Många kan vara omedvetna om kraven i nya diskrimineringslagen Arbetet mot diskriminering ska skärpas. Foto: Henrik Montgomery / TT

Många kan vara omedvetna om kraven i nya diskrimineringslagen

Diskriminering Nyheterna i diskrimineringslagen började gälla 1 januari. "Att det åter blivit krav på årliga lönekartläggningar känner man nog till ute på företagen, men i övrigt vet jag inte hur medveten man är om vad som numera krävs", säger TCO:s chefsjurist Lise Donovan.
22 mar 2017 | 10:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Från januari gäller att årliga kartläggningar och analyser av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska göras av alla arbetsgivare. Arbetsgivare med tio eller fler anställda måste också dokumentera hur lönekartläggningen genomförts. Arbetsgivaren ska dessutom arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. I det här fallet ska arbetsgivare med 25 eller fler anställda även dokumentera arbetet.

Arbetsgivaren har visserligen ansvar för att arbetet genomförs, men det ska ske i samverkan med de anställda.

Att lönekartläggningarna ska göras varje år gör dem bara lättare att göra. Det blir en del i det kontinuerliga arbetet med lönerna. Däremot tror jag att arbetet med de aktiva åtgärderna kan upplevas svårare än tidigare, säger Lise Donovan, TCO:s chefsjurist.

Det är självklart positivt att så mycket omfattas av lagen. Det här är angelägna saker. Men frågan är hur arbetsgivare och fack kommer att klara av arbetet. Det ställer stora krav på dem.

”Hur välvilligt inställd man än är kan det bli besvärligt.”

Fler diskrimineringsgrunder

Tidigare angav lagen att arbetsgivarens åtgärder skulle omfatta de tre diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Numera gäller reglerna samtliga sju diskrimineringsgrunder.

”Man kanske ska jobba på att vara en öppen arbetsplats där man är tolerant mot varandra”

Hur välvilligt inställd man än är kan det bli besvärligt, säger Lise Donovan som tror att en viss hjälp går att hämta i att det finns likheter mellan arbetet med aktiva åtgärder och det systematiska arbetsmiljöarbete som redan i dag oftast finns på arbetsplatserna. I vissa delar kommer det också gå att samordna dessa båda.

Man kanske ska jobba på att vara en öppen arbetsplats där man är tolerant mot varandra. Har man ett öppet klimat som är inkluderande så motverkar det i sig diskriminering och då kanske man inte behöver ha så många specialaktiviteter.

Arbetsgivaren är den som är ansvarig för att lagen följs. Det är också arbetsgivaren som ska bjuda in till samverkan. För facket gäller det att vara uppmärksamt och påpeka om det inte sker.

Att det åter blivit krav på årliga lönekartläggningar känner man nog till ute på företagen, men i övrigt vet jag inte hur medveten man är om vad som numera krävs, säger Lise Donovan.

Några nyheter i diskrimineringslagen

Arbetsgivaren ska arbeta med alla sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Tidigare gällde reglerna bara kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Årliga lönekartläggningar ska genomföras.

De aktiva åtgärderna för att förebygga och motverka diskriminering ska genomföras i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda och följa upp) inom följande fem områden: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och annan kompetensutveckling, möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Ändringarna i diskrimineringslagen innebär nya utmaningar både för fack och arbetsgivare. Lönekartläggningar ska göras varje år i stället för vart tredje. Samtidigt ställs nya krav på aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

 

 

22 mar 2017 | 10:32
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev