaron i hela landet.

Britta Lejon hoppas att den nya regeringen lämnar en ändringsbudget som ger mer rimliga förutsättningar för Arbetsförmedlingen och för myndigheterna i allmänhet, helst före vårändringsbudgeten.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar