Många OECD-länder ändrar i pensionssystemen

Pensioner De flesta av länderna i OECD har genomfört eller beslutat om reformer i sina pensionssystem de senaste två åren. För att få bättre ekonomi, men också för att minska risken att människor blir fattigpensionärer.
2 dec 2015 | 17:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Spåren av den ekonomiska krisen och en åldrande befolkning har gjort att nästan alla OECD-länder genomfört eller beslutat om pensionsreformer de senaste två åren, visar den nya rapporten Pensions at a Glance. Ofta handlar det om åtgärder för att förlänga arbetslivet, vilket har gjorts på olika sätt:

  • Höja den officiella pensionsåldern (exempelvis Belgien, Portugal)
  • Försämra möjligheten att börja ta ut pension tidigare (exempelvis Danmark)
  • Skapa ekonomiska incitament att jobba längre (exempelvis Kanada)
  • Förbättra möjligheten att kombinera jobb och pension (exempelvis Spanien)

Mellan 2004 och 2014 ökade den genomsnittliga sysselsättningsgraden för personer mellan 55 och 64 år med sju procentenheter, men organisationen konstaterar att det fortfarande finns stort utrymme för förbättring: inte mer än 44 procent av personer mellan 60 och 64 år jobbar i OECD-länderna.

Förutom att förlänga arbetslivet har åtgärder också gjorts för att förbättra den ekonomiska stabiliteten. Ofta har indexeringen av pensioner förändrats så att uppräkningen blir sämre, men nästan inget land har gjort faktiska nedskärningar. Flera länder har också ökat procentsatsen för de obligatoriska avsättningarna till pensionen, bland andra Israel och Norge.

Alla reformer har dock inte varit inriktade på förbättrad ekonomi. I 11 länder har åtgärder gjorts för att skapa rättvisare, mer heltäckande system. Det kan till exempel handla om att minska försämringen av pensionen för kvinnor som är föräldralediga eller att göra det obligatoriskt för egenföretagare att betala in till pensionen.

Av de 34 OECD-länderna är det bara åtta som lämnat pensionsssystemen oförändrade de senaste två åren. Ett av dessa är Grekland, som genomfört stora förändringar åren innan.

2 dec 2015 | 17:00

Relaterad läsning

Pensions at a Glance

Rapporten Pensions at a Glance ges ut av OECD vartannat år sedan 2005. Du kan läsa hela publikationen på OECD:s webbplats.

Kommentera
Kommentera

Pensions at a Glance

Rapporten Pensions at a Glance ges ut av OECD vartannat år sedan 2005. Du kan läsa hela publikationen på OECD:s webbplats.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev