Nytt kansli för hållbart arbetsliv Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) kompletterar den nya trygghetspensionen med ett speciellt kansli för hållbart arbetsliv. Foto: Henrik Montgomery / TT kod 10060

Nytt kansli för hållbart arbetsliv

Budget 2021 Möjligheterna för ett längre och hållbarare arbetsliv ska bli bättre. Därför inrättar regeringen ett nytt kansli för hållbart arbetsliv.
2 sep 2021 | 15:24
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Medlivslängden ökar och då måste pensionen räcka fler år än tidigare för att upprätthålla välfärden. Därför behöver arbetslivet förlängas, konstaterar regeringen. På torsdagen inrättade man därför ett kansli för hållbart arbetsliv.
Regeringen pekar på att flera studier tydligt visar att det är möjligt att förlänga arbetslivet, studier som framhåller att dagens 65-åringars genomsnittliga fysiska och mentala kapacitet är bättre än för trettio år sedan.

Kansliet för hållbart arbetsliv får i uppdrag att dels identifiera behoven som finns, dels föreslå åtgärder som förankras politiskt. Ett arbete som ska ske i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och samordnas inom Regeringskansliet.

Hoppas få helhetsperspektiv

Totalt kommer fem departement att vara inblandade i arbetet, förutom Social- och Arbetsmarknadsdepartementen även Utbildnings-, Närings- och Finansdepartementen. De kommer sedan att rapportera till Socialdepartementet och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Parallellt måste vi göra vad vi kan för att arbetslivet ska bli mer hållbart så att det finns förutsättningar att arbeta längre

Varför gör regeringen det här?

– Vi ser ett behov av att skapa ett mer hållbart arbetsliv där människor ges förutsättningar för att arbeta längre, säger Ardalan Shekarabi till Arbetsvärlden.

Trygghetspension

Regeringen vill införa en särskild trygghetspension för äldre i sjukersättningen. Förslaget bygger på den utredning som Samuel Engblom överlämnade nyligen (utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering) och ska ge utslitna i arbetslivet med högst fem år kvar till ålderspension möjlighet att bedömas enligt särskilda regler vid sjukersättning. Enligt regeringen tar gällande regler ingen hänsyn till ålder, vilket bland annat innebär att många äldre som får avslag på ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid.

Förslaget planeras träda i kraft 1 juli 2022.

+ Expandera

– Det kommer alltid att finnas människor som drabbas av utslitning och därför har vi presenterat ett förslag på hur de människorna ska kunna få en bättre ekonomisk trygghet. Parallellt måste vi göra vad vi kan för att arbetslivet ska bli mer hållbart så att det finns förutsättningar att arbeta längre. Då blir det här ännu ett verktyg för att stärka det arbetet.

Vad hoppas ni uppnå med reformen?

– Att den mot bakgrund av att vi lever längre med rätt åtgärder kan göra mer för att vi ska kunna arbeta längre och upprätthålla välfärden. Och att vi genom kansliet får ett helhetsperspektiv på frågan om ett längre hållbart arbetsliv.

Kansliet ska komma med en delredovisning den sista maj 2022, och en slutredovisning den sista augusti 2024. Kansliet för hållbart arbetsliv kommer att ledas av Lars Stjernkvist.

2 sep 2021 | 15:24

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev