OFR har anslutit sig till statliga pensionsavtalet

Pension Efter att ha fortsatt förhandla om ett utökat pensionsavtal för statligt anställda har OFR nu fått backa. I början av veckan anslöt de sig till det avtal som Saco-S och SEKO tecknade med Arbetsgivarverket redan i november.
25 feb 2016 | 11:47
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi hade velat se att fler frågor täcktes i avtalet, men kan nu konstatera att vår problembild inte delades av Arbetsgivarverket. Men det avtal som slutits är fortfarande väldigt bra, säger Åsa Erba -Stenhammar, förhandlingschef på OFR och ST.

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef OFR och ST.

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef OFR och ST. Foto: Kristofer Samuelsson

Förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal inom staten mellan Arbetsgivarverket och arbetstagarparterna OFR, Saco-S och SEKO påbörjades redan i oktober 2013. Framför allt har förhandlingarna gällt en övergång från ett system med en blandning av förmåner och avgifter till ett avtal helt baserat på avgifter. Fokus i förhandlingarna har varit pensioner långt fram i tiden, de som ska gälla för arbetstagare födda 1988 eller senare.

Facken splittrade i syn på avtalsförslag

Det har varit två år av intensiva förhandlingar, menar Åsa Erba-Stenhammar. I slutet av sommaren 2015 lade Arbetsgivarverket fram ett avtalsförslag som OFR inte ville acceptera. Saco-S och SEKO bestämde dock att gå med på förslaget, och skrev under avtalet i november.

– Här gjorde de fackliga organisationerna olika ställningstaganden vilket naturligtvis var problematiskt. Vi ansåg att det fanns flera frågor som är väldigt viktiga för våra medlemmar som inte rymdes inom avtalet, och då ville vi köra hela vägen in i kaklet för att få igenom dem, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR

OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

OFR beslutade alltså att fortsätta förhandlingar med Arbetsgivarverket. Eftersom de inte kom någon vart kallades opartiska medlare in i januari. Efter knappt en och en halv månad slutade det dock med att OFR tidigare denna vecka skrev under samma avtal som slutits mellan Arbetsgivarverket, Saco-S och SEKO. Åsa Erba-Stenhammar säger att det på vissa sätt är en förlust – de var beredda att göra kompromisser men hade verkligen velat få in fler skrivelser.

Hållbart arbetsliv ska förhandlas på lokal nivå

Åsa Erba-Stenhammar säger att det nya avtalet är klart bättre för dem som tjänar upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år (det motsvarar en lön på cirka 37 000 kronor per månad), men att de som tjänar mer än så förlorar på avtalet.

­En fråga som OFR drivit är situationen för flygledare och officerare. I det nya avtalet kommer deras lägre pensionsålder att slopas. För OFR har också frågan om ett hållbart arbetsliv varit väldigt viktig. Detta på grund av utvecklingen av den allmänna pensionen och att befolkningen blir allt äldre. Det gör att många i framtiden kommer att behöva jobba högre upp i åldrarna. Den frågan ingår inte heller i det nya avtalet. Åsa Erba Stenhammar säger att arbetet med frågorna nu kommer att fortsätta på lokal nivå.

– Nu har vi prövat det centrala varvet, men får framöver ta andra vägar. Det betyder inte att de här frågorna inte är viktiga för oss.

Pensionsfrågan viktig även inom privat sektor

Samtidigt som medlare kopplades in i förhandlingar om ett statligt pensionsavtal har det rört sig i frågan om ett nytt avtal för privatanställda. I december 2015 kallade PTK Svenskt Näringsliv till förhandling. PTK:s utgångspunkt var att ITP-avgifterna borde höjas, men eftersom Svenskt Näringsliv i sitt svar på förhandlingsframställan enligt PTK ställde ”orimliga villkor” om vad förhandlingarna skulle handla om, drog organisationen slutsatsen att det inte var aktuellt med förhandlingar och inga sådana inleddes.

Pensionsavtalet PA 16

Arbetstagare födda 1988 eller senare omfattas från 2016 av Avdelning I, som innebär ett helt och hållet så kallat premiebestämt pensionsintjänande av ålderspension. En ny extra pensionspremie, Ålderspension flex, införs. Den innebär en extra pensionspremie på 1,5 procent av lönen under hela anställningen. Arbetsgivarna betalar förutom den nyssnämnda premien, en pensionspremie på 4,5 procent av lönen upp till ett tak som uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp per år (det motsvarar en lön på cirka 37 000 kronor per månad) och 30 procent av den del av lönen som eventuellt överstiger detta tak.

För arbetstagare födda 1987 eller tidigare gäller i princip samma bestämmelser som i det gamla avtalet PA 03.

+ Expandera
25 feb 2016 | 11:47

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev