Det nya arbetsmiljöcentret ska fylla tomrummet efter ALI Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, har utrett hur ett nationellt centrum för arbetsmiljöforskning kan se ut. Foto: Stig-Åke Jönsson/SCANPIX/TT.

Det nya arbetsmiljöcentret ska fylla tomrummet efter ALI

Arbetsmiljö Arbetsmiljöforskningen ska få ett nytt nationellt centrum, föreslår professor Maria Stanfors i en ny utredning. I högsta grad välbehövligt, anser flera arbetsmiljöforskare som Arbetsvärlden har talat med i dag.
28 mar 2017 | 14:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det nya centret ska samla in och sprida kunskap om arbetsmiljö och bidra till kunskapsutvecklingen på området. Det ska också stärka Sveriges internationella engagemang, framgår av utredningen som lämnades över till regeringen på tisdagen.

– I dag saknas det en överblick över kunskapsläget. Det är en brist anser parterna på arbetsmarknaden. Dessutom saknas det ett kontaktnät, en nod, som kan förmedla insikter om internationell forskning, säger utredaren Maria Stanfors.

Ingen egen forskning

Till skillnad från Arbetslivsinstitutet, ALI, som lades ned 2007, ska det nya centret inte själv ansvara för forskningen. Förslaget är att centret ska placeras vid Stockholms universitet alternativt bilda en egen myndighet.

– Jag vill uppgradera arbetsmiljöarbetet och att det ska finna en tydlig kunskapsbas, något som också eftersträvas av arbetsmarknadens parter. Det här förslaget svarar mot de behov vi har. Det blir inget nytt ALI, utan ett arbetsmiljöcentrum som fyller hålet efter ALI, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Arbetsvärlden och påpekar att det nya centret varken ska bedriva egen forskning eller vara forskningsfinansiär.

I dag är forskningen ofta fragmentiserad, ny kunskap kommer inte alltid dem till del som behöver det.

– I dag är forskningen ofta fragmentiserad, ny kunskap kommer inte alltid dem till del som behöver det. Därför finns det behov av en aktör som kan samla in och analysera forskningen, och dessutom göra den tillgänglig för dem som behöver den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Satsningen på det nya centret kommer inte att påverka anslagen till arbetsmiljöforskningen, intygar Ylva Johansson. Enligt utredningens förslag ska Arbetsmiljöcentrum finansieras bland annat via neddragningar av anslaget till det statliga forskningsråden Forte och Verket för innovationssystem.

– Nej, vi vill tvärtom utöka arbetsmiljöforskningen och har föreslagit mer forskning. Det förslaget lade vi i forskningspropositionen, säger Ylva Johansson.

Välbehövligt, tycker forskare

Hon tror dock inte att kvaliteten på själva arbetsmiljöforskningen kommer att bli bättre.

– Nej, kvaliteten beror nog i slutändan på forskarna, men det här är en viktig pusselbit för att stärka arbetsmiljöarbetet och förbättra människors hälsa på arbetsplatserna.

Hugo Westerlund som är professor och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm har ännu inte läst utredningsförslaget, men är positiv till det han hört.

– När ALI lades ned förlorades en viktig funktion. Det blev svårare att nå ut med forskningen på arbetsmarknaden och i internationella samarbeten. På så vis har Sverige hamnat lite utanför. Därför är det här i högsta grad välbehövligt.

–Det har saknats en länk mellan forskningen och arbetslivet samt till samarbete i Europa. Det har varit en väldigt tydlig brist.

”Det har tagit många år”

Svend Erik Mathiassen, professor och forskningsledare för Centrum för belastningsskadeforskning i Gävle, är även han till största delen nöjd med förslaget. För sex år sedan satt han med det Arbetsmarknadspolitiska kunskapsråd som hade till uppgift att lägga fram idéer om samma sak.

– Det är bra att det äntligen blir något, det har tagit många år. Flera av idéerna är direkt inspirerade av det arbete vi gjorde då, säger Svend Erik Mathiassen.

– Det som kanske är mindre bra är att det nya centrat dels ska syssla med kunskapsinsamlande och kunskapsspridning, och samtidigt utvärdera arbetsmarknadspolitiken. Det är två väsensskilda uppdrag.

”Nu är det viktigt att den nya organisationen får till stånd ett kontinuerligt samarbete med högskola, universitet och arbetsmarknadens parter samtidigt som nödvändiga resurser avsätts.”

Även TCO välkomnar förslaget.

– Nu är det viktigt att den nya organisationen får till stånd ett kontinuerligt samarbete med högskola, universitet och arbetsmarknadens parter samtidigt som nödvändiga resurser avsätts. Arbetslivsforskningen behöver stärkas och stödjas liksom det svenska arbetsmiljöarbetet i stort, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i en presskommentar.

När det nya arbetsmiljöcentret kommer att finnas på plats är ännu inte klart.

28 mar 2017 | 14:43
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev