Risk att EU petar i Sveriges arbetsmiljölagstiftning EU vill titta på Sveriges arbetsmiljölagstiftning för att hitta eventuella "administrativa bördor". Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Risk att EU petar i Sveriges arbetsmiljölagstiftning

Arbetsmiljö EU vill tillsätta en expertgrupp för att gå igenom medlemsländernas lagstiftning på arbetsmiljöområdet. Syftet är att få ner den administrativa bördan på företagen. Men Lise Donovan, chefsjurist på TCO, är orolig för att det kan innebära en bantning av det svenska skyddet.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sedan flera år tillbaka har det pågått ett omfattande arbete i EU som gått igenom de 24 EU-direktiven som behandlar arbetsmiljö och hur de tillämpas i medlemsländerna. Målet var att kontrollera själva direktivens relevans och verkan.

Som ett av resultaten vill EU nu tillsätta en expertgrupp som granskar till exempel Sveriges lagstiftning på området, enligt ett meddelande från kommissionen.

Någonting som Lise Donovan, chefsjurist på TCO, reagerat kritiskt mot.

Det är givetvis vi som vet bäst varför vi inför de regler vi gör.

– Det som är riktigt dåligt är att man skriver att man ska ha en granskning av experter som går in och tittar i den nationella lagstiftningen och ser vad det är för ”administrativa bördor” vi har i vårt system, säger Lise Donovan, som var med på det nationella högnivåmötet i april där frågan diskuterades.

Sverige har gått före om psykisk ohälsa

Frågan är känslig inte minst för att det skulle kunna innebära att experterna vill gå in och peta i de områden där Sverige gått längre än vad direktiven kräver.

– På det psykosociala området finns det inget eget direktiv på EU-nivå. Då skulle man i princip kunna säga att vi har ”överimplementerat” i och med OSA. Att vi har gjort någonting som vi inte behöver göra, och att det räknas som en administrativ börda, säger Lise Donovan, och fortsätter:

– Vi har gått före på vissa områden och det måste man få tillåta. Jag är lite rädd, för självklart kommer det bli rätt intressant för expertgruppen att titta på områden där vi har gjort mer för att se om det blir en ”administrativ börda” för företagen.

OSA är arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla sedan den 31 mars förra året. Föreskrifterna hanterar bland annat frågor om arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Men Lise Donovan lyfter också fram att medvetenheten kring psykisk ohälsa verkar vara på uppgång – och att kommissionen i sitt meddelande uppmärksammat just att de psykosociala riskerna och arbetsrelaterad stress är några av de mest utmanande och växande arbetsmiljöproblemen för arbetstagare inom EU.

– Så risken är nog inte så stor att expertgruppen slår ned på just OSA.

Självklart kommer det bli rätt intressant för expertgruppen att titta på områden där vi har gjort mer.

Lise Donovan berättar att Regeringskansliet också uppmärksammat formuleringen i kommissionens meddelande men att det kan röra sig om en felöversättning. I engelskan står det ”peer review” i stället för expertgranskning. Ändå är det oklart vad det hela ska utmynna i. Och Lise Donovan tycker att det är lämpligare att vi i Sverige själva går igenom våra regelverk.

– Det är givetvis vi som vet bäst varför vi inför de regler vi gör. Det finns inte i vårt intresse att ha onödiga administrativa bördor och dessutom pågår just nu ett regelförnyelsearbete på Arbetsmiljöverket, säger Lise Donovan.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar