Arbetsförmedlingens personal kan få jobb i kommunerna Som det ser ut nu kommer kanske tusentals på myndigheten tvingas byta jobb. Foto: Jessica Gow / TT

Arbetsförmedlingens personal kan få jobb i kommunerna

Nedskärningar Facket ST:s ordförande på Arbetsförmedlingen är besviken över att politiker som vill skära stort i myndigheten struntar i att invänta arbetsmarknadsutredningen. Och nu förbereder sig Trygghetsstiftelsen för att ta emot ett stort flöde uppsagda från Arbetsförmedlingen.
21 dec 2018 | 11:39
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsförmedlingens personal har levt länge med ett allmänt hot om nedläggning från allianspartierna. Men nu har de blivit mer konkreta, riksdagens beslut visar att Arbetsförmedlingen ska skära ner i miljardklassen.

Ett första personalbeslut från ledningsgruppen den här veckan är att införa ett omedelbart anställningsstopp. Det tycker ordförande för ST:s avdelning inom Arbetsförmedlingen är bra.

– Men vi kommer att hamna i diskussioner om varsel och övertalighet ganska fort, förklarar Fredrik Andersson för Arbetsvärlden.

Nu är alexanderhugget gjort, och det finns många andra myndigheter som kräver mer resurser

Han säger att läget är kritiskt, och tror att det är kritiskt oavsett vilken regering det skulle bli. Arbetsförmedlingen går in i 2019 med ett underskott på en halv miljard. M och KD-budgeten som togs av riksdagen har neddragningar på ytterligare 400 miljoner, totalt nära en miljard. En ny regering behöver göra en omfattande ändringsbudget för att helt och hållet vrida klockan tillbaka.

– Men nu är alexanderhugget gjort, och det finns många andra myndigheter som kräver mer resurser och som får pengar. Nu försöker vi gå ut och informera våra medlemmar så mycket vi kan. Och förhandla.

Vad är det viktiga att förhandla om först?

– Anställningsstopp, som ledningsgruppen beslutade om i onsdags. Och konsultanvändandet, att stoppa de konsulter som är på väg in och försöka avsluta de avtal som finns. Men det behövs samtidigt utveckling, man kan inte stoppa alla.

Arbetsmiljön största hotet

Men det allra största hotet just nu är arbetsmiljön, menar Fredrik Andersson.

– Dels oron initialt: man vet inte om man får vara kvar och vi riskerar att få ökade sjuktal. Färre blir kvar och vi kan tappa nyckelkompetenser som påverkar resultatet bredare. Där är det viktigt att gå till arbetsgivaren och få besked: vad kan vi då förväntas leverera? Under dessa omständigheter blir det inte det vi har levererat tidigare i alla fall.

Politikerna har valt att samtidigt skära bort några av de verktyg som Arbetsförmedlingen har använt: extratjänster och moderna beredskapsjobb.

– Då kommer ju arbetssökande tillbaka till oss, och det gör också att arbetsförmedlarna får en ökad belastning. Man får färre i jobb, och det blir lite kontraproduktivt.

Vad borde politikerna ha gjort i stället, tycker du?

– Det finns ju en pågående arbetsmarknadsutredning som kommer den sista januari, det är synd att springa förbi den. Där har man också haft en dialog med både myndigheten, arbetsmarknadens parter och kommuner med flera.

Men finns inte anledning att vara kritisk till myndighetens resultat, och bristen på matchning?

– Jo, och vi är självkritiska. Men generellt är allianspolitiken: lägg ner Arbetsförmedlingen. Det finns en problematik när man pratar om matchning. Matchning handlar om helheten – om utbildning, insatser, vägledning. Det tror jag inte att externa aktörer är så bra på. Det finns stor efterfrågan på arbetsmarknaden nu, så många av de arbetssökande vi har kvar, är komplexa ärenden. Och vi har blivit mycket bättre de senaste åren.

Vad borde politikerna göra nu, tycker du?

– Ha en dialog med Arbetsförmedlingen, inte minst med oss fackliga – vi har varit med länge och det finns både självkritik och idéer framåt hos oss. Och att man inväntar och tittar på arbetsmarknadsutredningen.

– Lägger man ihop de två sakerna skulle man kunna få något bra.

Det är beklagligt att medarbetarna får gå hem med ett sådant här besked innan jul

Som det ser ut nu kommer kanske tusentals på myndigheten tvingas byta jobb.

– Det är beklagligt att medarbetarna får gå hem med ett sådant här besked innan jul, att inte veta om man kommer att ha jobbet kvar, säger Fredrik Andersson.

En god arbetsmarknad

Men det finns efterfrågan på arbetsmarknaden av deras kompetenser. Arbetsmarknaden är fortfarande god, och enligt Fredrik Andersson har exempelvis kommunerna behov av kompetensen. Det är också något som omställningsorganisationen Trygghetsstiftelsen bekräftar för Arbetsvärlden.

Trygghetsstiftelsen har nu börjat förbereda sig för att ta emot flera grupper statstjänstemän efter årsskiftet.

– Vi planerar för olika scenarier, precis som vi brukar inför det nya året, och där finns ett stort inflöde från Arbetsförmedlingen med.

Det berättar Catharina Eriksen, kommunikationsansvarig på Trygghetsstiftelsen, till Arbetsvärlden.

Har jobbat med Migrationsverkets personal

Under det gångna året har man jobbat med personal från Migrationsverket, en neddragning som kan likna det som Arbetsförmedlingen står inför.

– De är utspridda över hela landet, och vi åkte ut och höll aktiviteterna på platserna där de blev uppsagda. Vi började jobba med dem direkt, långt innan de slutade sin anställning, och har satt in extra resurser med dels egen personal, dels externa coacher. Stödet var individbaserat och många får en egen coach.

Vilka alternativa arbetsmarknader finns?

– En stor grupp som kommer till oss i dag, är högutbildade. Vårt mål är att 75 procent ska ha jobb innan uppsägningstiden är slut, eller för tidsbegränsade anställningar: nio månader efter att anställningen löpt ut. Men resultatet ligger i dag på 85 procent.

Arbetsgivare rekryterar via Trygghetsstiftelsen

Catharina Eriksen berättar att det finns arbetsgivare med rekryteringsbehov som kontaktar Trygghetsstiftelsen direkt.

– Till vår rekryteringsservice kommer förfrågningar från arbetsgivare, som anmäler intresse för vissa kompetenser. Det gäller såväl myndigheter som privata företag.

Och enligt Trygghetsstiftelsen finns flera myndigheter som vill rekrytera just nu: Polisen, Försäkringskassan, Trafikverket och Statens institutionsstyrelse.

21 dec 2018 | 11:39
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar